WillebringenfrontWillebringen en Honsem behoren thans tot de gemeente Boutersem. Over beide dorpen bestaan weinig gedrukte bronnen. Daarom raadpleegde dr. Paul Kempeneers voor de plaatsnamen de beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk én een leesbaar boek.

Het boek “Willebringen en Honsem” telt 84 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 13 plattegronden en 15 foto’s. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven.

Willebringen & Honsem. Plaatsnamen en hun geschiedenis