In Oost-Brabant, 2017 verscheen het artikel “Onderzoek van een dood lichaam in Outgaarden (1769)” van Paul Kempeneers, blz. 87-88.