In O.L.Vrouw-Tielt vinden we nogal wat toponiemen (plaatsnamen) die beginnen met Baai. In een beschadigde kaart, de zogenaamde Tiendekaart van 1717, staan namen zoals het Baaiblok, geschreven “het Baije block oft de vervalle hoeve”, wat overeenkomt met nummer 199 van sectie A. In 1717 vond ik ook “de Baij Heghelen”. In de Atlas der Buurtwegen van 1843 liep voetpad 91 “au lieu dit: Baeyhechelen”. Op de kaart van P.C. Popp lezen we circa 1860 “Baeyhechele voetweg”, enz.

Deze namen verwijzen naar een verdwenen pachthof. In 1717 stond er een “pudt op het Baijehoff”. Deze put hoorde bij het Pachthof op A 202, dat aan de zuidkant grensde aan de Restse Vroente. Dit grote weidegebied was in vroeger tijden eigendom van de gemeente en strekte zich uit langs de Boekhoutstraat die verder loopt als de Reststraat.

Jacques De Bay

Woorden met Baai herinneren aan het College de Bay of het Baiuscollege in de Tiensestraat te Leuven. Naast de gewone handels- en woonhuizen waren hier ook een aantal universitaire colleges gevestigd. In 1971 werd het Baiuscollege gesloopt. Het werd genoemd naar Jacques de Bay, in het Latijn Jacobus Baius, geboren rond 1545 in Meslin- l’Evêque (deelgemeente van Aat) en overleden in Leuven op 5 oktober 1614. Hij was hoogleraar in de theologie aan de oude universiteit Leuven. In 1612 stichtte hij het Baiuscollege voor theologiestudenten. Het was zijn neef Gilles de Bay die het college opende na het overlijden van Jacques. De Bay kocht heel wat eigendommen in Tielt op.

De geciteerde Tiendekaart helpt ons om een aantal panden op te sporen. Interessanter is echter het kaartenboek, vernieuwd in 1657.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 5 augustus 2015.