Meldert bij Hoegaarden is toponymisch een interessante gemeente. Opvallend zijn de schijnbaar Bijbelse namen Jordaan en Babelom.

De Jordaan of Jordaanbeek vormt grotendeels de grens tussen Meldert en Willebringen. Als oudste attestaties vond ik in 1815 Ruisseau dit Jordonne, 1821 au Ruisseau dit le Jourdain, 1843 Jordaen, 1845Jordansche Beek, enz.

Jordaan is een persoonsnaam. In Meldert vond ik in 1626 opden Joerdaens bempt, dus een weide genoemd naar een eigenaar.

De gehuchtnaam Babelom is een duidelijke vervorming. Enkele oude vormen: 1267 hermanus de bebbenheem, 1290 in die delle te bebbenneem wart, 1321 bebbeneem, enz. Pas in de 18de eeuw wordt de vervorming duidelijk: 1761 Le grand Beginage de Louvain sur leur cense a Bablem, 1792 tot babelom.

Babelom is een heem-naam, uit Bebben-heem, te reconstrueren als Oudnederlands *babbinc + haima, met de betekenis “woonstede van de lieden van Babbo”. Vergelijk met Babbecroy, nu de Babbelkroon in Kontich, in de 16de eeuw geschreven babbinc rode, “gerooid bos van de lieden van Babbo”.

Meldert heeft nog andere plaatsnamen die tot de verbeelding spreken.

De Chandelonstraat (weg 34, nu zonder naam) heette in 1781 de straete van hoûthem naer Schandelon, in 1843 Chemin de Chandellon en op de kaart van Popp rond 1860 Chandellon Straet. Chandelon herinnert aan de eigenaar van gronden aldaar, zoals in 1645 Jan Chandelon de oude.

De Chemin des Burettes heb ik vertaald als Driekoppenstraat. Deze straat liep naar een herberg in Bevekom, in 1771 genoemd Les 3 Burettes. Deze naam is ook bekend in Brye (Fleurus), vergelijkbaar met de Drie Koppen in de Leuvensestraat in Tienen. Kop in een huisnaam betekent drinkkop of beker.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 29 april 2015.