Bij Familiekunde regio Leuven verscheen volgend werk: Langdorp Tellingen van 1663 – 1784 – 1796. Het bevat 3 vroeger verschenen werken.

– P. Kempeneers, De inwoners van Langdorp in 1663, 9 blz.

– D. Notredame, Volkstelling te Langdorp van juni 1784, 35 blz.

– P. Kempeneers, De volkstelling in Langdorp in het jaar IV 1796, 29 blz.

Kostprijs 11 euro verzending inbegrepen. Wel bij betaling (FV-Afdeling Leuven, IBAN: BE10 0013 1130 4604 – BIC: GEBA BE BB) adres opgeven + bestelnummer (#57).