Het manuscript nummer 900 in het bezit van dr. H. Jacobs te Tienen bestaat uit een fragment van een rekening en telt 4 folio’s. Hierin vinden we o.a. de contributie van het dorp van Miskom, opgehaald door Henrick Bullens. De lijst geeft een overzicht van de bewoners van het dorp in 1611-1612. Zulke lijsten zijn interessant voor genealogen. Ik geef de namen van de ingezetenen met het bedrag dat ze moesten betalen. Afkortingen: g = gulden(s), st = stuiver(s). De bedragen zijn geschreven in Romeinse cijfers. Voorbeeld: ij = 2; vj = 6; x = 10; xvj z = 16 1/2: xxj = 21. 1 gulden is gelijk aan 20 stuivers.

Tekst
Rekening die midts [desen] doende is Henrick Bullens ende dat van alsulcke schedule der contributien sdorps van Miscum gecontinueert opten x Octobris 1611, soe die hier voertyden geset is geweest opten xiiij July anno voerschreúen ende dat van synen ontfanck ende vuytgeuen.

• Laurys de Scheper jnden hoeck — xij st.
• Glaude Nyns — v g v st.
• Jan Lambrechts — vj g vij st.
• Peeter de Haen weduwe – vj g xvj z st.
• Michiel Aussemps — ij g vj st.
• Michiel van Surpel — ij g iij st.
• Heer Jan Haengreeffz — v g vj st.
• Gheeraert Nyns — ix g.
• Dirick Colen — iiij g iiij st.
• Willem vander Hulst — ij g.
• Pauls Pauls — viij g viij z st.
• Henrick Marck — ijz g vj st.
• Peeter Schutters — xxiij st.
• Jan Smitsincx — iij g viij st.
• Wouter vander Haghen — viij st.
• Jan Smeyers Ambrosius sone — iiij g xix st.
• Henrick Phlips — ij g xix st.
• Joris Smeyers — xxj st.
• Elysabeth vanden Steenweghe — v st.
• Bartelen Proche — xj st.
• Ambrosius Smeyers — vj z g.
• Jan Milis — xiij st.
• Marten Thielkens — x st.
• Jan Smeyers — iij g xvj st.
• Matheus van Pamel — x st.
• Willem Janssen — viij st.
• Henry Proche — viij st.
• Aert vander Velpen — vj g vj st.
• Gaspar Morren — v g j st.
• Peeter Overheye — xiiij st.
• Niclaes Bouwens — v g xviij st.
• Joris vanden Vinne — vij g xv st.
• Leonaert Rysermans weduwe — xxiiij st.
• Niclaes van Keulen weduwe — ij g j st.
• Machiel Alaerts — v g ix st.
• Jan Heynkens — ij g ij st.
• Quinten Jacobs weduwe — x st.
• Peeter van Schaefft — iij g viij st.
• Vranck Huybens — xj g vj st.
• Willem Maes — xxxviij st.
• Henrick Bullens — ij g xvij st.
• Dirick Diricx — vj g viij st.
• Diricx Winne — x st.
• Willem van Nerim — xij g v st.
• Barbara vander Meulen — xxxij st.
• Joos Leurentops — x g xv st.

Somma totalis — jc lxx g xij st [= 170 guldens 12 stuivers].

De rekening werd opgemaakt in aanwezigheid van Geeraert Nyns meyer, Ambrosius Smeyers, Willem van Nerim, Joos Leurentops schepenen, en Joris vanden Vinne, Jan Lambrechts, Pauls Pauls en Henrick Bullens. De naam Michiel van Balen wordt vermeld, maar komt niet voor in de bovenstaande lijst.

P. Kempeneers. Verschenen op de website op 31 maart 2017.