In Oost-Brabant, okt.-dec. 2017 verschenen

  • Inwoners van Miskom in 1611 (p. 63-64).
  • Inwoners van Miskom in 1635 (p. 65-70).
  • Uit een register van de stad en het land van Zichem, 1637. Procuratie voor Niclaes Janssen uit Miskom (p. 71-72).
  • Speuren in schepengriffies. Genealogische gegevens (p. 73-74).
  • Testament van Anthoen Jonckers (p. 75-77).
  • Waternamen (p. 77-78).
  • Kwakkel (p. 79).