Een tijdje geleden bezocht ik met het Ministerie van Onderwijs het Muiderslot in Amsterdam. Er hingen twee eetborden met een eigenaardige tekst, die ik nuttig vond voor een etentje of een restaurantdag. Het ene bord kon je mannelijk noemen, het andere vrouwelijk. Op een avond waren er examens in het provinciale volwassenen-onderwijs De Nobel, afdeling koken. De school bevond zich in Leuven in de Justus Lipsiusstraat tegenover de Nobelstraat. Nobel verwijst naar de oudst bekende burgemeester van Leuven. De gedeputeerde van onderwijs werd uitgenodigd om de examens bij te wonen. De tekst van de twee eetborden had ik op de menukaart laten aanbrengen. Ik kreeg toen de opmerking dat er fouten in de tekst stonden. Daarom wees ik de uitgenodigde gast op 1683, het jaar waarin de onbekende dichter de teksten had geschreven.

Laat vrij een rustig man
al doen wat dat hij kan
ter eeren van den dis
wat baat sijn soete taall
en vriendelijk onthaall
alst wijf een suer muil is

 

Een rustig wijf
en haer bedrijf
verheught den dis
maar als de waart
dan pruilt en baart
soo ist al mis