Waternamen2Bij uitgeverij Peeters in Leuven verscheen het tweede boekdeel van het woordenboek dat de namen beschrijft en verklaart van de waterlopen in Vlaanderen en Brussel. Het unieke tweedelige werk vult in ons taalgebied een grote leegte op. Het laat ongeveer 9000 rivieren en beken de revue passeren. Het biedt een wetenschappelijk verantwoorde taalkundige verklaring van hun namen, met opgave van de oudste vermeldingen en alle betrouwbare literatuur. Voor de geïnteresseerde leek is het lexicon een vlot leesbaar werk, voor de onderzoeker een onontbeerlijk naslagwerk.

Lees meer…