De geschiedenis van de herberg De Baron begint pas na het aanleggen van een nieuwe verbinding met de Ooievaarstraat.

Op de plaats van de herberg stond eertijds het klooster van de Grauwzusters. Deze zusters kwamen naar Tienen in het begin van de 14de eeuw. Ze vestigden zich aan de Gracht achter het Steen, nu de Ooievaarstraat. Gracht herinnert aan de loop van de omgelegde Mene.

Baron

De Ooievaarstraat was een deel van de oudste omwalling van de stad. De naam Ooievaar herinnert ons aan het grote pand aan de Hennemarkt, maar het is mij niet duidelijk waarom de naam opschoof naar deze straat. In Aarschot bleef de naam Gracht (uitgesproken als Grecht) wel in gebruik.

In de volksmond heetten de Grauwzusters gewoon “swesteren” of zusters. In de tweede helft van de 17de eeuw breidden de swesteren hun bezittingen gevoelig uit. De zusters verwierven het goed van jonker Vander Noot (kadasternummer H 164) en het pand ernaast, eigendom van Seger Festraets de oude (H 165). Het goed van Vander Noot komt overeen met de huizen in de Academiestraat nr. 5 tot 11. Het hoofdgebouw van de zusters stond op de plaats van de huizen 3 tot 33, met de latere herberg De Baron op de hoek nr. 21.

De nieuwe verbinding tussen de Ooievaarstraat en de Grauwzustersstraat kwam tot stand na de beslissing van de gemeenteraad op 21 januari 1929.

Tegenover de herberg stond de moderne Tekenacademie. Omdat er al een Grauwzustersgang bestond, besliste het stadsbestuur op 13 oktober 1933 om de Grauwzustersstraat te vervangen door Academiestraat. Een tijdlang diende de Academie voor de betaling van dopgeld aan werklozen. De school werd in 1986 afgebroken en vervangen door de Post.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 4 februari 2015.