In 2010 verscheen bij het Davidsfonds “De Vlaamse Gemeentenamen. Verklarend Woordenboek”. Het werd samengesteld door Frans Debrabandere, Magda Devos, Paul Kempeneers, Victor Mennen, Hugo Ryckeboer en Ward Van Osta, allen leden van de KCTD (Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling). Dit boek van 331 bladzijden omvat niet enkel de verklaring van alle gemeentenamen van Maaseik tot Knokke, de regio Brussel inbegrepen, maar geeft ook een verklaring voor taalkundige begrippen en symbolen. Termen als ablaut, assimilatie, diftongering, naamval, klankverschuiving, stemhebbend en stemloos, zijn nuttig voor de lezer om de uitleg bij de lemma’s goed te begrijpen. Achter de naam in elk lemma staat ook in fonetisch schrift de dialectische uitspraak vermeld. Achteraan staan in een uitgebreide lijst de gebruikte afkortingen uitgelegd. Zo verneemt de lezer van het lemma waar de oude attestaties en eventueel de verklaring van de gemeentenaam vandaan komen. Dit boek was vlug uitverkocht.

In 2022 verscheen een grondig en vermeerderde uitgave van 360 bladzijden bij boekhandel Peeters in Leuven. De auteurs van de eerste uitgave noteerden de opmerkingen van diverse taalkundigen uit België en Nederland. Ook leden van de KCTD leverden hun bijdrage tot de herwerkte druk. Op de voorpagina staan de auteurs van de aanvullingen vermeld als medewerkers: Luc De Grauwe, Karel Leenders, Jan Segers, Jacques Van Keymeulen en Bram Vannieuwenhuyze. Nieuw is bijvoorbeeld de Index van gemeentenamen met veel voorkomende bestanddelen, zoals aard, beek, berg, bets, breugel, broek, donk, ham, -egem, hout, laar, lede, enz. De Grauwe stelde ook een lijst samen met een Index van Germaanse persoonsnamen die in de gemeentenamen voorkomen. Zo verneemt de lezer in dit overzicht op duidelijke wijze dat de Germaanse naam Amilo aanwezig is in de gemeentenamen Emblem en Tremelo. Fasso uit ouder Fatswin zit verborgen in de naam Vissenaken, enz. Achteraan volgt dan de uitgebreide bibliografie.

Het nieuwe boek werd op 23 juni 2022 officieel voorgesteld in de KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde), in de Koningstraat 18 in Gent. Het kost 53 euro.