1. Oude toponiemen
Bij nieuwe naamgeving is het altijd interessant om na te gaan, welke oude toponiemen in het gebied bekend waren. Ik haal de attestaties uit mijn boek “Thuis in Thienen” (1999, 3 delen) en “Woordenboek van Tiense Plaatsnamen” (2013).
Tussen de Albertvest en de huidige Kliniekstraat vinden we:
– De Hostie: 1753 Sieur Leonardus Haesen … de hostie. Zuidkant van het Lyceum, Oude Leuvensestraat 47 tot 75 (sectie G 83-92), groot pachthof aan de kromming van de straat.
– De Plezanten Hof: 1789 Laurent de Drij … plaisanten hof. Sectie G 81, nu een deel van het Lyceum. Met hof wordt hier ook de woonstede bedoeld.
– Wolvenstraat: 1755 het Wolven straetjen, 1930 Wolvenstraat. Oude naam voor de Kliniekstraat.
– Groot Blok, idem als Kabbeeksblok. Stond in tegenstelling tot het ernaast gelegen Klein Blok. Het Klein Blok lag tussen het verdwenen straatje naar de Albertvest en de Kliniekstraat, thans achterkant van het Lyceum.
– Kabbeeksblok: 1681 Cabbeeckx blok voor het clooster groot ontrent dry boenderen. Gelegen tussen de Kliniekstraat, Albertvest en het verdwenen straatje naar de vesten.
– Kattestraat: 1333 in cattenstrate, 1701 de cattestraete. Verdwenen straat (maar nog zichtbaar op de kaart van Ferraris), dat begon tegenover de put van de Leuvensestraat op de hoek, gevormd door deze straat met de Oudvestenstraat. Liep langs de Kabbeeks
– Meester Jansstraatje: 1319 in vico dicto mester ian stretelken, 15de eeuw Meester Jans straetken. Straatje in het verlengde van de verdwenen Kattestraat, van de huidige Kliniekstraat naar de vesten. Opm. Dit straatje tussen de Kliniekstraat en de Albert
– Kanonvesten: 1897 langs de Gaz- en de Kanonvesten, 1942 de Kanonveste. Volkse naam voor de Albertvest, zo genoemd naar het Kanonhuis aldaar.
– Koninklijk Lyceum: Begonnen in de Bostsestraat in het voormalige Pastoreel Huis van het Begijnhof in 1883, afgebroken in 1964. In 1956 in nieuwe gebouwen op de Albertvest nr. 86.
– Albertvest: 1934 Koning Albert Vesten, 1940 Albert I-vest, 1955 Albertvest. Nieuwe naam gegeven op 26 februari 1934.

2. Nieuwe naamgeving
2.1. Bedoelingen
Het spreekt vanzelf dat sommige oude namen niet meer geschikt zijn. Het Groot Blok bv. is volledig verkaveld. Kattestraat bestaat nog voor 2 straatjes aan de Veemarkt. Toch opteer ik voor een aantal aangepaste oude namen + nieuwe naamgeving.
De voorgestelde namen moeten uiteraard ingepast worden in de uit te voeren bouwonderdelen.
Ik ga ervan uit, dat mijn voorgestelde namen aan het project een meerwaarde toekennen. Ook het imago van de stad Tienen zelf wordt erdoor verbeterd.

2.2. Voorstellen
– Koningstraat. Herinnert aan Koning Albert I, maar ook aan het vroegere Koninklijk Lyceum.
– Lyceumstraat. Herinnert aan de meer dan 100 jaar bestaande school. Belangrijk is dat heel Tienen deze plaats kent.
– Hostiestraat. Benaming voor een zijstraat in het project.
– Plezanten Hof. Eeuwenoude Benaming die kan dienen voor een gemeenschappelijk plein.
– Hemelrijk. Benaming voor een Groot Blok van appartementen. kan uitgebreid worden als Residentie Hemelrijk. Of samenstelling met Hof: Hemelshof.
– Paradijsstraat. met dezelfde positieve uitstraling.
– Wolfstraatje. Herinnert aan De oude naam van De Kliniekstraat. kan gebruikt worden voor een zijstraat in het grote geheel.
– Vredespoor of Vredestraat. Spoor wijst op een zijstraat.
– Vesaliusstraat. Herinnert aan De nabijheid van het ziekenhuis. Verleden jaar werd Vesalius uitgebreid gevierd. Zijn borstbeeld prijkt ook op De gevel van het stadhuis.
– Schellinckstraat. Eertijds zeer bekende Tiense chirurgijn Thomaes Scellinck, die het “Boeck van surgien” schreef in 1343.
– Huartstraat. Bekende Tiense chirurgijn. Jan Karel Huart schreef in 1770 een boek voor vroedvrouwen, over bevallingen en keizersnee, als eerste in voortreffelijk Nederlands. Uitgegeven in Mechelen.

Groeten van P.K.

Tienen, 25 januari 2015.