Het artikel “Gedoopte kinderen van buiten Tienen (1615-1655, 1708-1738)” is verschenen in Eigen Schoon en de Brabander, jg. 104, 2021, nr. 2, p. 205-219.