In Oost-Brabant, jaargang 2020, nr. 2 zijn de volgende publicaties van Paul Kempeneers verschenen.

Karel, houd de lanteern, p. 44-51.

De adellijke familie Goethals, p. 52-55.