Het artikel “Zelfmoord in Roosbeek” is verschenen in Eigen Schoon en de Brabander, jg. 104, 2021, nr. 4.

Zie ook: “Roosbeek en Neerbutsel. Plaatsnamen en hun geschiedenis