In 1935 verscheen een officiële lijst met de namen van meer dan 1200 handelaars in Tienen. Voor de recente geschiedenis van onze stad is dit een interessante bron, zeker voor mensen die de gezegende leeftijd van 80 jaar hebben bereikt. Is er veel veranderd? Zijn sommige stadsdelen op oude prentkaarten nog herkenbaar? De ouders van mijn leeftijdsgenoten gingen hun krant halen bij Louis Piron. Deze nog bestaande dagbladwinkel staat op de hoek van de Wolmarkt en de Minderbroedersstraat, in de volksmond “Kazernestraat” genoemd. Er was trouwens nog een kazerne in 1935.

De Peperstraat liep eertijds van de Grote Markt tot aan het Torsinplein. In de huidige Peperstraat stond de Lombardenpoort, zo genoemd naar de Grote en Kleine Lombard (Van Ransthuizen) op de Wolmarkt. (Afb. Dr. H. Jacobs).

Lang geleden liep de Peperstraat van de Dries (nu Grote Markt) tot aan de Vismarkt (nu Torsinplein). De Lombardpoort stond kort bij de Grote Markt. Lombard verwijst immers niet naar de Lombarden in de Lombardstraat, maar naar de Grote en de Kleine Lombaard op de Wolmarkt, meer bekend als de Van Ransthuizen. De Minderbroeders vestigden zich in onze stad vanaf de dertiende eeuw. De eerste gebouwen stonden er in 1320. Het klooster werd alsmaar groter en zo kwam de naam Minderbroedersstraat in gebruik voor het grootste deel van de Peperstraat. De eerste brief om in Tienen een kazerne te bouwen dateert van 10 oktober 1834. In 1838 kwamen de eerste artilleristen in het verbouwde klooster aan. De kazerne verdween in augustus 1992. Roegiers Bouwwerken uit Kruibeke bouwde een nieuw complex met appartementen en handelspanden. Er was behoefte aan een nieuwe naam, omdat de vroegere kazerne slechts één huisnummer had. Ik deed een voorstel. In Menegaard verwijst gaard naar het complex met eigen huisnummers en Mene heeft betrekking op de verdwenen Oude en Nieuwe Mene op de plaats van de vroegere kazerne. In een brief van 8 april 1992 ging Roegiers samen met de stadsarchitect akkoord en de volgende dag hing er al een groot reclamebord met de naam Menegaard.

De Wolmarkt was eertijds geen brede straat. Aan de linkerzijde liepen de Lange Trappen recht naar het Hoog Kerkhof van de Sint-Germeinskerk. Op de kaart van Ferraris (1771) zijn de trappen nog getekend. Op de plaats van deze trappen staan nu de huizen met de nummers 8, 10 en 12. Ten gevolge van het edict van Jozef II nopens de begraafplaatsen moest het Hoog Kerkhof voorgoed verwijnen. Na de ontwijding van de aarde werden de gronden aan particulieren verkocht. In 1790 werd de straat zeer verbreed door het afbreken van de oude kerkhofmuur. De trappen zelf verdwenen na een aanslepende ruzie tussen Karel Verlat en de stad. Verlat kocht de gronden op en bouwde in een jaar tijd de halve Wolmarkt vol. Ter herinnering aan zijn moeilijkheden met de stad liet hij in het eerste huis een Latijns vers aanbrengen. Nu nog lezen we in een dwarsbalk van het huis op H 292 (Wolmarkt 14): Sicque gradus cessant rixae carolique labores. Vrij vertaald: En zoals de trappen, eindigen Karels ruzies en werken.

Als kerkhof verdween ook de Apostelenhof. Deze lag naast de Lijkpoort van de Sint-Germeinskerk, met kadasternummer H 301. In deze tuin werden grote ijzeren toestellen ingegraven. Tientallen skeletten van apostelen kwamen bloot te liggen. Ze werden overgebracht naar het plein achter de Goossensvest. Kinderen speelden er mee. Daarom liet de stad een nieuwe laag grond aanvoeren om de geraamten te bedekken. Hier bevindt zich nu het Heldenland. Op de Apostelenhof is niet gebouwd. Wel staan er een paar zitbanken en een klok.

De Patria was van ouds het eerste huis van de Broekstraat. Hier vergaderde in 1901 de Katholieke Kring. Later werd dit café Patria. Het huis was eeuwenlang gescheiden van de Nobel door een straatje dat liep naar de woning van kapitein De Roijhout, ook geschreven Druhot. In 1829 vroeg de eigenaar Dediest aan de stad de toelating om “het straatje achter de Nobel” af te sluiten. Zijn verzoek werd op 22 augustus 1829 goedgekeurd. Dediest bouwde een muur tussen de twee huizen, maar niet zo hoog al zijn eerste huis. Dit is nu nog altijd te zien. In vroegere werken heb ik het straatje naar Druhot verward met het Land vander Mennen. Deze naam vond ik een eerste maal in 1637 en verwijst naar het huis nr. 10 in de Peperstraat (sectie G 380). De naam werd ook gebruikt voor een deel van de Peperstraat. Zo lezen we zelfs bij Goossens in zijn Diverse notabele dingen: die Lant vander Mennen strate.