Technische fiche

Onderstaande lijst komt uit de telling opgemaakt in het jaar IV van de Republikeinse Kalender of 1796. De telling is als fotokopie uitgegeven door het Algemeen Rijksarchief te Brussel in 1988, titel Toegangen genealogie en demografie, Reeks II: Bevolkingstelling jaar IV (1796). KUMPTICH staat in het deel Kanton Boutersem. De families staan in de lijst bij elkaar. Ik behoud deze groepering en de nummering.

In de kolommen vinden we de voornaam + naam van de inwoners ouder dan 12 jaar, de leeftijd, de staat of het beroep, de woonplaats (hier staat Cumptight dat ik overal weglaat), hoe lang de genoemde al in het dorp woont (toujours of altijd heb ik weggelaten) en apart het aantal kinderen onder de 12 jaar.

In mijn lijst heb ik de Franse gegevens vertaald. Het gaat om eenvoudige woorden voor familieverbanden zoals sa femme (zijn vrouw), son fils (zijn zoon), sa fille (zijn dochter), son père (zijn vader), sa mère (zijn moeder), son frère (zijn broer), sa soeur (zijn zuster), veuve (weduwe). Of beroepen als curé (pastoor), vicaire (kapelaan), sacristain (koster), ouvrier en ouvrière (werkman, werkvrouw), domestique (knecht), servante (meid), fermier (pachter), maréchal (hoefsmid), sergeant (idem), berger (herder), charron (wagenmaker), cabertier (sic, herbergier), cuvillier (kuiper), tailleur (kleermaker), en patroillant (idem).

Inwonerslijst

Lijst bevattende het aantal en de namen, leeftijd, staat of beroep van de inwoners van de gemeente Cumptight.

 • (1) Nicolas Hoebankx, 30 jaar, pachter, 5 kinderen onder de 12 jaar. – (2) Marie Catherine Vanweddingen, 34 jaar, zijn vrouw. – (3) Anne Catherine Hoebankx, 13 jaar, zijn dochter. – (4) Jaque Hoebankx, 71 jaar, zijn vader. – (5) Marie Catherine Vanweser, 16 jaar, meid.
 •  (6) Natus Minten, 25 jaar, hoefsmid, 2 jaar in Kumtich. – (7) Barbe Verbiest, 30 jaar, zijn vrouw.
 • (8) Servais Geenis, 33 jaar, werkman, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (9) Anne Catherine Noe, 33 jaar, zijn vrouw. – (10) Therese Noe, 22 jaar, meid.
 • (11) Francois Jochmans, 58 jaar, pachter, 19 jaar in Kumtich. – (12) Anne Marie Smolders, 60 jaar, zijn vrouw, 19 jaar in Kumtich. – (13) Jean Stassin, 30 jaar, zoon. – (14) Cornele Stassin, 25 jaar, zoon. – (15) Henrij Stassin, 15 jaar, zoon. – (16) Francois Stassin, 13 jaar, zoon. – (17) Therese Stassin, 25 jaar, dochter.
 • (18) Jean Buijsmans, 50 jaar, pachter. – (19) Elisabet Vanweser, zijn vrouw.
 • (20) Egid Huts, 40 jaar, pachter, 20 jaar in Kumtich, 5 kinderen onder de 12 jaar. – (21) Albertine Huon, 35 jaar, zijn vrouw.
 • (22) Ferdinande Opperbrouwer, 50 jaar, pachter, 20 jaar in Kumtich. – (23) Catherine Dehenin, 60 jaar, zijn vrouw, 40 jaar in Kumtich. – (24) Christe, 25 jaar.
 • (25) Henrij Vranckx, 27 jaar, pachter. – (26) Piere Vranckx, 33 jaar, zijn broer. – (27) Angeline Vranckx, 17 jaar, zijn zuster. – (28) Elisabeth Lebeck, 22 jaar, meid. – (29) Theodore Huon, 28 jaar, knecht, 20 jaar in Kumtich.
 • (30) Henrij Verbist, 70 jaar, pachter. – (31) Anne Marie Vanweddingen, 69 jaar, zijn vrouw. – (32) Piere Verbist, 36 jaar, zijn zoon. – (33) Catherine Verbist, 35 jaar, zijn dochter.
 • (34) Francois Geenis, 42 jaar, pachter. – (35) Elisabeth Geenis, 60 jaar, zijn zuster. – (36) Guilliaume Geenis, 25 jaar, knecht. – (37) Elisabeth Vanweddingen, 24 jaar, meid.
 • (38) Henrij Godefridi, 40 jaar, werkman, 14 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (39) Elene Christ, 35 jaar, zijn vrouw, 14 jaar in Kumtich.
 • (40) Henrij Bennoij, 22 jaar, pachter, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (41) Jean Bennoij, 18 jaar, zijn broer. – (42) Barbe Benoij, 15 jaar, zijn zuster. – (43) Anne Marie Benoij, 23 jaar, zijn  zuster. – (44) Francois Benoij, 16 jaar, zijn broer.
 • (45) Jean Hikketik, 26 jaar, pachter, 13 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (46) Marie Catherine Vandenbos, 25 jaar, zijn vrouw. – (47) Marie Catherine Godefridi, 70 jaar, zijn moeder.
 • (48) Piere Verbist, 60 jaar, wagenmaker, 30 jaar in Kumtich. – (49) Antone Verbist, 37 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (50) Marie Decoster, 30 jaar, zijn vrouw.
 • (51) Philippe Vanweddingen, 25 jaar, werkman. 1 kind onder de 12 jaar. – (52) Therese Hion, 50 jaar.
 • (53) Jean Dehenin, 32 jaar, werkman, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (54) Marie Catherine Gaddok, 35 jaar, zijn vrouw, 6 jaar in Kumtich.
 • (55) Henrij Vandenbos, 42 jaar, 5 kinderen onder de 12 jaar. – (56) Joanna Marie Degroot, 37 jaar, zijn vrouw, 14 jaar in Kumtich. – (57) Henrij Degroot, 76 jaar, haar vader, 3 jaar in Kumtich.
 • (58) Arnold Peeters, 40 jaar, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (59) Maria Elisabeth Robens, 37 jaar, zijn vrouw. – (60) Anna Maria Peeters, 70 jaar, haar moeder.
 • (61) Andre Magits, 51 jaar, werkman. – (62) Elisabeth Tritsmans, 64 jaar, zijn vrouw, sedert 27 jaar in Kumtich. – (63) Toussaint Magits, 20 jaar, zijn zoon.
 • (64) Engelbert Vansalm, 65 jaar, pachter, 40 jaar in Kumtich. – (65) Therese Arts, 65 jaar, zijn vrouw. – (66) Therese Vansalm, 30 jaar. – (67) Jean Charle Dupont, 21 jaar, knecht, sedert 2 maanden. – (68) Jean Jacq Dupont, 20 jaar, sedert 3 maanden. – (69) Joseph …, 33 jaar, knecht, sedert 1 maand. – (70) Leonard Waelens, 20 jaar, knecht, sedert 3 maanden. – (71) Paul Dierix, 15 jaar, knecht, sedert 6 maanden. – (72) Leonard Waelens, 13 jaar, knecht, sedert 6 maanden. (73) Catherine Francen, 22 jaar, meid, sedert 1 maand. – (74) Elisabeth Laeremans, 23 jaar, meid, sedert 6 maanden.
 • (75) André Phlips, 33 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (76) Marie Elisabeth Gilson, 34 jaar, zijn vrouw. – (77) Elisabeth Celis, 72 jaar, zijn moeder. – (78) Catherine Philips, 27 jaar, zijn zuster.
 • (79) Albert Smolders, 75 jaar, pachter. – (80) Guillaume Smolders, 49 jaar, pachter, 5 kinderen onder de 12 jaar. – (81) Gertrud Meugens, 35 jaar, zijn vrouw, 12 jaar in Kumtich. – (82) Piere …, 30 jaar, knecht, sedert 6 maanden. – (83) Josep …, 26 jaar, knecht, sedert 6 maanden. – (84) Louis Fillée, 16 jaar, knecht, sedert 3 maanden. – (85) Elisabeth Boegaerts, 23 jaar, meid. – (86) Marie Cloots, 27 jaar, meid, sedert 6 maanden.
 • (87) Laurent Vandenberge, 43 jaar, pachter, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (88) Barbe Ongenaest, 41 jaar, zijn vrouw, 20 jaar in Kumtich. – (89) Antone Waelens, 27 jaar, zijn zoon, sedert 4 jaar. – (90) Anne Marie Vandenberge, 20 jaar, zijn dochter. – (91) Catherine Vandenberge, 15 jaar, zijn dochter.
 • (92) Jean Baptiste Aussloos, 46 jaar, werkman, 19 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (93) Catherine Aussloos, 40 jaar, zijn vrouw, 10 jaar in Kumtich. – (94) Michel Aussloos, 16 jaar, zijn zoon. – (95) Catherine Aussloos, 15 jaar, zijn dochter. – (96) Therese Aussloos, 13 jaar, zijn dochter.
 • (97) Guillaume Vandenberge, 45 jaar, pachter, 5 kinderen onder de 12 jaar. – (98) Marie Meuwis, 42 jaar, zijn vrouw. – (99) Jacque Vandenberge, 15 jaar, zijn zoon.
 • (100) Jacq Dewil, 28 jaar, pachter, 1 kind onder de 12 jaar. – (101) Barbe Vanderlinde, 24 jaar, zijn vrouw, 2 jaar in Kumtich. – (102) Elisabeth Vanderlinde, 56 jaar, haar moeder. – (103) Barbe Dewille,  18 jaar, zijn dochter.
 • (104) Laurys Celis, 38 jaar, hoefsmid. – (105) Marie Catherine Smeys, 36 jaar, 10 jaar in Kumtich.
 • (106) Jean Quaethoven, 35 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (107) Elisabeth Vandenbosch, 27 jaar, zijn vrouw.
 • (108) Mattheu Olemans, 45 jaar, pachter, 27 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (109) Elisabeth Devadder, 45 jaar, zijn vrouw. – (110) Jean Baptist Olemans, 13 jaar, zijn zoon. – (111) Jean Brees, 17 jaar, knecht.
 • (112) Henrij Vandenbosch, 45 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (113) Jean Baptist Vandenbosch, 13 jaar, zoon. – (114) Marie Vandenbosch, 21 jaar, meid.
 • (115) Piere Vangoitshoven, 45 jaar, 33 jaar in Kumtich. – (116) Elisabeth Outekees (= Hautekees), 55 jaar, vrouw. – (117) Elisabeth Vangoithoven, 27 jaar, zijn dochter. – (118) Catharine Vangoithoven, 14 jaar, zijn dochter.
 • (119) Alnold Meugens, 53 jaar, pachter, 10 jaar in Kumtich, 6 kinderen onder de 12 jaar. – (120) Therese Smeesters, 40 jaar, zijn vrouw. – (121) Marie Meuwis, 30 jaar, meid. – (122) Wauter Pollus, 28 jaar, sedert 2 jaar in K. – (123) Philippe …, 18 jaar, knecht, sedert 6 maanden. – (124) Henrij Houtekees, 13 jaar, knecht, sedert 2 jaar in K.
 • (125) Laurent Hoebankx, 71 jaar, pachter. – (126) Anne Marie Devries, 56 jaar, zijn vrouw, 39 jaar in Kumtich.
 • (127) Guillaume Waegelmans, 27 jaar, pachter, 5 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (128) Catharina Hoebankx, 27 jaar, zijn vrouw. – (129) Petronel Depuis, 18 jaar, meid.
 • (130) Michel Hoebankx, 65 jaar, werkman. – (131) Therese Hoebankx, 27 jaar, zijn dochter. – (132) Catharine Hoebankx, 19 jaar, zijn dochter.
 • (133) Jacque Vandamme, 61 jaar, 20 jaar in Kumtich, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (134) Marie Vandamme, 18 jaar, zijn dochter. – (135) Joanne Vandamme, 17 jaar, zijn dochter.
 • (136) Zirad Leclerq, 40 jaar, pastoor, 8 jaar in Kumtich. – (137) Monsieur Leclerq, 33 jaar, kapelaan, sedert 7 jaar. – (138) Catharine Vanbleijenberg, 27 jaar, meid, sedert 6 jaar.
 • (139) Carolus Gosin, 44 jaar, pachter en agent, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (140) Marie Therese Bauwens, 37 jaar, zijn vrouw, 14 jaar in Kumtich. – (141) Petronelle Mason, 23 jaar, meid, sedert 6 maanden in K. – (142) Terese Rappi, 24 jaar, meid, sedert 6 maanden. – (143) Anne Marie …, 23 jaar, meid, sedert 6 maanden. – (144) Stevens, 25 jaar, knecht, sedert 6 maanden. – (145) Lambert Vanweser, 20 jaar, knecht, sedert 8 jaar in K. – (146) Piere Schots, 26 jaar, knecht. – (147) Henrij Brees, 16 jaar, knecht.
 • (148) Theodore Hion, 63 jaar, werkman, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (149) Ide Henne, 67 jaar, zijn vrouw, 30 jaar in Kumtich.
 • (150) Piere Vandevorst, 60 jaar, werkman, 36 jaar in Kumtich. – (151) Helene Hion, 54 jaar, zijn vrouw. – (152) Marie Vandevorst, 30 jaar, zijn dochter. – (153) Elisabeth Vandevorst, 20 jaar, zijn dochter. – (154) Marie Catharine Vandevorst, 19 jaar, zijn dochter.
 • (155) Mattheu Vanham, 45 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (156) Elisabeth Vanweddingen, 52 jaar, zijn vrouw, 25 jaar in Kumtich. – (157) Francois Vanham, 19 jaar, zijn zoon. – (158) Joseph Vanham, 18 jaar. – (159) Bauduin Vanham, 16 jaar, zijn zoon.
 • (160) Jean Piera, 35 jaar, werkman, 12 jaar in Kumtich, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (161) Anna Maria Vanham, 28 jaar, zijn vrouw.
 • (162) Arnold Francen, 55 jaar, werkman, 36 jaar in Kumtich. – (163) Gertrud Celis, 50 jaar, zijn vrouw. – (164) Francois Francen, 22 jaar, zijn zoon.
 • (165) Louis Verheijden, 54 jaar, adjunct pachter, 26 jaar in Kumtich, 1 kind onder de 12 jaar. – (166) Marie Anne Verheijden, 26 jaar, zijn dochter. – (167) Jean Baptist Verheijden, 24 jaar, zijn zoon. – (168) Jaque Verheijden, 17 jaar, zijn zoon. – (169) Jean Morren, 26 jaar, knecht, sedert 6 maanden in K. – (170) Henrij Vangoetsenhoven, 16 jaar, knecht, sedert 6 maanden in K. – (171) Simon Vandenbosch, 17 jaar, knecht, sedert 6 maanden in K. – (172) Henrij Rummens, 18 jaar, knecht, sedert 2 maanden in K. – (173) Barbe Vangoetsenhoven, 22 jaar, meid. – (174) Therese Vangoetsenhoven, 17 jaar, meid. – (175) Piere Devroij, 30 jaar, knecht.
 • (176) Marie Catharine Raemakers, 62 jaar. – (177) Francois Hannices ?, 26 jaar, haar zoon. – (178) Marie Catharine Vanginglom, 18 jaar, haar dochter.
 • (179) Jean Dillen, 87 jaar. – (180) De weduwe Vangoitsenhoven, 37 jaar. – (181) Susanne Vangoitsenhoven, 17 jaar, haar dochter. – (182) Henrij Vangoitsenhoven, 13 jaar, haar zoon.
 • (183) Francois Lenaerts, 65 jaar, sergeant, 40 jaar in Kumtich. – (184) Marie Elisabeth Raemakers, 61 jaar, zijn vrouw. – (185) Francois Lenaerts, 26 jaar, zijn zoon.
 • (186) Francois Kempeneers, 56 jaar, werkman, 25 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (187) Susanne (= Judoca) Vandenbosch, 37 jaar, zijn vrouw. – (188) Jean Kempeneers, 15 jaar, zijn zoon. – (189) Piere Kempeneers, 13 jaar, zijn zoon.
 • (190) Leonard Puttaers, 55 jaar, werkman. – (191) Therese Puttaers, 58 jaar, zijn zuster.
 • (192) Henrij Robijns, 39 jaar, werkman, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (193) Elisabeth Devadder, 37 jaar, zijn vrouw.
 • (194) Jean Debois, 47 jaar, werkman, 19 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (195) Elisabeth Meuwis, 48 jaar, zijn vrouw. – (196) Jean Debois, 21 jaar, zijn zoon. – (197) Piere Debois, 15 jaar, zijn zoon.
 • (198) Andrée Peeters, 35 jaar, werkman, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (199) Annemarie France, 44 jaar, zijn vrouw, 20 jaar in Kumtich. – (200) Marie Waukens (= Wackens), 16 jaar, haar dochter.
 • (201) Jean Onbellet, 45 jaar, werkman, 14 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (202) Joanne Quaethoven, 45 jaar, zijn vrouw.
 • (203) Jean Willemars (verbeterd in Willemaers), 62 jaar, werkman. – (204) Hermelinde Ament, 65 jaar, zijn vrouw, 26 jaar in Kumtich. – (205) Jean Willemars, 20 jaar, zijn zoon. – (206) Barbe Willemars, 18 jaar, zijn dochter.
 • (207) Francois Meuwis, 35 jaar, werkman, 4 jaar in Kumtich. – (208) Catharine Vanderhoeven, 25 jaar, zijn vrouw.
 • (209) Henrij Meuwis, 40 jaar, werkman, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (210) Elisabeth Smeesters, 32 jaar, zijn vrouw.
 • (211) Servaes Meuwis, 70 jaar, werkman. – (212) Anne Catharine Vandeput, 60 jaar, zijn vrouw, 30 jaar in Kumtich.
 • (213) De weduwe van M(athias) Maes, 50 jaar, pachter, 25 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (214) Piere Vandenberge, 25 jaar, haar zoon. – (215) Mattheu Vandenberge, 22 jaar, haar zoon. – (216) Laurent Vandenberge, 18 jaar, haar zoon. – (217) Elisabeth Schots, 18 jaar, meid.
 • (218) Henrij Dewaelens, 30 jaar, pachter, 12 jaar in Kumtich, 1 kind onder de 12 jaar. – (219) Catharine Hemtinnes, 56 jaar, zijn vrouw. (Was gehuwd met Cornelius Raddoux). – (220) Henrij Raddoux, 30 jaar, haar zoon. – (221) Lucas Raddoux, 27 jaar, haar zoon. – (222) Geschrapt, 23 jaar, haar zoon. – (223) Deodatus Raddoux, 21 jaar, haar zoon. – (224) Cornele Raddoux, 13 jaar, haar zoon. – (225) Marie Raddoux, 20 jaar, haar dochter. – (226) Henrij Meijs, 27 jaar, knecht, anderhalf jaar in Kumtich. – (227) Henrij Rega, 19 jaar, knecht, 4 maanden in Kumtich. – (228) Girard Swevers, 18 jaar, herder, een half jaar in Kumtich. – (229) Jean Laeremans, 15 jaar, knecht, een half jaar in Kumtich. – (230) Catharine Dewever, 38 jaar, meid, 2 jaar in Kumtich. – (231) Marie Peeters, 30 jaar, meid, 7 jaar in Kumtich.
 • (232) De weduwe Fets, Swinnen, 50 jaar, pachter, 20 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (233) Jean Fets, 19 jaar, haar zoon. – (234) Gero. Wilhelm Fets, 15 jaar, haar zoon. – (235) Anne Marie Fets, 16 jaar, haar dochter. – (236) Piere Vangilbergen, 23 jaar, knecht, 1 jaar in Kumtich.
 • (237) Seger Celis, 55 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (238) Anna Marie Vanhobrok (= Hoebroeck), 25 jaar. – (239) Cornele Celis, 24 jaar, werkman.
 • (240) Jaque Cockelbergs (ook Koeckelberghs), 61 jaar, werkman, 25 jaar in Kumtich. – (241) Helene Vrankx, 65 jaar, zijn vrouw.
 • (242) Jean Beinaerts, 38 jaar, werkman, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (243) Elisabeth Hombrockx, 27 jaar, zijn vrouw, 6 jaar in Kumtich.
 • (244) De weduwe Rummens, 60 jaar, werkvrouw, 1 kind onder de 12 jaar. – (245) Sebastien Rummens, 30 jaar, haar zoon. – (246) Elisabeth Vanhobrok (= Hoebroeck), 35 jaar, zijn vrouw, 6 jaar in Kumtich. – (247) Therese Rummens, 12 jaar, haar dochter.
 • (248) Henrij Vanweser, 55 jaar, pachter, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (249) Piere Vanweser, 18 jaar, zijn zoon. – (250) Nicolas Vanweser, 16 jaar, zijn zoon. – (251) Anne Catharine Vanweser, 20 jaar, zijn dochter.
 • (252) Jean Fillet, 35 jaar, werkman, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (253) Marie Elisabeth Peeters, 37 jaar, zijn vrouw.
 • (254) Gile Kelekom, 48 jaar, pachter, 35 jaar in Kumtich. – (255) Anne Marie Vranckx, 47 jaar, zijn vrouw, 16 jaar in Kumtich, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (256) Henrij Kelekom, 14 jaar, zijn zoon. – (257) Louis Kelekom, 13 jaar, zijn zoon. – (258) Marie Therese Laeremans, 19 jaar, meid, 1 jaar in Kumtich.
 • (259) Ontbreekt. – (260) Francois Noë, 32 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (261) Marie Catharine Bronckaers, 27 jaar, zijn vrouw, een half jaar in Kumtich.
 • (262) Jean Vanweser, 54 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (263) Antoine Vanweser, 13 jaar, zijn zoon. – (264) Therese Vanhobrok (= Hoebroeck), 20 jaar, meid, een half jaar in Kumtich.
 • (265) Guillaume Devroije, 74 jaar, pachter, 40 jaar in Kumtich. – (266) Catharine Sempels, 64 jaar, zijn vrouw. – (267) Arnold Devroije, 36 jaar, zijn zoon. – (268) Francois Devroije, 26 jaar, zijn zoon.
 • (269) Jerome Devroije, 34 jaar, pachter. – (270) Barbe Jaddoul, 30 jaar, zijn vrouw. – (271) Francois Devos, 18 jaar, knecht, 6 maanden in Kumtich. – (272) Anne Jaddoul, 21 jaar, meid, 6 maanden in Kumtich. – (273) Elisabeth Jaddoul, 17 jaar, meid. – (274) Anne Marie Stockmans, 21 jaar.
 • (275) Piere Pittevils, 46 jaar, werkman. – (276) Anne Marie Vanhelmont, 41 jaar, zijn vrouw, 15 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (277) Lambert Pittevils, 14 jaar, zijn zoon.
 • (278) Elisabeth Vollen, 80 jaar, sedert 4 jaar in Kumtich.
 • (279) Mattheu Pollenus, 55 jaar, werkman, 25 jaar in Kumtich. – (280) Jeanne Fillet, 50 jaar, zijn vrouw, 1 kind onder de 12 jaar. – (281) Barbe Pollenus, 13 jaar, zijn dochter.
 • (282) Jean Baptiste Geets, 35 jaar, pachter. – (283) Anna Catharine Geets, 37 jaar, zijn zuster. – (284) Anne Marie Geets, 46 jaar, zijn zuster.
 • (285) Guillaume Decoster, 64 jaar, werkman, 30 jaar in Kumtich, 1 kind onder de 12 jaar. – (286) Barbe Godefridi, 62 jaar, zijn vrouw. – (287) Marie Catharine Decoster, 25 jaar, zijn dochter.
 • (288) Arnold Geens, 25 jaar, werkman, 6 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (289) Barbe Vanweddingen, 31 jaar, zijn vrouw. – (290) Jeanne Devadder, 74 jaar, de moeder. – (291) Elisabeth Vanweddingen, 50 jaar, haar dochter.
 • (292) Gerome Aerts, 48 jaar, pachter, 20 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (293) Therese Aerts, 17 jaar, zijn dochter. – (294) Jean Baptiste Aerts, 14 jaar, zijn zoon. – (295) Francois …, 28 jaar, knecht, een half jaar in Kumtich. – (296) Lambert Vanmol, 27 jaar, knecht, idem. – (297) Antoine Vanmol, 32 jaar, knecht, idem. – (298) Nicola Pollenus, 18 jaar, knecht. – (299) Jeanne Maes, 16 jaar, meid, een half jaar in Kumtich. – (300) Anne Merx, 20 jaar, meid, idem.
 • (301) Mattheu Vangoitsenhoven, 35 jaar, pachter, 11 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (302) Elisabeth Noë, 36 jaar, zijn vrouw, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (303) Barbe Noë, 13 jaar, haar dochter.
 • (304) Cornele Vanweser, 42 jaar, werkman. – (305) Henrij Vanweser, 16 jaar, knecht.
 • (306) Mattheu Minten, 40 jaar, werkman, 11 jaar in Kumtich, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (307) Anne Catharine Pitteville, 34 jaar, zijn vrouw.
 • (308) Piere Wirrickx, 50 jaar, werkman, 21 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (309) Anne Catharine Smolders, 45 jaar, zijn vrouw. – (310) Guillaume Wirrickx, 13 jaar, zijn zoon. – (311) Therese Wirrickx, 17 jaar, zijn dochter.
 • (312) Henrij Laloux, 21 jaar, hoefsmid. – (313) Lucie Moncoi, 21 jaar, 1 jaar in Kumtich.
 • (314) Anne Marie Wauters, 58 jaar.
 • (315) Charel Hautekees, 46 jaar, werkman, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (316) Marie Helene Hautekees, 18 jaar, zijn dochter.
 • (317) Laurent Hoebankx, 25 jaar, werkman. – (318) Barbe Hautekees, 22 jaar, zijn vrouw.
 • (319) Piere Ambroos, 43 jaar, werkman, 30 jaar in Kumtich. – (320) Elisabeth Laloux, 35 jaar, zijn vrouw. – (321) Anne Marie Laloux, 32 jaar.
 • (322) De weduwe Celis, Jadoque, 40 jaar, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (323) Elisabeth Celis, 23 jaar, haar dochter. – (324) Jeanne Celis, 23 jaar, haar dochter.
 • (325) Piere Smeester, 42 jaar, pachter, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (326) Catharine Vaneldere, 31 jaar, zijn vrouw. – (327) Anne Pasteels, 68 jaar. – (328) Gile Vaneldere, 23 jaar. – (329) Jean Vaneldere, 23 jaar. – (330) Marie Vaneldere, 24 jaar. – (331) Albertine Meuwis, 14 jaar, meid.
 • (332) Henrij Vandermeulen, 42 jaar.
 • (333) Jacque Laloux, 54 jaar, hoefsmid, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (334) Elisabeth Moldenaers, 52 jaar, zijn vrouw. – (335) Michel Laloux, 19 jaar, zijn zoon. – (336) Therese Laloux, 15 jaar, zijn dochter.
 • (337) Barthelemi Vandenbosch, 56 jaar, wagenmaker, 1 kind onder de 12 jaar. – (338) Catharine Vandenbosch, 16 jaar, zijn dochter. – (339) Barthelemi Vandenbosch, 13 jaar, zijn zoon.
 • (340) Francois Moldenaers, 50 jaar, werkman. – (341) Jeanne Maes, 74 jaar. – (342) Hubert Moldenaers, 15 jaar. – (343) Marie Jos. Dullens, 13 jaar, meid.
 • (344) Lambert Dullens, 35 jaar, werkman, 17 jaar in Kumtich, 6 kinderen onder de 12 jaar. – (345) Marie Maes, 34 jaar, (zijn vrouw).
 • (346) Paul Meuwis, 36 jaar, werkman. – (347) Elisabeth Willemaerts, 35 jaar, (zijn vrouw). – (348) Michel Willemaers, 15 jaar.
 • (349) Jean Withof, 50 jaar, werkman, 23 jaar in Kumtich.
 • (350) Everard Vanweddingen, 33 jaar, pachter, 6 kinderen onder de 12 jaar. – (351) Barbe Vanweddingen, 39 jaar, zijn vrouw. – (352) Elisabeth Devadder, 70 jaar, 45 jaar in Kumtich. – (353) Jan Baptist Vandenberge, 17 jaar. – (354) Therese Willemaers, 18 jaar, meid. – (355) Engelbert Vandenberge, 13 jaar, knecht.
 • (356) Jean Vanweddinge, 45 jaar, pachter, 6 kinderen onder de 12 jaar. – (357) Elisabeth Withof, 42 jaar, zijn vrouw. – (358) Jean Baptiste Vanweddingen, 12 jaar, zijn zoon. – (359) Francois Vanweddingen, 13 jaar, zijn zoon. – (360) Marie Schots, 18 jaar, meid.
 • (361) Mattheu Delvaux, 60 jaar, pachter. – (362) Anne Marie Stockmans, 58 jaar, (zijn vrouw), 1 kind onder de 12 jaar. – (363) Francois Crabben, 17 jaar.
 • (364) Guilliaume Crabben, 40 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (365) Marie Baes, 38 jaar, zijn vrouw, 10 jaar in Kumtich.
 • (366) Jean Baptiste Philips, 37 jaar, werkman, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (367) Marie Catharine Hermans, 43 jaar, 13 jaar in Kumtich.
 • (368) Francois Vandenbosch, 45 jaar, werkman, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (369) Petronelle Vandenbosch, 43 jaar, zijn vrouw.
 • (370) Leonart Quaethoven, 45 jaar, werkman. – (371) Barbe Logist, 43 jaar, 23 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (372) Catharine Quaethoven, 28 jaar. – (373) Therese Quaethoven, 15 jaar.
 • (374) Francois Willemaers, 56? jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (375) Anne Catharine Hendrickx, 45 jaar, 30 jaar in Kumtich.
 • (376) Gile Vanweddingen, 49 jaar, werkman, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (377) Marie Gertrude Vauls, 44 jaar, 20 jaar in Kumtich.
 • (378) Henrij Lemmens, 48 jaar, werkman, 13 jaar in Kumtich. – (379) Barbe Meuwis, 44 jaar, 4 kinderen onder de 12 jaar.
 • (380) Piere Brees, 50 jaar, werkman, 24 jaar in Kumtich, 1 kind onder de 12 jaar. – (381) Barbe Peeters, 40 jaar, 16 jaar in Kumtich.
 • (382) Hubert Pollus, 40 jaar, 11 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (383) Helene Vanham, 37 jaar.
 • (384) Jean Piere Dierix, 44 jaar, pachter. – (385) Henrij Puttaers, 35 jaar, knecht. – (386) Marie Cath. Engels, 23 jaar, meid, een half jaar in Kumtich.
 • (387) Piere Boonen, 60 jaar, pachter, 14 jaar in Kumtich, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (388) Elisabeth Bolanger, 35 jaar, (zijn vrouw), 20 jaar in Kumtich. – (389) Servaes Meuwis, 75 jaar, knecht. – (390) Lucie Verheijden, 18 jaar, meid, 2 maanden in Kumtich.
 • (391) Piere Dehaen, 45 jaar, werkman. – (392) Elisabeth Vanderstukken, 50 jaar, (zijn vrouw), 20 jaar in Kumtich. – (393) Philip Dehaen, 15 jaar. – (394) Anne Cath. Dehaen, 17 jaar.
 • (395) Girard Desmet, 58 jaar, werkman, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (396) Anne Marie Vanham, 47 jaar, (zijn vrouw), 17 jaar in Kumtich.
 • (397) Matthijs Buelens, 43 jaar, pachter, 12 jaar in Kumtich, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (398) Elisabeth Dekinder, 26 jaar, (zijn vrouw), een half jaar in Kumtich. – (399) Joseph Buelens, 13 jaar. – (400) Joseph Logist, 20 jaar, knecht, 1 jaar in Kumtich. – (401) Jean Baptiste Laloux, 20 jaar, knecht. – (402) Elisabeth Laloux, 18 jaar, meid.
 • (403) Frederic Fredrickx, 80 jaar, 50 jaar in Kumtich. – (404) Marie Catharine Frederikx, 28 jaar. – (405) Elisabeth Frederikx, 30 jaar, 1 kind onder de 12 jaar.
 • (406) Piere Vangramberen, 60 jaar, herbergier, 30 jaar in Kumtich. – (407) Glaudine Quathoven, 56 jaar, (zijn vrouw). – (408) Jaque Vangramberen, 19 jaar. – (409) Bartholomé Vangramberen, 22 jaar. – (410) Anne Vanweser, 17 jaar, meid.
 • (411) Gile Hikketik, 35 jaar, werkman, 4 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (412) Therese Puttaers, 34 jaar, (zijn vrouw).
 • (413) Nicola André, 60 jaar, werkman, 22 jaar in Kumtich. – (414) Anne Catharine Fillet, 58 jaar.
 • (415) Cornele Vanweddingen, 40 jaar, kuiper, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (416) Marie Vanhagendoren, 44 jaar, 15 jaar in Kumtich.
 • (417) Piere Peeters, 37 jaar, werkman, 16 jaar in Kumtich, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (418) Elisabeth Vanrengen, 38 jaar (zijn vrouw). – (419) Henrij Peeters, 13 jaar.
 • (420) Antoine Maison, 60 jaar, pachter. – (421) Jaque Quathoven, 32 jaar, knecht. – (422) Barbe Lowet, 59 jaar, 24 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (423) Jean Maison, 22 jaar. – (424) Elisabeth Deckers, 19 jaar, meid, een half jaar in Kumtich.
 • (425) Jean Desmet, 50 jaar, werkman, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (426) Barbe Crabben, 46 jaar, (zijn vrouw). – (427) Gertrud Desmet, 15 jaar.
 • (428) Jean Vanham, 24 jaar, werkman. – (429) Joanne Cheerboom (= Scheerboom), 23 jaar, (zijn vrouw).
 • (430) Henrij Vanweddingen, 74 jaar, pachter. – (431) Dieudonné Van-weddingen, 30 jaar. – (432) Jean Vanweddingen, 26 jaar. – (433) Francois Vanweddingen, 18 jaar. – (434) Barbe Vanweddingen, 33 jaar. – (435) Elisabeth Vanweddingen, 22 jaar. – (436) Therese Vanweddingen, 19 jaar. – (437) Marie Pels, 20 jaar, meid.
 • (438) Henrij Delvaux, 31 jaar, werkman, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (439) Josepha Robeyns, 31 jaar, (zijn vrouw).
 • (440) Caspar Series, 59 jaar, patroillant, 12 jaar in Kumtich. – (441-442-443) Ontbreken. – (444) Catharine Vanaerdeweghen, 50 jaar, 12 jaar in Kumtich, 1 kind onder de 12 jaar. – (445) Marie Series, 28 jaar.
 • (446) Henrij Vanweddingen, 39 jaar, pachter, 10 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (447) Marie Cath. Turbens, 24 jaar. – (448) Henrij Vanweddingen, 17 jaar. – (449) Louis Vanweddingen, 15 jaar. – (450) Henrij Pollus, 20 jaar, knecht, 5 jaar in Kumtich. – (451) Elisabeth Hoebankx, 28 jaar, meid. – (452) Marie Quathoven, 19 jaar, meid.
 • (453) De weduwe Lenaerts, 36 jaar, 11 jaar in Kumtich, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (454) Petronelle Schoons, 34 jaar, meid, 6 maanden in Kumtich.
 • (455) Urbane Poffe, 64 jaar, pachter, 40 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (456) Jean Poffe, 22 jaar. – (457) Marie Cath. Vanweddingen, 40 jaar, (zijn vrouw). – (458) Francois Poffe, 30 jaar. – (459) Louis Poffé, 14 jaar.
 • (460) Gile Luon, 43 jaar, werkman, 6 kinderen onder de 12 jaar. – (461) Anne Marie Buffaerts, 39 jaar, 15 jaar in Kumtich.
 • (462) De weduwe Merckx, 75 jaar, pachter, 43 jaar in Kumtich. – (463) Henrij Merckx, 46 jaar. – (464) Guillaume Merckx, 20 jaar. – (465) Jeanne Bacie, 18 jaar, meid, 6 maanden in Kumtich.
 • (466) Piere Coenen, 40 jaar, werkman, 7 jaar in Kumtich, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (467) Marie Cath. Merckx, 40 jaar.
 • (468) Nijs Peeters, 37 jaar, werkman, 5 kinderen onder de 12 jaar. – (469) Elisabeth Vanham, 44 jaar, (zijn vrouw).
 • (470) Piere Peeters, 35 jaar, werkman, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (471) Marie Cath. Hemptinne, 28 jaar, (zijn vrouw).
 • (472) De weduwe Demolin, 60 jaar, werkman. – (473) Anne Marie Boque, 19 jaar.
 • (474) Piere Vaneldere (= Vanelverez), 35 jaar, werkman, 4 kinderen onder de 12 jaar. – (475) Marie An Boque, 19 jaar. – (476) Therese Boque, 40 jaar. – (477) Marie Anne Boque, 27 jaar, zijn vrouw.
 • (478) Piere Desiel (= Desie), 35 jaar, werkman, 11 jaar in Kumtich, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (479) Barbe Boque, 30 jaar, (zijn vrouw). – (480) Therese Desiel, 14 jaar.
 • (481) Agathe Quathoven, 50 jaar. – (482) Piere Quathoven, 28 jaar, kleermaker, 1 kind onder de 12 jaar. – (483) Elisabeth Vanelderen (= Vanelverez), 25 jaar.
 • (484) Noe Boegaers, 40 jaar, werkman, 3 kinderen onder de 12 jaar. – (485) Marie Cath. Quathoven, 40 jaar. – (486) Mattheu Bogaers, 14 jaar.
 • (487) Jean Vandenbosch, 30 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (488) Anne Marie Willemaers, 30 jaar, (zijn vrouw).
 • (489) Piere Philips, 34 jaar, werkman, 2 kinderen onder de 12 jaar. – (490) Therese Laloux, 26 jaar, (zijn vrouw).
 • (491) Piere Dehaen, 25 jaar, werkman. – (492) Marie Boegaerts, 28 jaar, (zijn vrouw).
 • (493) Jean Peeters, 28 jaar, werkman, 1 kind onder de 12 jaar. – (494) Anne Marie Meuwis, 34 jaar, (zijn vrouw).
 • (495) Piere Boegaerts, 56 jaar, werkman. – (496) Anne Catharine Boegaerts, 27 jaar.
 • (497) De weduwe Michiels, 45 jaar, werkvrouw. – (498) Therese Michiels, 25 jaar. – (499) Arnold Michiels, 17 jaar.
 • (500) Henrij Reijnaerts, 67 jaar, pachter. – (501) Anne Marie Merckx, 75 jaar. – (502) Elisabeth Holvie, 20 jaar, meid, 2 jaar in Kumtich.
 • (503) Henrij Verbiest, 64 jaar, werkman, 27 jaar in Kumtich. – (504) Elisabeth Smolders, 47 jaar, (zijn vrouw). – (505) Gabriel Verbiest, 14 jaar.
 • (506) De weduwe Schots, 45 jaar, werkvrouw, 1 kind onder de 12 jaar. – (507) Catharine Schots, 23 jaar. – (508) Joanne Olemans, 42 jaar. – (509-510). Niet ingevuld.

Ondertekend door de voorzitter J.M. Leclercq.

Resultaat. De telling omvat 508 nummers, waarvan 259, 441-442-443 ontbreken. Kumtich had dus 504 inwoners boven de 12 jaar. Samen met 273 kinderen onder de 12 jaar, woonden er in 1796 in totaal 777 mensen, verdeeld over naar schatting 147 gezinnen.

Index

Aerts 292-294

Ambroos 319

Ament 204

André 413

Arts 65

Aussloos 92-96

Bacie 465

Baes 365

Bauwens 140

Beinaerts 242

Ben(n)oij 40-44

Bo(e)gaers 484, 486

Boegaerts 85, 492, 495-496

Bolanger 388

Boonen 387

Boque 473, 475-477, 479

Brees 111, 147, 380

Bronckaers 261

Buelens 397, 399

Buffaerts 461

Buijsmans 18

Celis 77, 104, 163, 237, 239, 322, 323-324

Cheerboom 429

Christ(e) 24, 39

Cloots 86

Cockelbergs 240

Coenen 466

Crabben 363-364, 426

Debois 194, 196-197

Deckers 424

Decoster 50, 285, 287

Degroot 56-57

Dehaen 391, 393-394, 491

Dehenin 23, 53

Dekinder 398

Delvaux 361, 438

Demolin 471

Depuis 129

Desiel 478, 480

Desmet 395, 425, 427

Devadder 109, 193, 290, 352

Devos 271

Devries 126

Devroij(e) 175, 265, 267-269

Dewaelens 218

Dewever 230

Dewil(le) 100, 103

Dierix 71, 384

Dillen 179

Dullens 343-344

Dupont 67-68

Engels 386

Fets 232-235

Fillée 84

Fillet 252, 280, 414

France(n) 73, 162, 164, 199

Frederi(c)kx 403-405

Gaddok 54

Geenis 8, 34-36

Geens 288

Geets 282-284

Gilson 76

Godefridi 38, 47, 286

Gosin 139

Hannices? 177

Hautekees 116, 315-316, 318

Hem(p)tinne(s) 219, 471

Hendrickx 375

Henne 149

Hermans 367

Hikketik 45, 411

Hion 52, 148, 151

Hoebankx 1, 3-4, 125, 128, 130-132, 317, 451

Hoebroeck 238, 246, 264

Holvie 502

Hombrockx 243

Houtekees 124

Huon 21, 29

Huts 20

Jaddoul 270, 272-273

Jadoque 322

Jochmans 11

Kelekom 254, 256-257

Kempeneers 186, 188-189

Koeckelberghs 240

Laeremans 74, 229, 258

Laloux 312, 320-321, 333, 335-336, 401-402, 490

Lebeck 28

Leclerq 136-137

Lemmens 378

Lenaerts 183, 185, 453

Logist 371, 400

Lowet 422

Luon 460

Maes 213, 299, 341, 345

Magits 61, 63

Maison 420, 423

Mason 141

Meijs 226

Merckx 462-464, 467, 501

Merx 300

Meugens 81, 119

Meuwis 98, 121, 195, 207, 209, 211, 331, 346, 379, 389, 494

Michiels 497-499

Minten 6, 306

Moldenaers 334, 340, 342

Moncoi 313

Morren 169

Noë 9-10, 260, 302-303

Olemans 108, 110, 508

Onbellet 201

Ongenaest 88

Opperbrouwer 22

Outekees 116

Pasteels 327

Peeters 58, 60, 198, 231, 253, 381, 417, 419, 468, 470, 493

Pels 437

Philips 78, 366, 489

Phlips 75

Piera 160

Pittevils, -ville 275, 277, 307

Poffe 455-456, 458-459

Pollenus 279, 281, 298

Pollus 122, 382, 450

Puttaers 190-191, 385, 412

Quaethoven 106, 202, 370, 372-373

Quathoven 407, 421, 452, 481-482, 485

Raddoux 220-225

Raemakers 176, 184

Rappi 142

Rega 227

Reijnaerts 500

Robens 59

Robeyns 439

Robijns 192

Rummens 172, 244-245, 247

Scheerboom 429

Schoons 454

Schots 146, 217, 360, 506-507

Sempels 266

Series 440, 445

Smeester(s) 120, 210, 325

Smeys 105

Smolders 12, 79-80, 309, 504

Stassin 13-17

Stevens 144

Stockmans 274, 362

Swevers 228

Swinnen 232

Tritsmans 62

Turbens 447

Vanaerdeweghen 444

Vanbleijenberg 138

Vandamme 133-135

Vandenberge 87, 90-91, 97, 99, 214-216, 353, 355

Vandenbos 46, 55

Vandenbosch 107, 112-114, 171, 187, 337-339, 368-369, 487

Vandeput 212

Vanderhoeven 208

Vanderlinde 101-102

Vandermeulen 332

Vanderstukken 392

Vandevorst 150, 152-154

Vaneldere(n) 326, 328-330, 474, 483

Vanelverez 474, 483

Vangilbergen 236

Vanginglom 178

Vangoetsenhoven 170, 174

Vangoitsenhoven 180-182, 301

Vangoit(s)hoven 115, 117-118

Vangramberen 406, 408-409

Vanhagendoren 416

Vanham 155, 157-159, 161, 383, 396, 428, 469

Vanhelmont 276

Vanhobrok 238, 246, 264

Vanmol 296-297

Vanrengen 418

Vansalm 64, 66

Vanweddinge(n) 2, 31, 37, 51, 156, 289, 291, 350-351, 356, 358-359, 376, 415, 430-436, 446, 448-449, 457

Vanweser 5, 19, 145, 248-251, 262-263, 304-305, 410

Vauls 377

Verbiest 7, 503, 505

Verbist 30, 32-33, 48-49

Verheijden 165-168, 390

Vollen 278

Vran(c)kx, 25-27, 241, 255

Waegelmans 127

Waelens 70, 72, 89

Waukens (Wackens) 200

Wauters 314

Willemaers 203, 347-348, 354, 374, 488

Willemars 203, 205-206

Wirrickx 308, 310-311

Withof 349, 357