NeerlinterVoor de plaatsnaamkunde van dit oude Neerlinter raadpleegde dr. Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen, verspreid over verscheidene archieven en zelfs privé-collecties.

Naast de kroniek van de drie kerken, de kapellen en de pastorieën vertelt Kempeneers over de grote pachthoven, molens en kastelen, alsmede over het ingewikkelde wegennet. Genealogische weetjes, verzameld uit schepengriffies, testamenten, aanstelling van de schoolmeester, rampen, rekeningen van de chirurgijn, werpen een licht op de samenstelling van de Linterse families in vroeger tijden.

Een uitgebreide bibliografie, historische documenten, 26 plattegronden, 27 foto’s en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk.

Het boek telt 172 blz. Formaat: 23 bij 15 cm.

Ga naar de bestelpagina.