Het boek “Waasmont. Plaatsnamen en hun geschiedenis” is op woensdag 12 december 2018 voorgesteld in de Raadszaal van het stadhuis van Landen.

Bestel het boek.

De studie over deze gemeente gaat niet enkel over de toponymie of plaatsnamen. De schrijver Paul Kempeneers schenkt ook veel aandacht aan de genealogie, of anders gezegd aan de families die in Waasmont hebben gewoond. Wat zeker boeiende lectuur is voor stamboom-onderzoekers.

Voor de plaatsnamen raadpleegde dr. Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen, verspreid over verscheidene archieven en zelfs privé-collecties. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Eerst bespreekt hij de nederzettingsnaam Waasmont. De oudste vormen bevinden zich in de stadsbibliotheek van Leipzig en de bibliotheek van de universiteit van Luik. De hydrografie komt aan bod bij de beschrijving van de Zijp, maar ook van de verdwenen Beek in de huidige Middenstraat. Verder bespreekt Kempeneers de namen van hoogten en laagten (Betsberg, Floerswijkberg, Galgeberg, Hovereiberg, Wijnberg, enz.), laagten benoemd met het toponiem Delle, en uiteraard ook de bekende Platte Tomme. Vervolgens komen aan bod: verdwenen bossen, opvallende bomen, hagen, wijngaarden, variaties met hof, weidenamen als broek en beemd, akkernamen als kouter en veld, woorden als Duleer, Floerswijk of Fleussus, Hemelrijk, Hoverei, Mortel, Presalmeer, Verloren Goed. Naast de kroniek van de Sint-Pancratiuskerk, de kapellen en de pastorie vertelt Kempeneers over de grote pachthoven, de verdwenen suikerfabriek, en het kasteel, alsmede over het ingewikkelde wegennet.

Genealogische weetjes, verzameld uit schepengriffies, testamenten en rekeningen, werpen een licht op de samenstelling van de Waasmontse families in vroeger tijden. Een uitgebreide bibliografie, 9 historische documenten, 15 plattegronden, 31 foto’s en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk.

Het boek telt 128 bladzijden op A4-formaat. Kostprijs: 16 euro (+ eventuele verzendingskosten 4 euro).