De Viandra is voor de Tienenaars nog altijd een beetje de Hof van Eden. Architect Felix Gelpkens begon ermee in 1935-1936. In het verslag van het schepencollege van 22 december 1936 lees ik voor de eerste maal “Badinrichting Viandra”. Gelpkens noemde zijn nieuw zwembad naar de beek, de Viander.

Viandra 03

Eigenlijk heette het water dat zijn vijvers vulde de Bruinissembeek. Aph. Wauters noemt deze beek in 1874 le Ruisseau de Bruynissem, door Ed. Dewolfs in 1941 vertaald als Bruinissembeek. Deze ontspringt aan de voet van de Bruinissemberg en mondt aan de Roosmolenweg in de Viander uit.

De oude naam was gewoon Vloedgracht, 1681 tot bruynessem regenoten de vloetgracht, of Vosselborn, 1536 die fonteijne vanden vorssele bornne, de bron in het Voshol, thans volledig bebouwd. Het water van de Bruinissembeek vloeit naar de Viande, de voortzetting van de Gaas, van de Veldbornstraat tot aan de monding in de Grote Gete bij de Bookmolen.

Viande kreeg pas in de 19de eeuw een r toegevoegd: 14de eeuw supra viandam, 1340 riuulum dictum de viande, 1590 de viande, 1689 op de viande oft gaese, 1699 de viande, 1820 dans le Coulant dit Viander, 1877 Le Viandre, 1950 De Viander.

Volgens Dewolfs (1941) is de beek genoemd naar Filips van Vianden, die rond 1300 weiden bezat bij de Donystraat. De verkeerde keuze voor Viandra had gevolgen voor de naamgeving in Tienen.

De Bruinissemstraat die naar de nieuwe Viandra liep, werd in de volksmond al vlug Vianderstraat. Het stadsbestuur kon niet anders dan in 1937 de echte Vianderstraat om te dopen tot Vrijwilligersstraat, op vraag van de oudstrijders aangevuld tot Oorlogsvrijwilligersstraat.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 27 mei 2015.