In het boek over Opvelp en Neervelp behandelt Paul Kempeneers de plaatsnamen en hun geschiedenis. Opvelp is thans een deelgemeente van Bierbeek, Neervelp hoort bij Boutersem.


Na de zoektocht in archieven en kartografisch materiaal stelde de auteur detailkaarten op van het hele grondgebied. De toponiemen verwerkte hij in rubrieken. Zo komen Op- en Neervelp, Molenstede, Vinoef en Mollendaal samen bij nederzettingsnamen. Velpe, Kleinbeek, Vloedgracht en Borne staan bij waternamen. Hoogten en Laagten worden onderscheiden in toponiemen als Hazenberg, Heiberg, Ooienberg naast Dalem, Meerdelle, Wijngaarddelle, Nekkersput, Zwijnsput. Zo zijn er ook aparte rubrieken voor namen van bossen en struiken als Driejarenbos, Remmelenbos, Mingelo, Wolfeik, Eikenstok, Linde, Walse Haag, enz. Hierop volgen de namen voor grasvelden, akkerlanden, gebouwen en uiteraard de namen voor wegen en voetpaden. Deze indeling zorgt voor een vlotte lectuur van het boek.


Een aantal historische documenten geven een kijk op het sociale leven van beide dorpen, zoals testamenten en jaargetijden, het akkoord om na het overlijden van pastoor Clement 1000 missen op te dragen, onwettig geboren kinderen inclusief een vondeling, en het merkwaardige verhaal van de doop van een doodgeboren tweeling in de kerk van Verviers. Genealogische informatie geeft de auteur ook met de volkstelling in het jaar IV van de Franse Republiek (1796). Naast de vader wordt ook de naam van de echtgenote vermeld, evenals de namen van de kinderen ouder dan 12 jaar. Zulke gegevens zijn interessant voor het samenstellen van van een stamboom.


Achteraan komen dan een bibliografie van de geraadpleegde bronnen, een atlas met 31 overzichtskaarten en een reeks foto’s en prentkaarten. Een Klapper zorgt voor het vlug terugvinden van de vermelde plaats- en persoonsnamen. Het boek, met formaat 22,5 x 15cm, telt 212 bladzijden en kost 19 euro + 5 euro voor een eventuele verzending.


Hiernaast verscheen ook de Historische Atlas van Opvelp en Neervelp als nummer 38-39 van de reeks Historische Atlassen van Hagelandse gemeenten. Dit boek telt 135 bladzijden en kost 11 euro.

Naar bestelpagina PlaatsnamenHistorische atlas.