In Oost-Brabant zijn de volgende publicaties van Paul Kempeneers verschenen.

  • Jonker Dobbelsteen op het hof van Eliksem. In: Oost-Brabant, jg. 56, nr. 4, okt-nov-dec, p. 71-72.
  • Testament van Jan Antoni de Ruijsschen. In: idem, p. 73-76.
  • Zelfmoord in Roosbeek (1793). In: idem, p. 76-77.
  • Het Kasteel van Eliksem. In: idem, p. 78-80.