In het jaar IV van de Franse Republiek (1796) moest de overheid van Tienen de inwoners tellen. Deze telling is interessant voor genealogisch onderzoek.

Een kopie van de lijst is door het Algemeen Rijksarchief in 1988 uitgegeven. Sommige namen zijn moeilijk leesbaar.

De kolommen bevatten volgende gegevens: de nummering, de inwoners van 12 jaar en ouder per familie, de leeftijd, de staat of het beroep, de woonplaats (wijk of straat), soms het tijdstip van intrede in de gemeente, en ten slotte het aantal kinderen onder de 12 jaar.

De telling bevat 5018 nummers (fouten niet meegeteld). Dit groot aantal nummers zet de onderzoeker niet aan om een mogelijke voorouder in deze lange tabellen op te zoeken. De gegevens zijn volledig in het Frans opgesteld, ook de straatnamen.

Al deze gegevens heb ik vertaald. Van de straatnamen geef ik niet enkel de vertaling, maar ook de naam van de huidige straat, zoals de Passepoel, Grauwzustersstraat, de Donkerstraat. Om een familienaam in de lijst vlug terug te vinden, heb ik een klapper van achternamen opgesteld.

Aan de hand van mijn “Historische Atlas van Tienen” (raadpleegbaar in het Provinciaal Documentatiecentrum, Vaartstraat 24, in Leuven, en het Archief van het Toreke te Tienen) is het soms mogelijk om de exacte woonplaats van de inwoner op te zoeken.

De teller maakte een aantal fouten. De lijst omvat geen 5018 nummers, maar 4406. Ook de lijst van kinderen onder de 12 jaar klopt niet. Het juiste aantal is 1261. In 1796 woonden in Tienen aldus 5667 mensen.

De Volkstelling van Tienen 1796 (132 blz.) is uitgegeven door Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven als publicatie 052 en kost 11 euro (zonder verzendingskosten).

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 25 februari 2015.