In deze oudste dooplijst vindt de lezer de namen van de kinderen die in de Sint-Germanuskerk van Tienen gedoopt werden in de periode 1615-1655. In totaal vinden we in dit boek 5472 gedoopten, waaronder 2810 jongens en 2662 meisjes. Het parochieregister is in het Latijn opgesteld. Kempeneers vertaalde alle gegevens in het Nederlands. Op deze wijze vermeed hij alle accusatieven, genitieven en ablatieven in de namen. Wel behield hij de voornamen in hun Latijnse vorm zoals Anthonius, Franciscus, Hubertus, Joannes. Voor de vrouwennamen is er meestal geen verschil zoals bij Anna, Elisabetha, Margareta, Maria. Al de namen zijn alfabetisch gerangschikt en vet gedrukt. Na een liggend streepje volgen dan de doopdatum, de namen van de vader en de moeder, en na de afkorting “pm” de namen van de peters en meters.

Interessant zijn de toevoegingen. De aanduiding “illegittimus, illegittima” verwijst naar de onwettigheid van het kind. In de lijst vinden we ook tweelingen en 35 vondelingen. Soms was het kind voorheen al gedoopt door de vroedvrouw. In maart-april 1625 bevielen 9 vrouwen uit omliggende dorpen in Tienen, omdat ze gevlucht waren voor plunderende Kroatische soldaten. Ze kwamen uit Tielt, Wever, Glabbeek, Sint-Pieters-Vissenaken, Kersbeek, Hoeleden en Bunsbeek. In Tienen bevielen veel vrouwen van soldaten die in de stad gelegerd waren.

Belangrijk bij de dopen zijn de vermeldingen van titels zoals dominus (heer), domina (vrouwe), domicella (juffrouw), naast canonicus (kanunnik), capellanus (kapelaan), doctor medicinae (dokter in de geneeskunde), marchio (markies), scabinus (schepen), signifer (vaandeldrager), enz. Bij hooggeplaatste personen staan in de dooplijst adjectieven zoals: amplissimus, clarissimus, consultissimus, procuratorius, die Kempeneers bewaart in vertalingen als hoog geëerd, zeer beroemd, zeer hoog geleerd, afgevaardigd met volmacht. Bij de gedoopte kinderen van soldaten staat altijd onder welke eenheid hun vaders dienden.

Het boek “Gedoopt in Tienen. Sint-Germanuskerk, 1615-1655” telt 318 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Kostprijs: 19 euro (+ eventuele verzendingskosten 5 euro).

Ga naar de bestelpagina.