Geert Daenen vond een oud boekje op de zolder van de pastorie van Meensel met gegevens over dopen, huwelijken en overlijdens in de periode van 1627 tot 1646. Op de eerste bladzijde lezen we: “Dit register was niet aanwezig op het Gemeentehuis bij den brand van 15-2-1944. Dit was het oudste der aanwezige Registers”. Getekend: H. Sloots, Par. Het schriftje telt 120 bladzijden, maar deze zijn niet allemaal beschreven.

Op de zolder vond Geert ook een map van pastoor H. Sloots met de titel “1627 MEENSEL 1778”. Hierin schreef Sloots de teksten in het Latijn over. De eerste 12 bladzijden bevatten de overzetting van de dopen, huwelijken en overlijdens van 1627 tot 1646 bewaard in het klein schriftje. De volgende 69 bladzijden bevatten gegevens over de dopen, huwelijken en overlijdens van 1647 tot 1778. De originele registers zijn volgens Geert niet meer te vinden. De gegevens van pastoor Sloots werden in februari 1960 gekopieerd, zie film nummer 0615936 (medegedeeld door Frans Vandenbosch, Tildonk).

Sloots nam alle teksten in het Latijn met kleine aanpassingen over. Namen met een ú zoals Seúenans schreef hij met een v, dus Sevenans. Vrouwelijke genitieven in namen als Marię, Elizabethę noteerde hij als Marie, Elizabethe of als Mariae, Elizabethae. Voor wie weinig Latijn kent, is het raadplegen van de lijsten bij pastoor Sloots niet altijd gemakkelijk. Daarom noteer ik in dit artikel de gegevens van het kleine boekje in het Nederlands, met dank aan Geert Daenen die mij de ingescande tekst bezorgde. Ik geef een voorbeeld op bladzijde 3 in het Latijn.

Anno 1627. Vndecima die nouembris baptizathus est filius Laurentij Geleys et Marię N. eius vxoris vocatus est Guilhelmús susceperunt de sacro fonte Guilhelmus de Middel et Margaretha Geleys. Dit luidt in vertaling: In het jaar 1627. Op de elfde dag van november is gedoopt de zoon van Laurentius Geleys en Maria N., zijn vrouw. Hij werd genoemd Guilhelmus. Hebben ten heiligen doop gehouden Guilhelmus de Middel en Margaretha Geleys.

N is de afkorting van Nomen “naam”, als men de familienaam niet kende. De namen die volgen op susceperunt de sacro fonte zijn de doopheffers of peter en meter van het geboren kind. Zo vindt de lezer de doop van Guilhelmus Geleys in mijn lijst als volgt:

Geleys, Guilhelmus – Gedoopt op 11 november 1627, zoon van Laurentius Geleys en Maria N., zijn vrouw. Peter en meter: Guilhelmus De Middel en Margaretha Geleys.

Namen geschreven met ú zoals De Greúe, Eúeraerts, Seúenans, noteer ik met v als De Greve, Everaerts en Sevenans. Latijnse voornamen laat ik staan, maar niet in verbogen vormen: Guilhelmus (niet Guilhelmi, Guilhelmo), Joannes (niet Joannis, Joanne), Maria (niet Marię of Mariae), Margaretha (niet Margarethę of Margarethae), enz. Soms werden zelfs familienamen verlatijnst: Henrici in plaats van gewoon Henricx. In het Latijn staat dikwijls Anno Domini, dit betekent “in het jaar des Heren”, dus “in het jaar zoveel na de geboorte van Christus”. Minder frequent is de uitdrukking a partu virgineo, dit betekent “in het jaar zoveel na de bevalling van de Maagd”.

In het oude boekje vinden we ook genealogische gegevens over Dionysius Vicka. In mijn Sprokkels 236-238 heb ik aangetoond dat Vicca of Vicka geen Spaanse naam is, maar een verkorting van de Nederlandse naam Vicka(e)rts. Voor de twijfelaars staan er voldoende voorbeelden in dit oude doopregister. In 1639 werd in Meensel een tweeling geboren. Martinus Timmermans kreeg als peter Martinus Cleijnevranckx. De peter van Joannes Timmermans was Dijonisius Vicarts. Op 17 mei 1640 werd Joannes Custermans gedoopt. Peter en meter waren Dijonisius Vicarts en Maria Vicarts. Op 5 mei 1641 werd Maria Cleynevranx gedoopt. Dionisius Vicarts en Maria De Middelt waren peter en meter. Op 10 oktober 1641 werd Dijonisius Pauli gedoopt. Peter en meter waren Dijonisius Vica en Catharina Van Craesbeeck. Minder aangenaam is het om te vernemen dat op 3 december 1645 Christina Vicka werd gedoopt, het onwettig kind van Dionysius Vicka en Catharina Neijs.

Op dezelfde wijze heb ik de teksten over de huwelijken en enkele overlijdens in het Nederlands omgezet. Het boekje omvat 90 namen van gedoopten, 16 huwelijken en 16 overlijdens.

Op 25 mei 1635 werd Joannes Schollen begraven in de kerk. In zijn overzetting struikelt pastoor Sloots over één woord dat hij niet kon lezen. In feite staat er: Joannes Schollen qui musceto a milite petitus altero die obiit. Dit betekent: “Benaderd door een soldaat met een musket. De volgende dag overleed hij”. Schollen stierf dus door een kogel.

In Meensel overleden twee mensen aan de pest. Op 10 september 1630 stierf Agnes, het dienstmeisje van heer Lemmens. Op 24 april 1635 werd Margaretha Van Dionant, de vrouw van Petrus Nijs, begraven op het kerkhof. Ze overleed aan de pest.

Liber baptisatorum, Matrimonio Coniunctorum, et Sepultorum ab anno 1629 et 1630

(bijgevoegd: tot 1646).

Gedoopten

Geleys, Guilhelmus – Gedoopt op 11 november 1627, zoon van Laurentius Geleys en Maria N. [= De Welde], zijn vrouw. Peter en meter: Guilhelmus De Middel en Margaretha Geleys.

Nijs, Joannes – Gedoopt op 17 december 1627, zoontje (filiolus) van Martinus Nijs en Joanna Van Burgundien, gehuwden. Peter was Adrianus Nys en meter Anna Peeters.

Baesmans, Guilhemus [lees: Guilhelmus] – Gedoopt op 13 september 1628, zoon van Joannes Baesmans en Joanna Piersoms. Peter en meter: Jacobus Gysens en Christina Gilis.

Gulliau, Joannes – Gedoopt op 14 februari 1629, zoon van Guilhelmus Gulliau en Anna Willems. Peter en meter: Adrianus Oogen en Catarina Janssens.

Tenens, Catarina – Gedoopt op deze 18de maart 1629, dochter van Joannes Tenens en Katarina Baens. Peter en meter: Laurentius Laureys en Katarina De Greve.

Schollen, Adrianus – Gedoopt op 6 mei 1629, zoon van Joannes Schollen X Anna Baggadie. Peter en meter: Carolus Wanten en Anna Van Tienen.

Ooms, Getrudis [lees: Gertrudis] – Gedoopt op deze 10de mei 1629, dochter van Godefridus Ooms en N. Peter en meter: Joannes Ooms en Maria Smolders.

Vandenbosch, Clara – Gedoopt op 18 november in het jaar des Heren 1629, dochter van Petrus Vandenbosch en Maria Van Donck. Peter van deze was Jacobus Berbaes en meter Maria Meynen.

Baesmans, Balduinus – Gedoopt op deze 2de dag van december 1629, zoon van Joannes Baesmans en Helena Jeroens. Zijn peter was Petrus Baesmans en zijn meter Agnes Jeroens.

Gysens, Jacobus – Gedoopt op deze eerste april 1629, zoon van Petrus Gysens en Elisabetha N. Peter en meter: Matteus Raeymakers de jonge en Maria Gysens.

Tymmermans, Petronella – Gedoopt op 24 februari in het jaar des Heren 1631, het dochtertje (filiola) van Henricus Tijmmermans en Maria Vernyen. Peter en meter: Petrus Tymmermans en Margaretha Pauls.

Van Sinna, Guilhelmus – Gedoopt op 4 maart in het jaar des Heren 1631, zoon van Hubertus Van Sinna en Elizabetha Claes. Peter en meter: Paulus Vanden Borne en Maria Tenens.

Geleys, Gertrudis – Gedoopt op 10 april in het jaar des Heren 1631, dochter van Laurentius Geleys en Maria De Welde. De peter was Zacharias Emmens en de meter Maria Ketels.

Tymmermans, Petrus – Gedoopt op 31 of laatste dag van juli in het jaar des Heren 1631, zoon van Joannes Tijmmermans en Margaretha Pauls, gehuwden. Peter en meter: Jorus Van Schaebroeck en Maria Vande Sande.

Jans, Joannes – Gedoopt op 6 augustus in het jaar des Heren 1631, zoontje van Petrus Jans en Maria Juijpers (idem als Jeupers).  Peter en meter: Jacobus Gysens en Helena Jans.

Scoelken, Cornelius – Gedoopt op 13 augustus in het jaar des Heren 1631, zoon van Libertus Scoelken en Maria Peeters, zijn vrouw. Peter en meter: Cornelius Cockx en Margareta van Eertrijck, door mij Valerius Follaerts pastoor in Attenrode (in Atenroede).

Vrancx, Henricus – Gedoopt op 17 augustus in het jaar des Heren 1631, zoontje van Andreas Vrancx en Maria Van Geelberghen. Peter was Henricus Henricx en meter Ida Van Geelberghen.

Gijsens, Margaretha – Gedoopt in het jaar na de bevalling van de Maagd 1631 [dag en maand ontbreken], dochtertje van Petrus Gijsens en Elizabetha N.N. Peter en meter waren Petrus Jans en Anna Robeyns.

Raemaekers, Katharina – Gedoopt op 23 november in het jaar des Heren 1631, dochtertje van Mattheus Raemaekers en Katharina Gijsens. Peter en meter: Tobias Raemaekers en  Maria Peeters.

Nijs, Elizabetha – Gedoopt op 3 februari in het jaar des Heren 1632, dochtertje van Petrus Nijs en Margaretha Van Dionant. Peter en meter: Joannes Ooms en Elizabeth Claes.

Paes, Arnoldus – Gedoopt op 26 maart in het jaar des Heren 1632, op de feestdag van de Heilige Maria Boodshap, zoontje van Arnoldus Paes en Maria N., gehuwden. Peter en meter: Joannes Pauls en Elizabeth Claes.

Van Donck, Clara – Gedoopt op 1 juni 1632 (a partu virgineo 1632 die prima Junii tertio post pentecostem festo), dochter van Georgius Van Donck en Katharina Van Laer. Peter en meter: Joannes Miwes en Anna Van Nes.

Verbeeckt, Joanna – Gedoopt op 30 augustus in het jaar des Heren 1632, dochtertje van Stephanus Verbeeckt en Di(m)phna Christiaens. Peter en meter: Adrianus Baens en Ida Lycops.

Vrancx, Gerardus – Gedoopt op 10 september in het jaar des Heren 1632, zoontje van Andreas Vrancx en Maria Van Geelberghen. Peter en meter: Christianus Everarts en Elizabeth Van Geelberghen.

Cleynvrancx, Katharina – Gedoopt op 9 oktober in het jaar des Heren 1632, dochtertje van Martinus Cleynvrancx en Katharina Kauberghts. Peter en meter: Joannes Pauls en Christina Vandervoort vrouw van Monsieur H. Lemmens.

Tymmermans, Joannes – Gedoopt op deze 20 januari van het jaar 1633, zoon van Joannes Tijmmermans en Margaretha Pauls. Peter en meter: Zegerus Van Geelberghen en Katharina Tymmermans.

Schurmans, Maria – Gedoopt op 2 maart van het jaar 1633, dochter van Guilhelmus Schurmans en Margaretha Mercx. Peter en meter: Joannes Mercx en Anna Schults.

De Kock, Egidius – Gedoopt op deze 2de oktober 1633, zoon van Mattheus De Kock (bijgevoegd: uit Wersbeeck) en Katharina Loebeeck. Peter en meter: Cornelius De Kock en Elizabetha Van Brempt.

Nijs, Guilhelmus – Gedoopt op 27 november in het jaar des Heren 1633, zoon van Martinus Nijs en Joanna Peeters. Peter en meter: Joannes Ooms en Anna Baggagie.

Pauls, Petrus – Gedoopt op 29 januari in het jaar des Heren 1634, zoontje van Joannes Pauls en Elizabetha Juijpers. Peter en meter: Petrus Janssens en Maria Van Geelberghen.

Kokaers, Georgius – Gedoopt op 19 februari in het jaar des Heren 1634, zoon van Michael Kokaers X Katharina N.N. Peter en meter waren Georgius Elsen en Elizabetha Kokars.

Raemaekers, Maria – Gedoopt op 2 april in het jaar des Heren 1634, dochtertje van Henricus Raemaekers en Elizabetha Kustermans. Peter en meter: Arnoldus Kustermans en Maria Van Rans.

Schollen, Catharina – Gedoopt op 12 april in het jaar des Heren 1634, dochter van Joannes Schollen en Anna Baggagi. Peter en meter: Petrus Gijsens en Maria Peters.

Jans, Andreas – Gedoopt op 18 oktober in het jaar des Heren 1634, zoontje van Petrus Jans en Maria Jeupers, gehuwden. Peter en meter: Thomas Jans en Katharina Jeupers.

Paes, Elizabetha – Gedoopt op deze 9de mei 1635, dochter van Arnoldus Paes en Christina Neytens. Peter en meter: Joannes Schollen en Adriana Neytens.

Ooms, Henricus – Gedoopt op 30 september in het jaar des Heren 1635, zoontje van Godefridus Ooms en Katharina Sevenans. Peter en meter: Joannes Sevenans en Maria Bastiels.

Peters, Maria – Gedoopt op deze 9 oktober 1635, dochtertje van Joannes Peters en Elizabetha Van Winckel. Peter en meter: Joannes Peters en Maria Peters.

Jans, Oda – Gedoopt op deze 15de oktober 1636, kind van Petrus Joannis [lees: Jans] en Maria Jupers. Peter en meter: Laurentius Geleijs en Elizabeta Willems.

Timmermans, Anna – Gedoopt op 27 januari van het jaar 1637, dochter van Henricus Timmermans en Anna Baggagi, de ouders. Peter en meter: Libertus Scollen en Maria Timmermans.

Geleijs, Catharina – Gedoopt op 2 juli van het jaar 1637, kind van Laurentius Geleijs en Maria De Middel, de ouders. Peter en meter: Henricus Timmermans en Elizabetha Van Landen, en ik pastoor Valerius Verhaghen in Kiesecum en deservitor in Minsel.

Schollen, Anna – Gedoopt op 29 september 1637, kind van Libertus Schollen en Maria Peters, de ouders. Peter en meter: Joannes Peters en Alida Ballens.

Cleijnevrancx, Magareta [Bij vergissing is de familienaam van de vrouw opgegeven.] – Gedoopt op 6 oktober 1637, kind van Martinus Cleijnevrancx en Catharina Cauvenberch. Peter en meter: Joannes Timmermans en Magareta Troest, en ik deservitor Valerius Verhagen in Meensel [in Minsel].

Gijsens, Anna – Gedoopt op 22 februari van het jaar 1638, kind van Petrus Gijsens en Elizabetha N., de ouders. Peter en meter: Jacobus Geleijs en Adriana Neytens, en ik pastoor Valerius Verhagen in Meensel [in Miensel].

Nijs, Maria – Gedoopt op 7 maart van het jaar 1638, kind van Martinus Nijs en Joanna Peters, de ouders. Peter en meter: Gordefridus Ooms en Maria Vanden Broeck, en ik deservitor Valerius Verhagen in Meensel (in Minsel).

Gussens, Mattheus – Gedoopt op 8 maart van het jaar 1638, kind van Guilhelmus Gussens en Christina Netens, ouders. Peter en meter: Cornelius Netens en Gertrude Gussens, en ik deservitor Valerius Verhagen in Meensel.

Nijs, Maria – Gedoopt op 18 april 1638, dochter van Petrus Nijs en Maria N., gehuwden. Peter en meter: Joannes Grieseau en Maria Van Nuffele, in aanwezigheid van Walterus Follaerts, pastoor in Attenrode (Aetroede), wegens ziekte van de pastoor van deze plaats.

Peters, Catharina – Gedoopt op 27 maart 1638, kind van Joannes Peters en Elizabeta Winckels, de ouders. Peter en meter: Martinus Waerlegers en Catharina Kaijenbergs, en ik deservitor Valerius Verhagen pastoor in Kiezegem (in Kiesecum).

Timmermans, Joannes – Gedoopt op 17 januari van het jaar 1639, kind van Henricus Timmermans en Anna Bogats, de ouders. Peter en meter: Jacobus Gijsens en Catharina Van Schaubroeck, en ik deservitor Valerius Verhagen in Meensel en pastoor in Kiezegem.

Vanden Bemt, Magareta – Gedoopt op 6 februari 1639, kind van Lucas Vanden Bemt en Maria Paijs, de ouders. Peter en meter: Jacobus Gijsen en Maria Geleijs [hierboven staan: Andrianus Schollen en Anna Bogaets], en ik deservitor Valerius Verhaghen.

Pauls, Petrus (in de tekst staat Janssens) – Gedoopt op 16 maart 1639?, kind van Joannes Pauli (sic) en Catharina Clevens?, de ouders. Peter en meter: Petrus Janssens en Anna Van Geelbergen, en ik deservitor in Meensel Valerius Verhagen pastoor in Kiezegem.

Timmermans, Martinus – Gedoopt (in 1639?), tweeling, zoon van Joannes Timmermans en Magarita Pauls. Peter is Martinus Cleijnevranckx.

Timmermans, Joannes – Gedoopt op dezelfde tijd (in 1639?), tweeling, zoon van Joannes Timmermans en Magarita Pauls. Peter is Dijonisius Vicarts.

Cockarts, Joannes – Gedoopt (in 1639?), kind van Matthias Cokarts en Maria Jupers, de ouders. Peter en meter: Guilielmus Robeets en Catharina Jupers, en door mij pastoor Valerius Verhaghen.

Scollen, Joannes – Gedoopt op deze 26ste maart 1640 van het jaar 1640, tweeling, kind van Libertus Scollen en Maria Peters, de ouders. Peter en meter: Henricus Peters en Barbara Van Scoonlandt, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Scollen, Maria – Gedoopt op dezelfde 26ste maart 1640 van het jaar 1640, tweeling, kind van Libertus Scollen en Maria Peters, de ouders. Peter en meter: Matthias Raijmakers en Maria Scollen, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Custermans, Joannes – Gedoopt op deze 17de mei van het jaar 1640, kind van Arnoldus Custermans en Ursela Vreijmans, de ouders. Peter en meter: Dijonisius Vicarts en Maria Vicarts, en ik deservitor in Meensel Valerius Verhaghen.

Nijs, Joannes – Gedoopt op deze 7de juni 1640, kind van Arnoldus Nijs en Maria Bormans, de ouders. Peter en meter: Laurentius Geleijs en Catharina Geleijs, en ik deservitor Valerius Verhaghen.

Hendricx, Paula – Gedoopt op deze 5de augustus 1640, kind van Joannes Henrici (lees: Hendricx) en Gertrudis Janssens, de ouders. Peter en meter: Job Sevenants en Anna Janssens, en ik deservitor Valerius Verhaghen.

Vander Elst, Martina – Gedoopt op deze 5de oktober 1640, kind van Joannes Vander Elst en Elizabeta Van Dinant, de ouders. Peter en meter: Martinus Vranx en Catharina Van Dinant, en ik deservitor in Meensel Valerius Verhaghen.

Geleijs, Gertrudis – Gedoopt op deze 12de maart van het jaar 1641, kind van Laurentius Geleijs en Maria De Middelt, de ouders. Peter en meter: Joannes Goijvaerts en Gertrude De Middelt, en ik pastoor deservitor Valerius Verhagen.

Cleynevranx, Maria – Gedoopt op deze 5de mei 1641, kind van Martinus Cleynevranx en Catharina Cauvenberch, de ouders. Peter en meter: Dionisius Vicarts en Maria De Middelt, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Geleijs, Michael – Gedoopt op deze 22ste augustus van het jaar 1641, kind van Jacobus Geleijs en Catharina Janssens, de ouders. Peter en meter: Joannes Henrici (lees: Hendricx) en Catharina Vander Saffel, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Hendricx, Elizabeta – Gedoopt op deze 29ste augustus van het jaar 1641, kind van Joannes Henrici en Gertrudis Janssens, de ouders. Peter en meter: Franciscus Morren en Elizabeta Guens, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Pauli, Dijonisius – Gedoopt op deze 10de oktober 1641, kind van Joannes Pauli en Catharina Cleveren, de ouders. Peter en meter: Dijonisius Vica en Catharina Van Craesbeeck, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Janssens, Nicolaus – Gedoopt op deze 12de oktober 1641, kind van Theodorus Janssens en Elizabeta Ooms, de ouders. Peter en meter: Boudewinus Sevenans en Joanna Vanden Sande, en ik deservitor Valerius Verhaghen.

Raijmaeckers, Elizabeth – Gedoopt op 4 maart van het jaar 1642, kind van Mattheus Raijmaeckers en Catharina Gisens, de ouders. Peter en meter: Jacobus Geleijs en Elizabeta Gijsens, en ik deservitor Valerius Verhagen pastoor in Kiesecum.

Nijs, Lambertus – Gedoopt op 9 maart 1642, kind van Petrus Nijs en Maria Grijsou, de ouders. Peter en meter: Lambertus Mihau en Elizabet Grijsou, en ik deservitor Valerius Verhagen pastoor in Kiezegem.

Ooms, Elizabeta – Gedoopt op 13 maart van het jaar 1642, kind van Joannes Ooms en Helena Verbeeck. Peter en meter: Gordefridus Ooms en Maria Peters, en ik deservitor Valerius Verhagen pastoor in Kiezegem.

 Timmermans, Anna – Gedoopt op 3 augustus 1642, kind van Joannes Timmermans en Magareta Pauli. Peter en meter: Catharina Van Cauvenberch en Laurentius Geleijs, en ik pastoor Valerius Verhagen.

Hendricx, Maria – Gedoopt op deze 17de augustus 1642, kind van Joannes Henrici (lees: Hendricx) en Gertrudis Janssens, de ouders. Peter en meter: Theodorus Janssens en Gertrude Vanden Garde., en ik pastoor Valerius Verhaghen.

Morren, Maria – Gedoopt op deze 12de oktober 1642, kind van Franciscus Morren en Gertrudis Hobrechs, de ouders. Peter en meter: Hendricus Ballens en Magareta Hobrechs, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Peijs, Maria – Gedoopt op 30 december van het jaar 1642, kind van Petrus Peijs en Maria Van Sinnen, de ouders. Peter en meter: Henricus Timmermans en Elizabeta Van Sinnen, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Nijs, Maria – Gedoopt op deze 27ste maart 1643, kind van Arnoldus  Nijs en Maria Bormans, de ouders. Peter en meter: Antonius Strobans en Maria Geleijs, en ik deservitor Valerius Verhaghen.

Custermans, Henricus – Gedoopt op deze 31ste maart van het jaar 1643, kind van Arnoldus Custermans en Ursula Vreijmans, de ouders. Peter en meter: Michael Christians en Catharina Vreijmans, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Ooms, Elizabeth – Gedoopt op deze 29ste november 1643, kind van Catharina Janss en Theodorus Janss, de ouders. Peter en meter: Jacobus Sevenans en Gertrude Janss, en ik deservitor Valerius Verhagen. [Elizabeth Ooms = Catharina Janss, dochter van Theodorus en Elizabeth Ooms, opmerking van pastoor H. Sloots.]

Hendricx, Nicolaus – Gedoopt op … september van het jaar 1643, kind van Joannes Hendricx en Gertrudis Janss, de ouders. Peter en meter: Joannes Sevenants en Catharina Sevenants, en ik deservitor in Meensel Valerius Verhagen.

Vander Elst, Joannes – Gedoopt op deze 8ste december van het jaar 1643, kind van Joannes Vander Elst en Elizabeta Van Dionant, de ouders. Peter en meter: Joannes Hermans en Catharina Van Cauvenberch, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Kokars, Michael – Gedoopt op 9 februari van het jaar 1644, kind van Matthias Kokars en Maria Jupers, de ouders. Peter en meter: Michael Kokars en Catharina Geleijs, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Strobants, Cornelius – Gedoopt op 14 april van het jaar 1644, kind van Antonius Stroobans en Maria Geleijs, de ouders. Peter en meter: Joannes Hermans en Catharina Geleijs, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Cleynevranx, Catharina – Gedoopt op deze 17de augustus van het jaar 1644, kind van Martinus Cleynevranx en Catharina Van Cauvenberch, de ouders. Peter en meter: Petrus Van Cauvenberch en Catharina Auselo, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Morren, Alidis – Gedoopt op deze 22ste september van het jaar 1644, kind van Franciscus Morren en Gertrudis Hoberechs, de ouders. Peter en meter: Petrus Van Maestricht en Christina Petermans, en ik deservitor Valerius Verhaghen.

Scollen, Catharina – Gedoopt op deze 30ste oktober van het jaar 1644, kind van Libertus Scollen en Maria Taels, de ouders. Peter en meter: Joannes Coenen en Catharina Straensborch, en ik pastoor of deservitor Valerius Verhagen.

Scollen, Emerentiana – Gedoopt op deze 3de november 1644, kind van Cornelius Scollen en Elizabeta Obrechts, de ouders. Peter en meter: Matthias Raijmaeckers en Gertrude Kempenars, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Nijs, Gerardus – Gedoopt op deze 20ste juli van het jaar 1645, kind van Arnoldus Nijs en Maria Bormans, de ouders. Peter en meter: Laurentius Geleijs en Anna Van Geelberge, en ik deservitor Valerius Verhaghen.

Stroobans, Maria (in het origineel verkeerd genoemd Geleijs) – Gedoopt op deze 7de augustus van het jaar 1645, kind van Antonius Stroobants en Maria Geleys. Peter en meter: Cornelius Stroobants en Joanna, de echtgenote van Antonius Strobants, en ik deservitor Valerius Verhagen.

Vicka, Christina – Gedoopt op 3 december 1645, onwettige dochter van Dionysius Vicka en Catharina Neijs. Peter en meter: Adrianus Scollen en Christina Pietermans, en in aanwezigheid van mij deservitor Joannes Traetsaert.

Pays, Joannes – Gedoopt op 30 januari 1646, zoon van Petrus Pays en Maria Van Sinnen. Peter en meter: Jan Van Sinnen en Mayken Pays.

Costermans, Petrus – Gedoopt op 12 februari 1646, zoon van Aert Costermans en Ursula Vremans. Peter en meter: Petrus Taels en Anna Van Loybeeke.

Timmermans, Petrus – Gedoopt op 25 februari 1646, zoon van Joannes Timmermans en Margarita Pauwels (= idem als Pauli en Pauls). Peter en meter: Joannes Cleeners en Mayken Brunyncx.

Janssens, Elizabetha – Gedoopt op 22 april 1646, dochter van Dieryck Janssens en Elyzebeth Ooms. Peter en meter: Jan Heyndrycks en Anneken Janssens.

Totaal 90 gedoopten.

Bezoek van de kardinaal

In het kleine register schrijft Paulus Vandereycken, pastoor van Kiezegem en deservitor in Meensel, op pagina 86 over het bezoek van de aartsbisschop van Mechelen op 16 augustus 1725:

Anno 1725 die 16 augusti visitaúit eminentissimus Dominus Archi-episcopus Mechliniensis Cardinalis hanc ecclesiam et declaraúit summum altare et altare sanctę Catharinę esse consecrata quod in posterum possimus sine lapide portabili in eis celebrare. Ita testor P. Vandereycken pastor in Kiesecum deserúitor in Meensel.

Vertaald: De kardinaal verklaarde dat het hoog altaar en het altaar van Sint-Katharina gewijd waren, opdat wij later op beide altaren zouden kunnen celebreren zonder een verplaatsbare steen. Dit bevestigt de pastoor.

Volgens latinist Karel Carmeliet is dit misschien een verwijzing naar een verplaatsbare steen met ingewerkte reliek van een heilige

Huwelijken

Raemaeckers, Matteus – Huwde met Catarina Gysens op 26 februari 1628, in aanwezigheid van pastoor Michael Veriannius, en de getuigen Matteus Raeymaeckers, vader van de verloofde, en Jacobus Gysens, vader van de verloofde, en anderen.

Van Nerim, Gisbertus – Huwde met Anna Vanden Venne op 26 augustus 1628 in onze kerk van Meensel, in aanwezigheid van pastoor Michael Veriannius, met de getuigen Henricus Vrancx, Petrus Jans en anderen.

Lengen, Peeter – Huwde met Jacobea Smolders op 3 juni 1629, in aanwezigheid van de pastoor en de getuigen Jacobus Gysens en Bernardus Kefer en anderen.

Van Laer, Michael – Huwde met Joanna Smolders op 16 september 1629 in onze kerk van Meensel, in aanwezigheid van mij pastoor Michael Veriannius , en de getuigen Marcus Van Laer en Laurentius Van Eertryck en anderen.

Van Dorne, Petrus – Huwde met Catharina Schriedisch op 5 februari 1630, in aanwezigheid van pastoor Michael Veriannius en de getuigen Egidius Van Dorme, de vader van de verloofde, Petrus Bacx en anderen.

Jans, Petrus – Huwde met Maria Juijpers op 9 augustus van het jaar 1630, in onze kerk van Meensel, in aanwezigheid van mij pastoor Michael Veriannius, en de getuigen Joannes Peters en Jacobus Gysens en anderen.

Tymmermans, Joannes – Huwde met Margaretha Pauls in onze kerk van Meensel op 8 september in het jaar na de bevalling van de Maagd 1630, in aanwezigheid van pastoor Michael Veriannius en de getuigen Segerus Van Geelberghen, Joannes Maes en anderen.

Verbeeckt, Stephanus – Huwde met Dimphna Christiaens op 20 april in het jaar des Heren 1632, in onze kerk van Meensel, met de getuigen Henricus Van Hulst en Walterus Van Schoelandt, en mij pastoor Michael Veriannius.

Vrancx, Henricus – Doet de ondertrouw met Joanna Herri op 25 juli van het jaar 1632, met de getuigen Adrianus Hellemans, Andreas Vrancx, Guilhelmus Netens, wat ik bevestig Michael Veriannius pastoor.

Paes, Arnoldus – Huwde met Christina Netens op 19 september 1634 in onze kerk in Meensel, in aanwezigheid van Henricus Vrancx en Petrus Janssens. Wat ik bevestig, Michael Veriannius pastoor.

Kokarts, Matthias – Huwde met Maria Jeupers op 17 februari 1637, in aanwezigheid van de getuigen Laurentius Geleijs en Jacobus Gijsens, en van mij deservitor Valerius Verhagen.

Nijs, Petrus – Huwde met Maria Chrisou op 26 april van het jaar 1637, met de getuigen Petrus Gisen en Martinus Nijs, en ik deservitor Valerius Verhagen, pastoor van Kiezegem (in Kiesecum).

Ooms, Joannes – Huwde met Helena Chrisiou op 12 juni 1638, met de getuigen Gordefridus Ooms en Petrus Nijs, en ik deservitor Valerius Verhagen, pastoor in Kiezegem (in Kiesecum).

Strobans, Antonius – Huwde met Maria Geleijs op 31 januari 1643, in aanwezigheid van Laurentius Geleijs en Henricus Timmermans, en van mij deservitor Valerius Verhagen in Meensel.

Hermans, Jan – Huwde met Cathelyne Geleijs op 10 februari 1646, in aanwezigheid van mij pastoor Joannes Traetsaert en de getuigen Petrus Geysens en Jacobus Geleys.

Vander Weye, Petrus – Huwde met Elyzabeth Gheysens op 24 juli 1646, in aanwezigheid van pastoor Joannes Traetsaert en de getuigen Henricus Timmermans en Joannes Sevenans. Petrus Vander Weye was van de parochie Wersbeeck.

Totaal 16 huwelijken.

Overlijdens

Nomina defunctorum e parochia nostra de Meensel

ab anno Domini 1630.

(Namen van de overledenen uit onze parochie Meensel

vanaf het jaar des Heren 1630.)

Agnes N. – Dienstmeid van de heer Lemmens, overleed op 10 september in het jaar 1630, door de pest zoals gedacht werd.

Twee kinderen van Joannes Baesmans.

De dochter van Joanna Netens.

De dienstmeid van Joanna Netens.

Laurentius Van Boemen. Overleed op 27 oktober 1630.

Het kind van Arnoldus Paes.

Augustinus Dijllen. Dezelfde maand.

Maria Scollen. Werd begraven in ons kerkhof op 18 november van het jaar 1632, de vrouw van Arnoldus Paes.

Helena Kokars. Werd begraven in ons kerkhof op 30 augustus 1634.

Christina Vervoirt. Plechtige uitvaart op 16 december 1634, vrouw van monsieur Henricus Lemmens. Begraven in de kerk. (16 decembris 1634 celebratę sunt exequię Christinę Vervoirt, uxoris Monsieur Henrici Lemmens, sepulta in Templo.)

Margaretha Van Dionant. Werd begraven op deze 24ste april 1635 in ons kerkhof, de vrouw van Petrus Nijs die overleed aan de pest.

Joannes Schollen. Werd begraven op 25 mei 1635 in de kerk. Hij werd benaderd door een soldaat met een musket. De volgende dag overleed hij. (Joannes Schollen qui musceto a milite petitus altero die obiit.)

Catharina N. Werd begraven op deze 2de oktober 1635 in onze Tempel, de vrouw van Joannes Grisiau.

Arnoldus Paes. Werd begraven op deze 15de september 1636 in ons kerkhof.

Petrus Jansens. Werd begraven op deze 10de oktober 1636 in ons kerkhof.

Guillhelmus Geusens. Werd begraven op deze 8ste augustus 1637? in ons kerkhof.

Totaal: 16 overlijdens.

Opmerking. Onderaan de omzetting op de bladzijde “Mortui” staat tussen 3 lijntjes:

R.I.P.

19. H. SLOOTS PAR. IN MEENSEL. 47

Dit betekent dat pastoor H. Sloots de overzetting van het kleine boekje heeft beëindigd in 1947.