oudstecijnsboekZopas verscheen een herwerkte uitgave van “Het Oudste Cijnsboek van de hertog van Brabant in Tienen”, geschreven en bijgewerkt vanaf circa 1350. Het origineel wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel onder het nummer 44807 (Rekenkamers). De Mulkkapel, gesticht rond 1355, komt nog niet voor op folio 27 (later nummer 553), wel de bezitter van het pand waarop de kapel gebouwd werd, namelijk Wouter vander Slachmo¬len. Het oudste hertogelijk cijnsboek werd derhalve geschreven rond 1350. Het cijnsboek bevat naast de oorspronkelijke tekst talloze aanvullingen. Door vergelijking met latere cijnsboeken kon Kempeneers alle toegevoegde namen oplossen. De uitgave van het hertogelijk cijnsboek is bijzonder interessant voor de studie van onze oudste familienamen. Houd er wel rekening mee, dat veel familienamen verlatijnst zijn. Een “De Palude” is de latinisering van de naam “Van den Broecke”, “Fortis” staat voor “Sterckx”, “Magnus” voor “De Groot”, enz.

Om het lezen te vergemakkelijken heeft de auteur de talrijke afkortingen opgelost: “de di’o bon’ t’re jac’ int’ theis z oerbeke” in nummer 530 wordt aldus “de dimidio bonario terre jacente inter thenis et oerbeke”, of in het Nederlands “voor een halve bunder land gelegen tussen Tienen en Oorbeek”, enz. Het oudste cijnsboek is niet genummerd. De nummers die de auteur bij elke paragraaf opgeeft, verwijzen naar de latere genummerde cijnsboeken. In zeer veel gevallen is de oudste eigenaar geschrapt en vervangen door een nieuwe naam. In de transcriptie noteerde Kempeneers de aanvullingen tussen vierkante haken. Naast de omzetting van het oudste cijnsboek vinden we ook een interessante Kroniek van Gregorius Cluckers met aangehaalde feiten in de 16e-17e eeuw. Met een uitgebreide index is elke naam gemakkelijk terug te vinden.

Het boek telt 126 blz. en is te koop voor 12 Euro. Eventuele verzendingskosten: 4 euro (in België).

Lees meer…