In een uitzending van de Slimste Mens ter Wereld kwam de begaafde zanger Stan Van Samang aan het woord. De naam Samang doet erg oosters aan. Hij vertelde dat volgens zijn grootmoeder die het had gehoord van haar moeder, enzovoorts, dat de familie afkomstig was uit het verre Indonesië.

Samang

Zulke verhalen komen veel voor. Van Samang komt echter van de plaatsnaam Samang in Membach in de provincie Luik. Deze naam vinden we in het Naamkundig Reportorium, bewaard aan de Katholieke Universiteit te Leuven, ook bekend als het Corpus Molemans-Thiry (1978). Dit corpus zorgde voor de verklaring van Samang door filoloog Frans Debrabandere uit Kortrijk.

Deze germanist heeft zich van zijn jeugd af bezig gehouden met familienamen. Zijn werk groeide uit tot een 2-delig naslagwerk dat in 1993 door het Gemeentekrediet werd uitgegeven onder de titel “Verklarend Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk”. In 2003 kwam er een nieuwe uitgave, in één deel en op bijbelpapier, uitgegeven door L.J. Veen in Amsterdam en Antwerpen. De jury in Ben Crabbés Blokken maakt er dikwijls gebruik van.

Sommige vreemde namen kunnen we toch verklaren door de eigen inbreng van mensen die hun stamboom hebben onderzocht. Vandervesse, bij leven de bekende smid van Hoegaarden, is een vervorming van Van der Vorst, verward met Van der Voort (p. 1267). Klewais komt van een immigrant uit Burgenland in 1870, deelstaat in Oostenrijk waar veel Hongaren wonen. De naam komt mogelijk van het Opperduits Klewes, uit de heiligennaam Nicolaus.

Van het boek komt geen herdruk. Enkele correcties en aanvullingen verschenen in Naamkunde 2007-2010, blz. 1 tot 9.

Verschenen in de Publipers op woensdag 24 februari 2016.