De lijst gedoopten in de Sint-Germanuskerk van 1615 tot 1655 en van 1708 tot 1738 heb ik alfabetisch gerangschikt. Hierin tellen we een aantal kinderen die in Tienen gedoopt werden, maar niet van deze stad afkomstig waren. Soms waren de ouders zelfs op de vlucht. In onderstaande lijst klasseer ik deze dopen onder de streken of dorpen waaruit de ouders afkomstig waren.

• BOST

                Keldermans, Henricus – Gedoopt op 20 maart 1654, onwettige zoon van Agnes Keldermans, meisje van Henricus Van Steenwegen, jonge man, zoals zij zelf heeft verklaard. Peter en meter: Gerardus Van Lammens en Catharina Jackemins. In de rand: ex bost huc refugiit, hierheen gevlucht uit Bost, dorp bij Tienen.

• BUNSBEEK, STOK

                Ceulens, Ambrosius – Gedoopt op 29 maart 1733, zoon van Joannes Ceulens x Elijsabetha Hoogherbempts. Peter en meter: Ambrosius Denies en Elijsabetha Van Holsbeeck. In de rand bijgevoegd: ex stock (wijk in Bunsbeek, nu onder Kortenaken).

                Goerts, Maria – Gedoopt op 3 april 1625, dochter van Johannes Goerts x Anna Vrees. Peter en meter: Walterus Polleunis en Elizabeth Custermans. In de rand staat: ex Bunsbeek ob eamdem causam. Gevlucht uit Bunsbeek voor dezelfde reden, namelijk voor de rondzwervende Kroatische soldaten. Zie bij Michael Rueles onder Tielt.

                Hendricx, Beatrix uit Stok (ex Stock) – Gedoopt op 30 juli 1714, dochter van Petrus Hendricx /Hendrickx/ x Margarita Winters. Peter en meter: Joannes Van Holsbeeck en Susanna Machils.

                Hendricx, Guilielmus – Gedoopt op 13 juni 1711, zoon van Petrus Hendricx x Margarita Winters ex stock. Peter en meter: Guilelmus Van Holsbeeck en Maria De Vries.

                Hennekens, Barbara – Gedoopt op 4 oktober 1629, dochter van Mauritius Hennekens x Anna Rigarts. Peter en meter: Petrus Rigarts en Barbara Immens. In de rand staat: ex pago Stock = uit de wijk Stok bij Bunsbeek.

                Hendrix, Joanna Catharina – Gedoopt op 8 februari 1737, dochter van Henricus Hendrix x Joanna Maria Joris. Peter en meter: Guilielmus Joris en Catharina Hendrix. In de rand is bijgevoegd: ex stock (= gehucht van Bunsbeek, nu in Kortenaken).

                Janssens, Maurus – Gedoopt op 5 oktober 1653, wettige zoon van Jacobus Janssens x Beatrix Persoons. Peter en meter: Guilielmus Persoons en Joanna Van de Werff. In de rand: ex Stock = Stok, gehucht van Bunsbeek.

                Kuijlers, Michael – Gedoopt op 22 augustus 1738, zoon van Joannes Kuijlers x Elisabetha Hogenbemdt. Peter en meter: Michael Hendrickx en Maria Kuijlers. In de rand staat: ex stock (= gehucht Stok).

                Lenaerts, Johannes – Gedoopt op 1 april 1625, zoon van Georgius Lenaerts x Maria Davids. Peter en meter: Johannes Davids en Elizabeth Biet. In de rand staat: similiter ex bunsbeeck ob eamdem causam. Gevlucht uit Bunsbeek voor dezelfde reden, namelijk voor de rondzwervende Kroatische soldaten. Zie bij Michael Rueles onder Tielt.

                Loomans, Joanna – Gedoopt op 30 september 1737, dochter van Joannes Loomans x Maria Bocquè. Peter en meter: Joannes Winters en Joanna Jespers. In de rand staat: ex stock (= gehucht Stok).

                Loomans, Nicolaus – Gedoopt op 9 april 1734, zoon van Henricus Loomans x Maria Bock. Peter en meter: Nicolaus Ruckx en Joanna Maria Jooris. In de rand staat: ex stock (gehucht van Bunsbeek.

                Meijs, Germanus – Gedoopt op 16 maart 1654, onwettige zoon van Maria Meijs /Meys/. In de rand: ex bunsbeke propter loharingos huc refugiit), prout ipsa declarat, uit Bunsbeek was zij hierheen gevlucht wegens de Lotharingers, zoals zij zelf verklaart. Peter en meter: Joannes De Neve en Magdalena Theunis.

                Weesen, Henricus – Gedoopt op 18 februari 1738 onder voorwaarde, zoon van Henricus Weesen x Anna Maria Ceulers, echtgenoten. Peter en meter: Petrus Weesen en Maria Christina Lambrechts. In de rand is bijgevoegd: ex stock (= het gehucht Stok, Bunsbeek).

• DOORNIK

                Potier, Maria Margareta – Gedoopt op 16 november 1711, dochter van Jacobus Potier x Maria De Rues, zoals de doopheffer hieronder vermeld zegt en onder ede durft te verklaren. De ouders zijn hierheen gekomen van uit de omgeving van Doornik (ex partibus vicinis Tornaco huc advenas). Peter en meter: Carolus Tricnou en Maria Gouaing.

• EGHEZEE

                Marotte, Anna – Gedoopt op 15 januari 1624, onwettige dochter van Andreas Marotte D. van Exzee (= waarschijnlijk heer van Eghezée) x Johanna Nolet. Peter en meter: Leonardus Cornelis en Anna Tambeur.

• GLABBEEK

                Stroobants, Catharina – Gedoopt op 25 maart 1625, dochter van Lambertus Stroobants x Agatha Laduijns. Peter en meter: Guilhelmus Keijnins en Elizabetha Stroobants. In de rand staat: ex glabbeeck hic nata quia mater refugerat hac ob milites Croates. Uit Glabbeek, in Tienen geboren, omdat de moeder voor Kroatische soldaten was gevlucht.

• GOETSENHOVEN

                Engels, Henricus – Gedoopt op 8 juni 1649, zoon van Henricus Engels x Elisabetha Vander Schilde ex godtsnoven (= Goetsenhoven). Het zijn de ouders die omwille van Lotharingers hierheen zijn gevlucht (sunt parentes qui huc ob Lotharingos fugerunt). Peter en meter: Tossanus Nijes en Catharina Vander Eijcken.

• GRIMDE

                Laps, Maria – Gedoopt op 6 maart 1654, wettige dochter van Anthonius Laps x Agnes Otten. Peter en meter: Antonius Gens en Catharina Otten. In de rand: ex grimpde ratione refugij, uit Grimde, wijk van Tienen, wegens vlucht.

                Van Heelen, Maria – Gedoopt op 17 september 1635, dochter van Joachim Van Heelen x Anna Van Veerlebergh. Peter en meter: Henricus Van Veerlebergh en Catharina Werrij. In de rand: ex grimpde ex commissione pastoris ibidem, uit Grimde in opdracht van de pastoor aldaar.

• HAKENDOVER

                Davidts, Anna – Gedoopt op 1 augustus 1638, dochter van Joannes Davidts x Anna Ghoets. Peter en meter: Bartholomeus Van Es en Maria Mostaerts. In de rand: ex hakendore = Hakendover bij Tienen.

                Naamloos, Maria – Gedoopt op 27 mei 1638, dochter van Jacobus (niet ingevuld) x Anna Van Dinant. Peter en meter: Renerus Van Dinant en Maria Jonant. In de rand: ex hakendore = Hakendover bij Tienen.

• HAMONT

                Geeraet, Anna – Gedoopt op 28 maart 1715, onwettige dochter van Henricus Geeraet wonende in de Kempen x Andilia Theni, die naar hier kwam bij haar zuster uit de stad Hamont in de vruchtbare Kempen (in Campinia gravida). Peter en meter: Henricus Obrechts en Anna Joanna Obrechts.

• HENIN

De Bergè, Maria – Gedoopt op 9 juni 1649, dochter van Jacobus De Bergè /Debergé/ x Getrude Ghijsens. Peter en meter: Laurentius Jans en Ida Lambrechs. De ouders zijn vluchtelingen omwille van de Lotharingers en wonen in Henin (= wellicht Hainin in Henegouwen). (parentes sunt fugativi (= fugitivi) ob Lotharingos, habitantque in henin).

• HOELEDEN

                Selte, Anna – Gedoopt op 28 maart 1625, dochter van Henricus Selte x Anna Wertz. Peter en meter: Quintinus Werts en Catharina Geijs. In de rand staat: ex hole ob eamdem causam hic nata. Uit Hoeleden, om dezelfde oorzaak hier geboren, nl. door het rondzwerven van Kroatische soldaten. Zie bij Michael Rueles onder Tielt.

                Van der Meulen, Henricus – Gedoopt op 29 november 1715, onwettige zoon van Henricus Van der Meulen uit Hoeleden nu getrouwd in Oplinter zoals de moeder bij de bevalling aan de vroedvrouw heeft verklaard x Clara De Hert uit Stok. Peter en meter: Petrus Peeters en Anna Hermans in naam van Genoveva De Vries.

• ITEGEM

                Cools, Maria Gertrudis – Gedoopt op 9 juli 1713, onwettige dochter van Petrus Cools, zoon van Adrianus uit het dorp Itegem in het kwartier van Hoogstraten, x Maria Kesseleers die uit dit kwartier naar hier kwam om te bevallen. Peter en meter: Cornelis Berten en Gertrudis Berten.

• JANDRAIN

                Rotart, Catharina – Gedoopt op 22 februari 1652, dochter van Catharina Jacques, ex jandrenge (= gemeente Jandrain). Te midden van de pijnen bij de bevalling bezwoer Catharina in aanwezigheid van de beëdigde vroedvrouw Joannes Rotart als haar wettige echtgenoot. Peter en meter: Dionisius Verlat en Catharina Lambrechts.

• KERSBEEK (Kersbeek-Miskom)

                Fresins, Margareta – Gedoopt op 28 maart 1625, dochter van Petrus Fresins x Margareta Van Velpe. Peter en meter: Cornelius Fresins en Elizabeth Van Wel. In de rand staat: ex keersbeeck hic nata ob milites grawatos passim grassantes. Uit Kersbeek, in Tienen geboren omwille van rondzwervende Kroatische soldaten.

• KUMTICH

                Kinnaer, Mathias – Gedoopt op 7 november 1735, onwettige zoon van Anna Kinnez die zwanger werd door toedoen van Arnoldus Kinnaer, zoals zij tijdens de barensweeën onder ede aan de beëdigde vroedvrouw heeft verklaard. Peter en meter: Mathias Ginckels en Sijbilla Adas. Noteer dat de genoemde hier bij toeval was bevallen. Zij was vanuit Kumtich (waar ze gewoond had) op doortocht naar haar vaderland.

                Vereau, Gisbertus – Gedoopt op 24 maart 1654, wettige zoon van Judocus Vereau x Maria Vanden Baelck. Peter en meter: Gisbertus Spaens en Helena Vanden Berghe in naam van Elisabetha Smets. In de rand: ex kemptich ratione refugij, uit Kumtich wegens vlucht.

• LEUVEN

                Cromin, Joannes – Gedoopt op 24 augustus 1730, onwettige zoon van Jacobus Cromin uit Leuven (zoals de moeder onder ede heeft bevestigd tijdens de barensweeën) x Margareta Trautneers. Peter en meter: Joannes Swevers en Anna Maria Maes.

                Goddaert, Claudius – Gedoopt op 1 januari 1651, tweeling, zoon van Guilielmus Goddaert x Jacoba Loot, pelgrims, de reden waarom zij hier langs kwamen, afkomstig van wijken in Leuven (peregrinorum hic casu transeuntium sunt q; ex partibus Luùensibus oriundi). Peter en meter: Claudius Vernot en Anna Vanden Berge.

                Goddaert, Laurentius – Gedoopt op 1 januari 1651, tweeling, zoon van Guilielmus Goddaert x Jacoba Loot. Peter en meter: Laurentius La Grobbe en Anna Vanden Berge. De twee meters echter verklaren dat zij op geen enkele wijze enige aanverwantschap of bloedverwantschap hebben.

                Loumon, Dominicus – Gedoopt op 7 september 1618, zoon van Dijonisius Loumon x Ideletta (niet ingevuld). Peter en meter: Dominicus Laumon en Martinus Charlier en Maria Traetsen. Nota: Het waren vreemde spelers (lusores extraneos) die op de terugweg waren naar Leuven. Bij hun doortocht door Tienen beviel hier de moeder.

                Rotti, Petrus Antonius – Gedoopt op 4 december 1714, onwettige zoon van Antonius Rotti, zoals de moeder bij de bevalling aan de vroedvrouw heeft verklaard. Men zegt dat hij getrouwd is en in Leuven woont in de parochie van Sint-Jakob. De moeder is Anna Van der Strepen, naar men zegt uit Willebroek. Peter en meter: Joannes Petrus Leloo en Anna Margarita Smits.

• LINSMEAU

                Goddart, Anthonius – Gedoopt op 30 juli 1621, onwettige zoon van Anthonius Goddart x Catharina (niet ingevuld) ex Lismeel (= Linsmeel, Fr. Linsmeau). Peter en meter: Franciscus Garsia en Anna Servaes.

• LUIK

                Joris, Maria Agnes – Gedoopt op 23 mei 1715, dochter van Eustachius Joris bedelaar uit Luik x Maria Agnes Hoemaert bedelares, die ’s nachts hier bij toeval beviel. De vader bracht het kind ’s nachts naar onze doopvont. Joannes Augustinus Craesbon, koster van de kerk, was de enige doopheffer.

MEERDAAL

                Visseloo, Johannes – Gedoopt op 22 januari 1624, zoon van Henricus Visseloo uit Meerdaal (ex merdael) x Johanna Sarteau. Zoon van een soldaat uit de compagnie van Pedro Heredia. Peter en meter: Johannes Bogaerts en Anna Goddons.

• MONTENAKEN

                Thilmans, Christianus – Gedoopt op 24 februari 1654, wettige zoon van Carolus Thilmans x Anna Putsijs. Peter en meter: Otto Putseijs en Maria Smets. In de rand: ex montenaken ratione refugij, uit Montenaken wegens vlucht.

• (NEER)HEILISSEM

                Cockx, Joseph – Gedoopt op 15 oktober 1637, zoon van Judocus Cockx x Maria Lattin. Peter en meter: Joannes Cans in naam van Petrus Van Erpicon, en Joanna Fontenies in naam van Anna Fontenies. In de rand: ex heijlesem = Heilissem, Fr. Hélécine.

                Naamloos, Maria – Gedoopt op 18 maart 1654, wettige dochter van Philippus (familienaam niet vermeld) x Joanna Erpecum. Peter en meter: Jacobus Immens en Maria Smets. In de rand: ex nederheijlessem ob eamdem rationem, uit Neerheilissem omwille van dezelfde reden, nl. gevlucht voor de Lotharingers.

• NEERWINDEN

                Zoris, Maria – Gedoopt op 26 juli 1637, dochter van Robin Zoris x Maria Coenen. Peter en meter: Adolphus Van der Cauter en Anna Coenen. In de rand: ex neerwinde.

• NIJVEL

                Ecke, Anna – Gedoopt op 26 juli 1713, dochter van Adrianus Ecke uit Nijvel x Catharina Pieton. Peter en meter: Guilielmus Lepom en Anna Herdi.

• ONBEKENDE REGIO

                De Busson, Margareta – Gedoopt op 24 oktober 1654 onder voorwaarde, vooraf door de vroedvrouw gedoopt, wettige dochter van Petrus De Busson x Margareta Delval, die uit Artezië hierheen was gevlucht (quae ex Artesia huc refugiit). Peter en meter: Edmundus Goossens en Maria Van den Brouck in naam van Margareta Marcelis.

                Fieris, Guilielmus – Gedoopt op 23 juni 1631, zoon van Lambertus Fieris x Maria Van Sall. Peter en meter: Andreas Ladduijns en Elizabetha Van Winde. In de rand staat: proles externa illegitima, onwettig kind van buiten de stad.

                Gillis, Joanna – Gedoopt op 14 maart 1654, wettige dochter van Jacobus Gillis /Gilis/ x Joanna Plompteus. Peter en meter: Laurentius Mertens en Joanna Gillis. In de rand: ex leusen ratione refugij, uit Leusen, misschien Lijsem, Fr. Lincent ?, wegens vlucht.

                Marchant, Adrianus – Gedoopt op 29 maart 1728, zoon van Adrianus Marchant x Joanna Smet, echtgenoten. Meter: Joanna Teunis. Nota: Deze zoon is hier bij toeval geboren uit ouders op doorreis.

                Robert, Barbara – Gedoopt op 24 december 1655 door de kapelaan majoor, dochter van Sebastianus Robert x Catharina Priat. De peter is Dionisius Moneau en de meter Barbara Blase. In de rand: ex burgundis, uit Boergondië.

• OORBEEK

                Du Bois, Arnoldus – Gedoopt op 12 mei 1648, onwettige zoon van Arnoldus Du Bois /Dubois/ ex Oerbeke (= Oorbeek bij Tienen) x Jacoba Bulgoine. Peter en meter: Guilielmus Preuveners en Barbara Colis.

• OUTGAARDEN

                Collaert, Lambertus – Gedoopt op 12 september 1708, onwettige zoon van Jacobus Collaert uit Outgaerden (ex autgaerden) x Catharina Pontier. Peter en meter: heer Lambertus Van Hamme in naam van Joannes Fleuris en juffrouw Elisabetha Mathoer.

                Timmermans, Ludovicus – Gedoopt op 23 april 1737, hier bij toeval geboren, zoon van Henricus Timmermans x Maria Magdalena Sacré, echtgenoten. Peter en meter: Ludovicus Brusmes en Anna Catharina Sacrè. In de rand is bijgevoegd: ex autgaerde (= uit Outgaarden bij Hoegaarden).

• RAATSHOVEN, Fr. RACOUR,

                Cloets, Clementia – Gedoopt op 4 maart 1654, wettige dochter van Petrus Cloets /in de rand staat Coelst/ x Maria Smets. Peter en meter: Joannes Smets en Clementia Cleren. In de rand: ex raetshove ratione refugij, uit Raatshoven, Fr. Racour, wegens vlucht.

                Peeters, Guillielmus – Gedoopt op 2 juni 1637, zoon van Joannes Peeters x Catharina Germain. Peter en meter: Guillielmus Blijckaerts en Catharina Wirij. In de rand: ex Raetshove = Raatshoven, Fr. Racour.

                Rufs, Petrus – Gedoopt op 13 maart 1654, wettige zoon van Macratius Rufs x Maria Smets. Peter en meter: Petrus Palmas en Catharina Van Can. In de rand: ex raetshoven ratione refugij, uit Raatshoven, Fr. Racour, wegens vlucht.

                Smets, Catharina – Gedoopt op 22 mei 1637, dochter van Sebastianus Smets x Maria Kinnaerts. Peter en meter: Walterus Kinnaerts en Catharina Passe. In de rand: ex Raetshove = Raatshoven, Fr. Racour.

• RAMEE

                De Moulin, Franciscus – Gedoopt op 30 april 1654, wettige zoon van Joannes De Moulin /Demoulin/ x Joanna Berwau. Peter en meter: Franciscus Trameu en Margareta Petar. In de rand: puer circa Ramij ratione refugij, kind uit de omgeving van Rameien, Fr. Ramée, wegens vlucht.

• SINT-MARGRIET-HOUTEM

                Auseloos, Dionijsius – Gedoopt op 1 oktober 1723, zoon van Franciscus Auseloos x Caecilia Puffé. Peter en meter: Dionijsius Puffé en Joanna Auseloos. In de rand bijgevoegd: ex houtem.

                Berdelijns, Anna – Gedoopt op 15 maart 1618, dochter van Lambertus Berdelijns x Catharina Vander Locht. Peter en meter: Lambertus Beetrems en Aleide Theunis. [Gedoopt in Sint-Margriet Houtem.]

                Bertsens, Johannes – Gedoopt op 4 november 1630, zoon van Lambertus Bertsens x Catharina Van Locht. Peter en meter: Judocus Bertsens en Getrude Davids. In de rand staat: ex hautem.

                Boeten, Carolina – Gedoopt op 24 januari 1734, dochter van Petrus Boeten x Anna Trullens. Peter en meter: Hubertus Humble en Carolina Van Herberghen. In de rand bijgevoegd: ex hautem. Zie ook Booten.

                Booten, Joannes Baptista – Gedoopt op 2 mei 1736, zoon van Petrus Booten x Anna Trullens, echtgenoten. Peter en meter: Joannes Philips en Maria Gertrudis Bellekens. In de rand is bijgevoegd: ex hauthem.

                Bremeun, Otto – Gedoopt op 26 oktober 1653, wettige zoon van Joannes Bremeun x Anna Vanden Berghe. Peter en meter: Joannes De Vervoux en Catharina Vanden Berghe. In de rand staat: ex hautem margaretae.

                Brueniers, Margareta – Gedoopt op 6 mei 1629, dochter van Otto Brueniers x Catharina Scheppers. Peter en meter: Paulus Scheppers en Anna Festraets. In de rand staat: ex houthem.

                Caijen, Joannes – Gedoopt op 11 februari 1734, zoon van Guilielmus Caijen /Kayen/ x Apolonia Lemmens. Peter en meter: Joannes Schots en Maria Elisabetha Geens. In de rand bijgevoegd: ex hautem. Zie ook Kaijen en Keir.

                Claes, Anna Maria – Gedoopt op 20 augustus 1736, dochter van Petrus Claes x Maria Magdalena Uijt de Broeck, echtgenoten. Peter en meter: Ludovicus Uijt de Broeck en Anna Catharina Amende. In de rand is bijgevoegd: ex houthem.

                Claes, Leo – Gedoopt op 4 oktober 1737, zoon van Guilielmus Claes x Maria Anna Michau echtgenoten. Peter en meter: Leo Michau en Joanna Meugens. In de rand is bijgevoegd: ex hauthem.

                Claes, Maria Christina – Gedoopt op 22 april 1734, dochter van Guilielmus Claes x Maria Missiau. Peter en meter: Henricus Van Daelen en Christina Claes. In de rand staat: ex hautem.

                Claes, Petrus Urbanus – Gedoopt op 24 februari 1738 onder voorwaarde, zoon van Petrus Claes x Maria Magdalena Uijttebroeck. Peter en meter: Urbanus Poffe en Anna Catharina Mellaerts. In de rand is bijgevoegd: ex hautem.

                Cordie, Anna Margarita – Gedoopt op 5 juli 1736, dochter van Nicolaus Cordie x Caecilia Poffé, echtgenoten. Peter en meter: Mathias Cordie en Anna Maria Poffé. In de rand is bijgevoegd: ex hauthem.

                Eijlet, Maria – Gedoopt op 13 januari 1620, dochter van Franciscus Eijlet x Maria Nijs. Peter en meter: Henricus Naeghels en Barbara Eijlet. [Gedoopt in Sint-Margriet-Houtem.]

                Fabri, Anna – Gedoopt op 26 mei 1653, wettige dochter van Hieronijmus Fabri x Joanna Festraets. Peter en meter:  Otto Vanderhagen en Anna Meijs. In de rand staat: ex hautem.

                Goemans, Gaspar – Gedoopt op 17 april 1716, zoon van Antonius Goemans x Anna Pals. Peter en meter: Gaspar Van Haens en Maria De Vries. Uit Houtem.

                Groenincx, Walterus – Gedoopt op 7 september 1653, wettige zoon van Adrianus Groenincx x Catharina Peetrains. Peter en meter: Andreas Meugens en Anna Peetrains. In de rand staat: ex hautem margaretae.

                Jansens, Maria Elisabetha – Gedoopt op 15 maart 1711, dochter van Jacobus Jansens x Elisabetha Van Sina. Peter en meter: Joannes Lenaerts en Ida Peetermans. In de rand bijgevoegd: ex houtem.

                Kaijen, Petrus – Gedoopt op 5 april 1736, zoon van Guilielmus Kaijen x Apolonia Lemmens, echtgenoten. Peter en meter: Petrus Poffè en Anna Christina Scots. In de rand is bijgevoegd: ex hautem. Zie ook Caijen en Keir.

                Keir, Guilielmus – Gedoopt op 26 mei 1732, zoon van Guilielmus Keir x Applonia Lemmens. Peter en meter: Guilielmus Mellaers en Cecilia Poffe. In de rand bijgevoegd: ex hautem. Zie ook Caijen en Kaijen.

                Leenardts, Barbara – Gedoopt op 19 oktober 1634, dochter van Eustachius Leenardts /Leenaerts/ x Maria De Bore. Peter en meter: Georgius Theunis den jonghen en Juffrouw Barbara Back. In de rand: ex houthem.

                Lindekens, Henricus – Gedoopt op 26 november 1710, zoon van Melchior Lindekens x Maria Poleunis. Peter en meter: Henricus Velthaens en Maria Lindekens. In de rand bijgevoegd: ex houthem.

                Louis, Elizabetha – Gedoopt op 15 oktober 1637, dochter van Ludovicus Louis x Maria (niet ingevuld). Peter en meter: Robertus Louis en Margareta Jacobs. In de rand: ex houthem.

                Machiels, Anna – Gedoopt op 23 december 1633, dochter van Johannes Machiels x Maria Briers. Peter en meter: Petrus Maijs en Aleijde Commers. In de rand staat: proles ex houthem = kind uit Sint-Margriet-Houtem.

                Machiels, Johannes – Gedoopt op 15 augustus 1631, (ipso die assumptionis = dezelfde dag als Maria ten Hemelopneming, feestdag 15 augustus), zoon van Johannes Machiels x Maria Briers. Peter en meter: Johannes Van Wellen en Gertrude Meijs. In de rand staat: ex hautem.

                Meijs, Joannes Godefridus – Gedoopt op 16 oktober 1737, zoon van Walterus Meijs /Meys/ x Anna Maria Pulinx. Peter en meter: Godefridus Meijs en Elisabetha Mattheus. In de rand is bijgevoegd: ex hautem.

                Morre, Joanna Catharina – Gedoopt op 29 juni 1738 onder voorwaarde, dochter van Laurentius Morre x Maria Smulders. Peter en meter: Gulielmus Smolders en Joanna Catharina Cauwbergs. In de rand: ex hautem.

                Morren, Maria Catharina – Gedoopt op 5 september 1734, dochter van Laurentius Morren x Maria Smeulders. Peter en meter: Jacobus Smeulders en Maria Morren. In de rand staat: ex hautem. Zie ook Morre.

                Nijs, Anna – Gedoopt op 25 december 1630, onwettige dochter van Mathias Nijs x Anna N. Peter en meter: Hilarius Nijs en Maria Thour. In de rand staat: filia illegitima ex houthem.

                Nijs, Joanna Catharina – Gedoopt op 21 april 1738, dochter van Carolus Patritius Nijs x Joanna Meugens. Peter en meter: Joannes Nijs en Joanna Elisabetha Ceustermans. In de rand is bijgevoegd: ex hautem.

                Noe alias Kerst, Gerardus – Gedoopt op 11 oktober 1629, zoon van Hermannus Noe /Noë/ alias Kerst x Agnes (niet ingevuld). Peter en meter: Gerardus Noe en Anna Leunes. In de rand staat: ex houthem.

                Pans, Joannes – Gedoopt op 3 maart 1725, zoon van Carolus Pans x Maria Brees, echtgenoten. Peter en meter: Joannes Pans en Catharina Van Horen. In de rand is bijgevoegd: uit Houtem.

                Pans, Martinus – Gedoopt op 7 oktober 1723, zoon van Carolus Pans x Maria Briers. Peter en meter: Martinus Voermans en Maria Catharina Briers. In de rand bijgevoegd: ex houtem.

                Poffe, Anna Catharina – Gedoopt op 26 december 1733, dochter van Franciscus Poffe /Poffé/ x Anna Pouleunus. Peter en meter: Joannes Nijs en Anna Catharina Poffe. In de rand is bijgevoegd: ex houtem.

                Poffé, Anna Catharina – Gedoopt op 6 juni 1737 onder voorwaarde, dochter van Urbanus Poffé x Elisabetha Paradon, echtgenoten. Peter en meter: Franciscus Poffé en Anna Catharina Mellaerts. In de rand bijgevoegd: ex hauthem.

                Poffè, Anna Elisabetha – Gedoopt op 13 november 1737, dochter van Franciscus Poffè x Anna Polleunus echtgenoten. Peter en meter: Franciscus Racourt en Elisabetha Poffè. In de rand is bijgevoegd: ex hauthem.

                Poffe, Barbara – Gedoopt op 11 november 1735, dochter van Petrus Poffe x Apolonia Voeremans. Peter en meter: Petrus Josephus Warneff en Barbara Dokier. In de rand is bijgevoegd: ex hauthem.

                Poffé, Henricus – Gedoopt op 13 oktober 1736, zoon van Petrus Poffé x Appolonia Voermans, echtgenoten. Peter en meter: Henricus Van der Wielen en Maria Van Dionant. In de rand staat: ex houthem.

                Poffe, Josephus – Gedoopt op 7 september 1733, zoon van Petrus Poffe /Poffé/ x Applonia Voeremans. Peter en meter: Carolus Neijs en Joanna Poffe. In de rand is bijgevoegd: ex houtem.

                Poffe, Maria Theresia – Gedoopt op 23 oktober 1730, dochter van Petrus Poffe /Poffé/ x Appolonia Voeremans. Peter en meter: Joannes La Bec en Maria Catharina Claes. In de rand bijgevoegd: ex houtem.

                Pofè, Petrus – Gedoopt op 15 februari 1732, zoon van Petrus Pofè /Poffé/ x Appolonia Voeremans, echtgenoten. Peter en meter: Petrus Claes en Caecilia Pofè. In de rand bijgevoegd: ex houtem.

                Poffè, Petrus – Gedoopt op 14 mei 1732, zoon van Franciscus Poffè /Poffé/ x Anna Catharina Poleunus. Peter en meter: Petrus Poffè en Elisabetha Poleunus. In de rand bijgevoegd: ex autem (= Sint-Margriet-Houtem).

                Poffé, Urbanus – Gedoopt op 31 oktober 1735, zoon van Franciscus Poffé x Anna Polleunus echtgenoten. Peter en meter: Urbanus Poffè en Elisabetha Smets. In de rand is bijgevoegd: ex hauthem.

                Polenus, Anna Maria – Gedoopt op 30 augustus 1708, dochter van Walter Polenus x Barbara Van Weuddinghen uit Houtem (ex hauthem). pm Michael Van Weudinghen en Anna Polenus.

                Polenus, Cornelius Franciscus – Gedoopt op 6 oktober 1712, zoon van Walterus Polenus x Barbara Van Weuddinge. Peter en meter: Cornelius Franciscus Van Weuddinge en Elisabetha Lambrechts. In de rand staat: ex houthem.

                Scots, Andreas – Gedoopt op 18 maart 1711, zoon van Lambertus Scots x Margarita Lowijs. Peter en meter: Andreas Lowijs en Maria Pichaerts. In de rand bijgevoegd: ex houtem.

                Sondervorst, Anna Elisabetha – Gedoopt op 3 augustus 1737, dochter van Petrus Sondervorst x Anna Catharina Temst, echtgenoten. Peter en meter: Petrus Sondervorst en Elisabetha Van den Balcken. In de rand is bijgevoegd: ex hautem.

                Sondervorst, Joanna Maria – Gedoopt op 22 december 1709, dochter van Petrus Sondervorst x Margarita Hendrix. In de rand bijgevoegd ex houtem. Peter en meter: Petrus Petonvil en Maria Joanna Sondervorst.

                Stons, Lambertus – Gedoopt op 4 november 1632, zoon van Godefridus Stons x Francisca Beetrans. Peter en meter: Renerus Theunis en Maria Gibboux. In de rand staat: ex hauthem.

                Sulis, Joannes – Gedoopt op 4 maart 1621, zoon van Hermannus Sulis x Elizabetha Notten. Peter en meter: Joannes Sulis en Eleda (hierboven staat: eel) Notten. In de rand staat: ex pago Houthem, uit het dorp Houthem.

                Suls, Genoveva – Gedoopt op 25 februari 1618, dochter van Hermannus Suls x Elizabeth (niet ingevuld). Peter en meter: Petrus Meijs en Aleijde De Langhe. [Gedoopt in Sint-Margriet Houtem.]

                Theunis, Catharina – Gedoopt op 20 juli 1629, dochter van Georgius Theunis x Anna Meijers. Peter en meter: Joannes Meijers en Elizabeth Meijers. In de rand staat: ex houthem.

                Tossains, Theodoricus – Gedoopt op 24 februari 1632, zoon van Eustachius Tossains x Anna Hoijfmans. Peter en meter: Henricus Tossains en Magdalena Robiets. In de rand: proles ex Hauthem = kind uit Sint-Margriet-Houtem.

                Tossens, Margareta – Gedoopt op 25 februari 1636, ex houthem (= uit Sint-Margriet-Houtem), dochter van Stephanus Tossens x Anna Hovemans. Peter en meter: Joannes Machiels en Maria Scheppers.

                Uten, Henricus – Gedoopt op 13 februari 1629, zoon van Johannes Uten x Maria Cheners. Peter en meter: Johannes Van Welde en Anna Servaes. In de rand staat: ex Houthem.

                Uten, Joannes – Gedoopt op 11 februari 1618, zoon van Joannes Uten de jonge x Maria (niet ingevuld). Peter en meter: Joannes Theunis en Margareta Goossens. [Gedoopt in Sint-Margriet Houtem.]

                Van Autgaerde, Maria Barbara – Gedoopt op 16 juni 1736, dochter van Jacobus Van Autgaerde /Vanautgaerden/ x Maria Polleunus, echtgenoten. Peter en meter: Guilielmus Van Autgaerde en Barbara Van Weddingen. In de rand is bijgevoegd: ex houthem.

                Van Autgaerde, Walterus – Gedoopt op 12 augustus 1734, zoon van Jacobus Van Autgaerde /Vanautgaerden/ x Maria Poleunus, echtgenoten. Peter en meter: Walterus Meijs en Maria Magdalena Poleunus. In de rand staat: ex hauthem. Zie ook Van Hautgaerden.

                Vander Haegen, Joannes – Gedoopt op 2 september 1651, zoon van Jacobus Vander Haegen /Vanderhagen/ x Helena Maes. Peter en meter: Henricus Claes en Beatrix Moria. In de rand staat: ex hautem.

                Vandermeren, Margarita – Gedoopt op 28 februari 1630, dochter van Godefridus Vandermeren x Elizabetha weduwe van Joannes Hosen. Peter en meter: Jacobus Kempeners en Anna Meijs. In de rand staat: ex hautem.

                Van Hautgaerden, Jacobus – Gedoopt op 12 augustus 1737, zoon van Jacobus Van Hautgaerden /Van Autgaerden/ x Maria Pollenus, echtgenoten. Peter en meter: Walterus Pollenus en Ida Van Hautgaerden. In de rand is bijgevoegd: ex hautem. Zie ook Van Autgaerde.

                Voeremans, Anna Maria – Gedoopt op 19 oktober 1735, dochter van Franciscus Voeremans x Maria Van Dionant. Peter en meter: Martinus Voeremans en Anna Maria Matteus. In de rand is bijgevoegd: ex houthem.

                Voeremans, Gertrudis – Gedoopt op 15 februari 1733, dochter van Egidius Voeremans x Joanna Janssens, echtgenoten. Peter en meter: Jacobus Van Autgaerde en Gertrudis Mellaerts. In de rand: ex houtem.

                Voeremans, Maria Catharina – Gedoopt op 29 september 1720, dochter van Aegidius Voeremans x Joanna Janssens. Peter en meter: Joannes Janssens en Elisabetha Voeremans. In de rand: ex hautem.

                Voermans, Joannes Franciscus – Gedoopt op 10 november 1737, zoon van Joannes Franciscus Voermans x Aldegundis Wiricks. Peter en meter: Joannes La Beck en Anna Maria Wiricks. In de rand: ex hautem.

                Weijmants, Maria – Gedoopt op 13 september 1635, dochter van Joannes Weijmants x Francisca Beijtrans. Peter en meter: Joannes Hoebroeks en Elisabetha Van Rottem. In de rand: ex houthem.

                Wirick, Joanna – Gedoopt op 19 februari 1635, dochter van Theodorus (of zoals men in het Diets zegt Wirick, vel ut theutonice dicitur Wirick) x Anna Buggen. Peter en meter: Jaspar Smetz en Elizabetha Maes. In de rand staat: ex houthem = Sint-Margriet-Houtem.

• SINT-MARTENS-VISSENAKEN

                Van Dionant, Joannes – Gedoopt op 8 maart 1709, zoon van Godefridus Van Dionant x Maria De Maijer uit Sint-Martens-Vissenaken, die hier per ongeluk is bevallen (ex vissenaken sancti martini, eo quod per accidens praedicta maria hic peperit). Peter en meter: Joannes Van Goidtsenhoven en Sibilla Das.

• SINT-PIETERS-VISSENAKEN

                Staes, Catharina – Gedoopt op 26 maart 1625, dochter van Matthias Staes x Elizabetha Andries. Peter en meter: Johannes Staes en Catharina Staes. In de rand staat: ex Sancti petri vissenaken mater huc fugerat ob grassantes milites Crauwatos. De moeder was voor de rondzwervende Kroatische soldaten uit Sint-Pieters-Vissenaken gevlucht.

                Staes, Catharina – Gedoopt op 29 maart 1625, dochter van Georgius Staes x Catharina Laermans. Peter en meter: Johannes Laermans en Catharina Staes. In de rand staat: ex Sancti petri Vissenaken ob eamdem causam praedictam. Gevlucht uit Sint-Pieters-Vissenaken om dezelfde reden, namelijk om de rondzwervende Kroatische soldaten. Zie bij Michael Rueles onder Tielt.

• SOLRE-LE-CHÂTEAU

                Carlier, Catharina – Gedoopt op 3 mei 1620, dochter van Bartholomeus Carlier x Catharina Thomas, uit Frankrijk (ex partibus gallicis nati et ibidem sunt conjuncti viden sorlechateau). Peter en meter: Johannes Van Valkenborch en Maria Smets.

• STOK, zie onder Bunsbeek.

• TIELT (Tielt-Winge)

                Rueles, Michael – Gedoopt op 23 maart 1625, zoon van Dominicus Rueles x Agnes Gielis. Peter en meter: Leonardus Meurs en Magdalea Gielis. In de rand staat: hae proles sunt rusticorum qui fugerant ad civitatem ob persecutionem croatorum militum germanorum, masculus aut fuit oriundus ex Thielt et filiola ex Wever. De moeder van Michael Rueles was voor de rondzwervende Kroatische soldaten uit Tielt naar Tienen gevlucht. Met het meisje werd Maria Lievesons uit Wever bedoeld, geboren op dezelfde dag.

WANGE

                Severans, Godefridus – Gedoopt op 28 juni 1637, zoon van Godefridus Severans /Sevenans/ x Anna Ghens. Peter en meter: Walterus Steers en Digna Rietmaeckers. In de rand: ex wange = Wange bij Landen.

• WEVER (Attenrode-Wever)

                Lievesons, Maria – Gedoopt op 23 maart 1625, dochter van Libertus Lievesons x Maria Schats. Peter en meter: Jacobus Swijns en Maria Jockmans. Zie de opmerking bij Michael Rueles. De moeder was een vluchtelinge uit Wever.