Sommige Tiense straatnamen zijn verkeerd vertaald uit het Frans. Een mooi voorbeeld is de Liefdestraat. In 1801 vond ik een eerste keer Rue d’Amour en in de Atlas van de Buurtwegen van 1847 is de Rue d’Amour zelfs verkeerd geschreven als Rue d’Arnauld.

Oorspronkelijk gaat het om een zeer lange weg die begon aan de Veldbornstraat en verder liep langs het Sabooike aan de Sliksteenvest richting Hamelendreef. Deze weg heette Minnenstraat, zo genoemd naar de Minnenborn.

Deze “born” was een ingemetselde bron tussen de Eeuwfeeststraat en de Liefdestraat, halverwege de straat aan de rechterkant.

“Minnen” herinnert ons aan een vroege bezitter van gronden in deze straat.

Sommige ambtenaren herkenden in Minnen echter minne “liefde” en vertaalden de naam in het Frans als Rue d’Amour, in 1927 in het Nederlands hervertaald als Liefdestraat.

In mijn sprokkels 106 en 305 zocht ik naar een verklaring van de naam Sint-Katharinastraat. In de wijde omtrek is immers geen kapel, gewijd aan Sint-Katharina, te bespeuren.

Oorspronkelijk heette deze straat de Bakeleinstraat. Bakelein was de naam van de verdwenen Vloedgracht nummer 18.

Oude vormen zijn: 14de eeuw in vico bakeleyne, 1616 het bakelyn straetken, 1653 het baclijn straetken, in 1797 verkeerd vertaald als La Rue de Madelaine.

De fout die voor de verandering zorgde, vinden we in de volkstelling van 1796: Rue de Catlaine. De kaartenmaker Bastendorff vatte Catlaine op als Katlijn en vertaalde de straatnaam in 1825 als rue Sainte Catherine.

In de kadastrale legger van 1834 luidt het in het Nederlands Sinte Catherina straet. Hiernaast bleef de volkse Strontstraat officieel in gebruik.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 17 december 2014.