In Brabant Cronikel (april-juni 2017) verscheen een artikel over “Recente publicaties van Paul Kempeneers”, blz.11-12.

Het gaat over Willebringen en Wommersom.