51dVeUW2fuLVoor de plaatsnaamkunde van Outgaarden raadpleegde dr. Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen, verspreid over verscheidene archieven en zelfs privé-collecties.

Het boek “Outgaarden” telt 143 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 7 historische documenten, 16 plattegronden, 23 prentkaarten en foto’s.

Het boek was op de dag van de voorstelling (9 december 2017) al uitverkocht, maar zal vanaf 28 december 2017 opnieuw beschikbaar zijn!

Outgaarden. Plaatsnamen en hun geschiedenis