In het privé-archief van dr. H. Jacobs vond ik een paar documenten die interessant zijn voor de mensen met de naam Van Autgaerden. In het manuscript 936 staat een kopie van de geboorteakte van Guilelmus of Willem Van Autga(e)rden in het Latijn. Hij werd in de Sint-Quirijnskerk in Bunsbeek gedoopt op 15 augustus 1719, als wettige zoon van Walther Van Autgarden en Maria Mues. Peter en meter waren Guilelmus Dirickx en Anna Pulinckx. De kopie komt overeen met het origineel, zo bevestigt F.B. Dumont, pastoor in Bunsbeek. In het manuscript wordt de Latijnse tekst vertaald in het Frans. Verder in het document verneem ik nog dat Maria Mues, de moeder van Guilelmus, geboren is in Kersbeek, justice de paix de Glabbeek, pres de Tirlemont.

In het zelfde document vinden we meer gegevens over de kinderen van Guillielmus Van Autgaerden. Hij trouwde met Margareta Maes, geboren in Diest. Hij legde den behoorelijcken Eedt van fidelitijt af en werd aldus poirter ende borger van de stad Diest. Dit gebeurde op 21 mei van het jaar 1751. De akte is getekend door G.J. Van Zurpele. 1) Uit het huwelijk werd geboren Francois Van Autgaerden, die in Diest trouwde met … Aerts, geboortig van Pael Buytingen nabij Beringen. Hij kreeg 2 kinderen, een zoon en een dochter, en nog een meisje dat jong overleed. 2) Arnoldus Van Autgarden trouwde in Brussel met Marie Polspoel, kreeg een zoon en een dochter en verscheidene kinderen die overleden. 3) Bartolomé Van Autgaerden overleed in Diest en was niet getrouwd. 4) Anne Regine Van Autgarden trouwde met Henry Francois Joseph Arnaerts uit Leuven, zonder kinderen.

Guilliaume Van Autgarden, vader van de 4 genoemde kinderen, had ook broeders en zusters. 1) Jacobus Van Autgarden was de vader van de begijn in Tienen en van haar 3 broeders, die wonen in Sint-Margriet-Houtem bij Tienen. 2) Waltherus Van Autgarden trouwde in Buken, op de steenweg van Leuven naar Mechelen. 3) Catarina Van Autgarden trouwde in Hoolen ou Holede (nu Hoeleden) een eerste maal in genoemd Hoeleden (of Bunsbeek) met Joseph Hinnendaels, en een tweede maal met Paulus Veckhoven. Uit dit huwelijk kwam Catarine Veckhoven, die trouwde in Zuurbemde met notaris Herbots, zonder kinderen. 4) Guilielmus Van Augaerden had nog 4 zusters, waarvan de opsteller schreef: dont j’ignore les noms et ce qu’elles sont devenues. Hij kende dus hun naam niet en wat ze geworden waren.