Jan Caluwaerts schreef een bespreking van “De Doopregisters van Tienen” in Brabant Cronikel, 21e jg. nr. 1 (januari-maart 2019), p. 5-6.