Voor genealogen zijn “aandrachten” interessant. Onderstaande aandracht is bewaard in de schepengriffies 4113 (Stedelijk Archief Tienen). Outgaarden werd in de 17de-18de eeuw beschouwd als een gehucht van Hakendover, vóór dat het dorp werd toegevoegd aan Zittert-Lummen. Op 25 mei 1810 vormde Outgaarden één geheel met Zittert-Lummen. De verfransing van dit dorp leidde later tot een afscheiding. Dit gebeurde officieel op 26 juli 1922. Een mooi voorbeeld van de taalkundige situatie in Outgaarden vinden we in 1919. Een Waalse onderwijzeres werd in het dorp aangesteld om les te geven, terwijl ze geen Nederlands kende. Ze nam zelf ontslag in september 1921. Zo vernemen we in de notities van pastoor Diels. De namen in de aandracht van 1755 zijn mooi te vergelijken met de namen in de Volkstelling van 1747 in oostelijk Vlaams-Brabant, gepubliceerd door Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven (p. 345-347).

Tekst

Aendraghte van autgaerde gedaen op den 2 july 1755 ten overstaen van Jan Stockmans ende Erardus Hanset.

1. De weduwe Jan Stockmans, eijgen leen, huer leen, koije een, rint een [Nota 1 bevonden, dus 2], persoenen vier.
2. Peeter Stockmans, een koije.
3. Guilliam Snijders, koije twee, persoenen twee.
4. Jan Stockmans, persoenen drij.
5. Erardus Hanset, huer leen, eijgen leen, persoenen drij.
6. Sieur J. Lebegge, eygen leen, huer leen, item alnoch overgenoemen, koije vijf [Nota 1 bevonden, dus 6], Rint twee [Nota 4 bevonden, dus 6], persoenen seven.
7. De eerw. Heer pastoor, persoenen vier.
8. De eerw. Heer Sachré idem.
9. Martinus Van Orsmael, gehuert leen, koije vier, rinde twee [noch twee bevonden], persoenen sesse.
10. De weduwe H. Stockmans, persoenen een.
11. Francis Maia, persoenen twee.
12. Peeter Tourdour, eijgen leen, koije twee, rint een [1 bevonden, dus 2], persoenen drij.
13. Jan Piron, koije een, persoenen drij.
14. Hendrick Hobin, persoenen twee.
15. De weduwe Timmermans, persoenen een.
16. Jacobus Lisenborgh, koije een, persoenen twee.
17. De weduwe Jan Ambroes, persoenen twee, [Nota een rindt besorght.]
18. Antoen Loembrechts, persoenen twee.
19. Lamber Ausloos, koije een, persoenen twee.
20. De erfgenaemen Jan Loucin, persoenen [niet ingevuld].
21. Gregorius Matthue, koije een, [1 rint bevonden dus 2], persoenen twee.
22. Alexander Jacobts, koije een, persoenen drije.
23. Hendrick Strijckmans, koije een, persoenen twee.
24. Jan Christiaen, koije een, persoenen twee.
25. De erfgenaemen Guilliam Francoe, koije geen, persoenen een.
26. Judocus Den Doeven, koije een, persoenen drije.
27. Lamber Bietens, koije een, persoenen twee.
28. Niclaes Christiaens, koije een, persoenen twee.
29. De weduwe Jan Jacopts, persoenen een.
30. De weduwe Van Orsmael, koije twee, persoenen drij.
31. Petrus Delfoerts, koije twee [2 rinders bevonden dus 4], persoenen vijf.
32. Joannes Bielen [van Peeter Ingels], persoenen twee, Rinders een.
33. Joannes Tourdour, idem, koije twee [een vercoght], persoenen twee.
34. Joannes Hoegaerts idem, koije een, persoenen twee.
35. Joannes Labeck, koije een, Rint een, persoenen drij.
36. Francis Jubin, huys, persone 2.