Een nieuw boek over de Tiense Handelaars in 1935 is verschenen. In dit jaar werd Paul Kempeneers geboren. Hij woonde op het Kapucijnenplein waar zijn vader bier en wijn verkocht. Veel Tienenaars vroegen hem of hij ook nog precies kon vertellen, waar hun eigen ouders of grootouders een winkel hadden. Sommige garages zijn lang afgebroken, winkels werden verbouwd tot appartementen, de kazerne verdween, de pastorie in de Leuvensestraat stortte in. Leegstand bestond nog niet, de handel in Tienen bloeide. Daarom vond Kempeneers het interessant om de plaats van de vele handelshuizen in Tienen te noteren.

Als basis diende een inlichtingenboek dat verscheen in 1935 met de namen van alle handelaars. De winkels waren gegroepeerd per wijk, straat en huisnummer. Het zijn er meer dan 1300! Kempeneers verwerkte de handelaars van toen in overzichtelijke tabellen. Gemakshalve rangschikte hij de straatnamen alfabetisch. Onder de straatnaam staan de handelaars, met naam en voornaam, per huisnummer, oplopend met de oneven en daarna met de even nummers. Sommige huisnummers zijn na 85 jaar niet meer dezelfde, maar de meeste wel. In een aantal gevallen heeft de samensteller de gegevens aangevuld, onder meer met handelaars die in 1949 vermeld worden in het reclameboekje voor de herdenking van de 650ste verjaardag der kerkwijding van O.L.Vrouw ten Poel. In een klapper verwijzen de namen naar de bladzijde.

Verder wordt het boek aangevuld 72 foto’s: aan de linkerkant van de bladzijde staat een oude foto, aan de rechterkant de huidige toestand. Zo vergeleek Kempeneers handelspanden van onder meer het Casino in Avendoren, het Rad van Avonturen later notaris Becquevort, het Prisonske en de Kiste in de Langestraat, het Schip naast de Gete, het Huis Namen tegenover de Wildeman, het Oud Gasthuis dat nu verbouwd wordt, de Patria, de Vrijthofstraat met de stadspomp, het Wit Paard uit de 17de en de 20ste eeuw op de Grote Markt, de Monty, het Rood Paard, de Smidse naast het Vredegerecht, Au Normandy, de Kat onderaan op de Veemarkt, de Huzaar naast de oude Bakeleinstraat, de Refugie van Sint-Geertruiden met de latere huizen in Art Nouveau, de bloot gemaakte steen uit 1737 in de Oudekleerkopersstraat, de huizen op het Stationsplein, enz. Het boek over de “Tiense Handelaars in 1935” telt 146 bladzijden en kost 16 euro + 4 euro voor verzending.

Ga naar de bestelpagina.