Er verscheen van P. Kempeneers: Beeldrijke veldnamen. In: Leuvense Bijdragen. Volume 103 (2021), p. 155-178.