In een register getiteld Sint-Jans Hospitaal, bewaard in het Stedelijk Archief van Tienen onder het nummer 64, vinden we de namen van mensen die overleden tussen 1734 en 1796.

In de oudste attestaties staan de namen in het Nederlands vermeld. Zo lezen we op 3 november 1734: den 3 dito is overleden Joanna Bargette ghebortigh van annin in den blomhof begraven jongedochter. In 1735 lezen we: den 29 meert is in ons clooster doodt ghebrocht seker arm vrouw volghens haeren kerstenbrief gheheeten Maria Joseph Theodora De Bande, gheboortigh van Mechelen in S. Romboudtskerck, grijs van haer, in den boogaert begraven. De begrafenissen gebeurden in de Boomgaard of de Bloemhof van het Gasthuis in de Langestraat (de huidige Beauduinstraat). Vanaf 1 december 1784 moesten de begrafenissen plaats hebben op het nieuw kerkhof langs de Aarschotsesteenweg. Zie hiervoor het overlijden van Maria Allon, de weduwe van Martinus Tiry, op 30 november 1784. Ze werd de volgende dag begraven in cęmiterio novo extra portam of het nieuw kerkhof buiten de poort. Vanaf 5 januari 1785 vermeldt pastoor J.J. Van Schoore enkel nog begraven in cęmiterio of op het kerkhof.

Vanaf 1779 worden de overlijdens vermeld in het Latijn onder de naam van Registrum Mortuorum in Nosocomio sub invocatione Sancti Joannis Baptiste Thenis 1779 juxta decretum principis, dus een Register van overlijdens in het ziekenhuis van Sint-Jan-Baptiste in Tienen. In elke rubriek staan enkele gegevens over de overleden persoon, net zoals in het Nederlands. Een voorbeeld uit 1779: Die 22 Januarii obiit Joannes Ipers circa horam tertiam pomeridianam maritus Barbarę Condé, mendicus, sepultus in cęmiterio, quod attestor J.J. Van Schoore pastor. De overledene was een bedelaar en de echtgenoot van Barbara Condé. Hij werd begraven op het kerkhof, zo verklaarde de pastoor. Vanaf 16 augustus 1790 werden enkele overlijdens ingevuld door de priester J.B. Huijbrechts. Vanaf 13 januari 1794 fungeert J.F. De Naeijer als nieuwe pastoor. Hij noteerde de datum van het overlijden en van de begrafenis: Die 13 jan. 1794 obiit hora nona ante meridiana et 15 ejusdem sepultus est Joannes Van de Velde maritus Mariae Isaac. J.F. De Naeijer pastor nosoc. thenen (= pastoor van het ziekenhuis in Tienen). Op de bladzijden 90-91 staan enkele soldaten vermeld die overleden tussen 1742 en 1745. Deze gegevens heb ik niet opgenomen.

In onderstaande Index noteerde ik de datum van overlijden, de naam van de overledene, eventueel de naam van de echtgenoot of echtgenote en soms de plaats van geboorte. Vervolgens rangschikte ik alle namen alfabetisch, zodat via de datum van overlijden de juiste bladzijde in het origineel gemakkelijk terug te vinden is. Het smalle boek telt in totaal 93 bladzijden. Slechts enkele namen zijn heel moeilijk leesbaar. Het gaat in totaal om 755 overlijdens. Is de familienaam niet opgeschreven, noem ik de persoon gewoon Nomen. Namen met ú zoals Goúaerts, Lefeúer, Preúeneirs, Schreijúers schrijf ik over met v: Govaerts, Lefever, Preveneirs, Schreijvers. Namen die beginnen met i zoals ioannes, ian, iaen, iosep, iacobus, schrijf ik met een hoofdletter J: Joannes, enz. Los geschreven namen met De en Van zoals De Bande, De Lautre, Vanden Bemden, Vanden Plas, Vander Linden, Van Gestel, schrijf ik gemakshalve aaneen.

Register van de dooden van Sint Jans Gasthuys

tot Thienen ghemackt in het jaer ons heeren 1735

door suster Eliesabeth Vander Heijden, bidt voor haer

Afkortingen:

x : man of huijsvrouw van

geb.: ghebortigh (van thienen, enz.)

A

Aers, Reinier – 30 aug. 1739.

Aerts, Anna Margarita – 14 maart 1787, weduwe van Lambertus Vanderweijen.

Allon, Maria – 30 nov. 1784, x weduwe van Martinus Tiry. Ze werd als eerste begraven op het nieuw kerkhof buiten de stadspoort.

Alluijn, Catrina – 16 juli 1761.

Ambroes, Catharina – 12 dec. 1756, geb. van Tienen.

Ambroes, Catharina – 14 aug. 1778.

Ambroes, Ida – 20 nov. 1774.

Ambros, Guliam – 21 dec. 1762, geb. van Tienen.

Anbroes, Maerian – 27 okt. 1749, geb. van Tienen.

André, Nicolaus Josephus – 13 sept. 1783, vrijgezel.

Andris, Barbara – 24 juni 1787, x Leonardus Bonjaen (sic).

Andris, Clara Anna – 3 juli 1782, ongehuwd.

Anseel, Maria – 3 nov. 1751.

Ansol, Maria Joanna – 17 mei 1795, x Joannes Aegidius Wernaerts.

Ardin, Elisabeth – 18 okt. 1776, weduwe wijlen Schots.

Ausloos, Maria – 31 okt. 1758.

Aussom, Petrus – 1 feb. 1795, x Anna Margarita Corbesie.

B

Baeselier, Anna – 23 jan. 1745, geb. van Tienen.

Balans, Joannes – 14 okt. 1793, vrijgezel.

Balans, Petrus – 12 okt. 1788, x Christina Spans.

Bardon, Jan – 9 jan. 1761.

Bargette, Joanna – 3 nov. 1734, geb. van Annin?, jongedochter.

Barrewaerts, Henricus – 15 maart 1791, vrijgezel.

Basteels, Jacobus – 23 nov. 1785, x Catharina Gysermans.

Bautels, Guliam – 28 sept. 1763, geb. van Tienen.

Beccar, Maria – 4 okt. 1793, x Joannes Beytens.

Beck, Gertrudis – 14 april 1789.

Beck, Lambertus – 15 aug. 1780, bedelaar, x Joanna Putschar.

Beckers, Joanna – 1 jan. 1785, weduwe van Henricus Holstijn, begraven op het kerkhof buiten de poort.

Beeckers, Henderick – 21 feb. 1741, geb. van Tienen.

Beeken, Jan – 1 april 1744, geb. van Sint-Margriet-Houtem.

Beerten, Guilielmus – 26 april 1795, vrijgezel.

Beerten, Joannes – 16 maart 1795, weduwnaar van Maria Bekaer.

Begin, Toutsaint – 9 feb. 1776.

Beiremans, Barbara – 21 nov. 1790, weduwe van Joannes Ipers.

Belis, Anna Elisabeth – 25 okt. 1772, duariere van (…) De Graitzi.

Benoe, Jan – 27 okt. 1749, geb. van Tienen.

Benoit, Antonius – 22 aug. 1794, x Maria Corpesie.

Berlens, Maria – 16 mei 1796, weduwe van Joannes Gillaer.

Beurgeneirs, Catharina – 25 aug. 1779, bedelares, x Petrus Meijs.

Binno, Jan – 29 dec. 1748, geb. van Tienen.

Bitime, Franciscus – 9 mei 1787, weduwnaar van Magdalena Vanderweyen.

Block, Jan Henricus – 21 nov. 1772,  geb. in Anhovel.

Blockx, Fransis – 5 okt. 1771, geb. van Tienen.

Blockx, Mari – 8 juni 1777.

Blondiau, Joannes Baptista – 30 nov. 1792, Waalse soldaat.

Bodens, Carlus – 27 mei 1765, geb. van Tienen.

Boesschot, Joannes Baptista – 23 april 1788, x Isabella Vanautgaerden.

Bogaerts, Henricus – 3 dec. 1781, weduwnaar van Elisabeth Krims.

Bolen, Fransus – 1 jan. 1749, geb. van Laar.

Bolis, Joris – 25 okt. 1755, geb. van Tienen.

Bolle, Gertrudis – 25 feb. 1795, x Mattheus Rotti.

Bollen, Cristina – 3 sept. 1742, x Anton Debroe, geb. van Bekkevoort.

Bollen, Elisabeth – 12 april 1770, geb. van Tienen.

Bollen, Franciscus – 26 april 1795, x Maria Cunegundis Pelsers.

Bollen, Josepha – 26 mei 1783, ongehuwd.

Bonevi, Catharina – 11 feb. 1782, weduwe van Guilielmus Noye.

Boos, Anna Maria – 9 okt. 1781, weduwe van Jacobus Devroy.

Boots, Maria – 26 juli 1779, weduwe van Adrianus Gillaer.

Borij?, Maria Catarina – 31 mei 1742, geb. van Tienen.

Boserier, Henderikus – 28 maart 1742, geb. van Brussel.

Boudaer, Elisabeth – 17 april 1784, x Jacobus Lejeun.

Boudevin, Guilielmus – 1 dec. 1759, geb. van Tienen.

Bouschot, Peeter – 5 april 1743, geb. van Essen.

Bouvi, Guilielmus – 18 mei 1780, dakdekker, x Catharina Daes.

Bovi, Anna Barbara – 7 dec. 1783, weduwe van Jacobus Genis.

Bovi, Anna Maria – 22 dec. 1759, geb. van Tienen.

Bowen, Maria Barbara – 16 feb. 1786, weduwe van Ambrosius Lebecq.

Brandts, Jacobus – 16 maart 1792, x Jacoba Crocque.

Brees, Jacobus – 8 april 1759.

Brees, Joannes – 28 nov. 1795, x Joanna Racoe.

Brees, Joannes Franciscus – 16 juni 1786, x Maria Marcelis.

Bres, Anna Elisabeth – 4 dec. 1782, x Henricus Godfroy.

Brismis, Maria – 6 mei 1792, x Franciscus d’Opera.

Brissemus, Lowis – 11 sept. 1740, geb. van Tienen.

Bruggemans, Joannes – 3 juli 1790, x Anna Maria Grambeer.

Bruijninckx, Maria – 22 feb. 1794, ex Muijsen, weduwe van Petrus Corbesier.

C

Cadee, Peeter – 22 aug. 1741, geb. van Lion.

Caelenbergh, Jan – 30 april 1742, geb. van Tienen.

Calenbergh, Barbara – 10 nov. 1781, weduwe van Joannes Wuijts.

Calenbergh, Guilliam – 30 april 1774.

Cappellen, Maria – 2 nov. 1777, geestelijke dochter.

Cas, Catharina – 2 maart 1749, geb. van Rerhoven.

Casteels, Maria – 14 dec. 1739, x Gorus Vanosmael.

Castel, Maria – 4 feb. 1780, x Weynandus Staels, slachter.

Castels, Matijs – 28 maart 1736, getrouwd, geb. van Tienen.

Cavens, Ludovicus – 20 mei 1795, x Anna Vranckx.

Ciscasser?, Anthonius – 22 mei 1780, x Digna Vanderbeken.

Cissen, Sarvaes – 1 maart 1761, geb. van Tienen.

Clerin, Joannes – 21 feb. 1795, x Anna Catharina Schaetens.

Cleuts, Catharina – 19 jan. 1786, x Henricus Hest.

Cleuts, Deodatus – 8 sept. 1781, x Ida Derwaer.

Cloots, Henderick – 20 dec. 1766, geb. van Tienen.

Cloots, Joannes – 5 dec. 1791, x Anthonette Vilmain.

Cnofloock, Jan Peeter – 1 mei 1741, soldaat (…).

Cnops, Sophia – 16 okt. 1795, ex Anthose in Duitsland, weduwe van Conrardus Rijckaert, soldaat.

Cobia, Nicolaes – 17 nov. 1757, geboren Fransman, in houwelijck met Clara Condé.

Cobis, Mertinus  – 10 juni 1737.

Cobus,Henderick – 28 jan. 1746, geb. van Tienen.

Coddé, Joannes – 27 juni 1774.

Coenen, Geraet – 14 mei 1753, geb. van Tienen.

Coenen, Henderick – 7 juni 1747, geb. van Tienen.

Coenen, Wouter – 30 dec. 1777.

Coens, Anthonet – 16 april 1778.

Cole, Hijnderick – 24 dec. 1762, geb. van Tienen.

Collon, Anna Maria – 5 nov. 1776.

Collon, Elisabeth – 10 juni 1764, geb. van Tienen.

Coltrelbergh, Matijs – 9 feb. 1769, geb. van Tienen.

Conde, Alsavender – 8 maart 1739, geb. van Sint-Truiden.

Condé, Clara – 14 sept. 1781, x Henrick Dumon.

Condonné, Blasius – 5 april 1757, geb. van Tienen.

Connaer, Maria Ludovica – 4 maart 1780, weduwe van Josephus Lecaille.

Constantin, Maria – 4 april 1776.

Coomans, Petronilla – 15 maart 1755, geb. van Glabbeek.

Coonen, Catharina – 22 april 1757, geb. van Tienen.

Cops, Joannes – 21 april 1795, weduwnaar van Barbara Sentes.

Corbesier, Anna Maria – 18 juli 1756, geb. van Tienen.

Corbisier, Martinus – 14 feb. 1784, x Agnes Cockx.

Corbisier, Petrus – 9 jan. 1793, x Maria Bruijninckx.

Cordie, Matthijs – 9 mei 1770, geb. van Tienen.

Cordie, Nicolaes – 3 dec. 1770, geb. van Tienen.

Corne, Cornelia – 13 maart 1778.

Corpsie, Janbaets – 2 nov. 1754, geb. van Tienen.

Corstiens, Jacobus Dominicus – 9 dec. 1795, weduwnaar van Joanna Maria Ruttens.

Costermans, Maria Catharina – 15 juni 1793, x Philippus Vandoren.

Cotten, Clara – 26 nov. 1773.

Craesbeeck, Elisabeth – 25 juni 1793, x Henricus Vandeplas.

Crassaerts, Guilielmus – 10 maart 1787, weduwnaar van Elisabeth Voeremans.

Cres, Joannes – 3 sept. 1779, vrijgezel dakdekker.

Crol, Jan – 1 sept. 1751, geb. van Tienen.

Crolson, Nollen – 28 juni 1769, geb. van Tienen.

Crombeeck, Anna – 31 okt. 1745, weduwe van Jan Gidis, geb. van Tienen.

Cumps, Nicolaus – 24 sept. 1770, geb. van Tienen.

D

Dardien, Gillam – 17 nov. 1745, geb. van Haendoren (= in Grimde).

Dauwens, Maria Barbera – 20 feb. 1744, geb. van Tienen.

Debaes, Leonardus – 16 feb. 1790, x Isabella Gilis.

Debande, Maria Joseph Theodora – 29 maart 1735, geb. van Mechelen.

Debodts, Guterudus – 20 april 1769, geb. van Al.

Deboes, Joannes – 20 feb. 1795, x Elisabetha Bolle.

Deboes, Maria Anna – 18 juni 1788, weduwe van Matthias Plomb (ze zou geheten hebben Maria Theresia Ambroes, maar dit is niet juist, zie bij Ploms.)

Deboes, Maria Anna – 4 dec. 1784, weduwe van Nicolaus Doops, begraven op het kerkhof buiten de poort.

Debois, Caroliena – 11 dec. 1771, geb. van Tienen.

Debon, Jan – 1 aug. 1737.

Debres, Germanus – 12 okt. 1751, geb. van Tienen.

Debroe, Francisca – 20 jan. 1757, geb. van Tienen.

Debruyn, Anna Elisabetha – 18 april 1790, weduwe van Franciscus Plas.

Decadt – 22 dec. 1768, weduwe.

Decoster, Catharina – 20 juli 1770, geb. van Tienen.

Decoster, Henricus – 19 nov. 1785, x Dorothea Vanha.

Defour, Andreas – 4 jan. 1786, weduwnaar van Joanna Lejeun.

Defour, Anna Elisabeth – 8 juli 1784, x Anthonius Mareels.

Degel, Barbara – 1 nov. 1747, geb. van Tienen.

Degel, Maria – 16 april 1737, x Fransus Het, geb. van Tienen.

Degherf, Maria – 27 okt. 1747, geb. van Tienen.

Degre, Joannes Baptista – 4 dec. 1794, x Anna Catharina Saelmaeckers.

Degroot, Petrus – 16 okt. 1773.

Dehel, Elisabetha – 30 jan. 1795, x Georgius Renaer.

Dehelt, Elisabeth – 29 sept. 1783, weduwe van Joannes Mattheus Huninckx.

Deherden, Maria – 10 april 1738, geb. van Rershoeven.

Dehoef, Matheus – 23 juli 1794, x Barbara Catharina Reijsermans.

Delautre, Josep – 24 okt. 1743, geb. van Mons.

Deliar, Jacoba – 1 aug. 1786, ongehuwd.

Delpoort, Henderick – 23 mei 1736, getrouwd, geb. van Tienen.

Delport, Anthonius – 15 jan. 1786, weduwnaar van Maria Smets.

Delport, Anthonius – 16 maart 1790, weduwe (niet ingevuld).

Delport, Barbara – 23 juni 1786, x Joannes Mertens.

Delport, Gertrudus – 5 nov. 1770, geb. van Tienen.

Delport, Lambertus – 14 jan. 1792, vrijgezel.

Delport, Lambertus – 3 aug. 1772, die gevallen is geweest van de stellagie.

Delport, Norbertus – 5 juni 1793, x Joanna Laeremans.

Delvien, Agnes – 19 mei 1772, geb. van Rijsel.

Delvoel, Henderick – 1 jan. 1751, geb. van Oorbeek.

Den, Fransis – 31 nov. 1771, geb. van Tienen.

Den, Isabella – 22 mei 1783, ongehuwd.

Deneve, Anna Cornelie – 29 okt. 1747, geb. van Tienen.

Denlosser, Adranus – okt. 1744, zoon van Arnoldus Denlosser, geb. van Tienen.

Denlosser, Jaen – 19 okt. 1743, zoon van Arnoldus Denlosser, geb. van Tienen.

Deque?, Agnes – 9 feb. 1779, brouwster, x Josephus Pies.

Deri, Maria – 18 maart 1794, ongehuwd, uit Tienen.

Derijn, Anna Catharina – 27 dec. 1773.

Derock, Jan Gelade – 6 april 1774, schauwvaeger van stil.

Deserden, Maria – 20 okt. 1737.

Devos, Maria – 3 maart 1745, weduwe van Jacobus Haese, geb. van Sint-Truiden.

Dewel, Catharina – 28 feb. 1785, ongehuwd.

Dewilde, Lucia – 26 mei 1774.

Dewit, Henricus – 14 juli 1795, vrijgezel.

Dewitte, Catharina – 10 nov. 1772, geb. van Tienen.

Dierix, Anna Maria – 3 sept. 1783, weduwe van Joannes Bieten.

Dieudonne, Carolus – 15 sept. 1788, vrijgezel.

Dieudonne, Jacobus – 23 april 1789, x Maria Catharina Vanderwaeren.

Dieudonné, Joannes – 20 dec. 1780, schoenmaker, x Anna Maria Vanderlinden.

Dijers, Gertrudis – 24 feb. 1780, bedelares, x Franciscus Cotti.

Dirickx, Anna Maria – 20 maart 1755, geb. van Tienen.

Dirickx, Elisabeth – 12 okt. 1762, geb. van Gorsom.

Dirickx, Joanna – 12 jan. 1763.

Docus, Elisabetha – 19 juli 1793, x Henricus Styls.

Doel, Gilis – 1 mei 1740, geb. van Hoegaarden, borger gemackt.

Doems, Peeter – 17 maart 1741, geb. van Kersbeek.

Dolain, Theresia – 6 okt. 1793, ongehuwd.

Dolhele, Margreta – 4 feb. 1749, geb. van Sinandiles.

Dolpoert, Jan – 12 sept. 1752, geb. van Tienen.

D’Opera, Jacobus – 11 april 1759, geb. van Tienen.

Douns, Maria – 27 sept. 1779, x Georgius Hoebanckx, canificis (wellicht een foutje voor carnificis, genitief van carnifex ‘beenhouwer’).

Duenieksx, Gulaem – 27 jan. 1752, geb. van Tienen.

Dumon, Henricus – 24 juni 1777.

Dupaert, Jan – 2 maart 1752, geb. van Tienen.

Duroij, Claes – 3 dec. 1745, geb. van Molenbeek.

Durou, Gerardus – 19 juli 1773, geb. van Tienen.

Dyers, Joannes – 11 maart 1792, weduwnaar van Maria Francois.

E

Eerden, Jacobus – 16 april 1737, jongman, geb. van Bunsbeek.

Eijlet, Angeves – 26 nov. 1743, geb. van Tienen.

Eijlet, Catarina – 1 feb. 1744, geb. van Tienen.

Elseneers, Elisabeth – 10 mei 1789, weduwe van Ambrosius Dewel.

Engels, Elisabeth – 31 mei 1780, ongehuwd, dienstmeid van de heer Immens, kanunnik van Sint-Germanus.

Engels, Jan – 6 dec. 1777.

Erms, Ambrosius – 15 mei 1772, geb. van Oplinter.

Est, Catharina – 18 nov. 1782, ongehuwd.

Eubermans, Elisabet – 23 okt. 1767, geb. van Tienen.

F

Fabiri, Fransus – 24 mei 1737.

Fellendael, Gertrudis – 1 juli 1787, weduwe van Henricus Tritsman.

Fellendaels, Joannes – 5 maart 1794, vrijgezel uit Tienen.

Fero, Joanna – 22 aug. 1794, ongehuwd.

Filet, Maria – 9 jan. 1754, geb. van Tienen.

Filmein, Joannes – 13 dec. 1772.

Flessu, Ida – 22 maart 1791, weduwe van Joannes Henricus Haesevoet.

Flusen, Michil – 5 mei 1742, geb. van Leijsem.

Follaes, Fransis – 7 aug. 1766, geb. van Tienen.

Fontaen, Marie – 11 maart 1769, geb. van Tienen.

Fontijn, Elisabeth – 22 sept. 1766, geb. van Tienen.

Francois, Maria Josepha – 7 maart 1794, uit Heilissem, weduwe van Godefridus Gits.

Franklen, Margarita – 16 jan. 1783, weduwe van Petrus Coblens.

Fransen, Anna Maria – 22 juni 1790, x Joannes Olia Lissaffer?

Frasen, Jacobus – 11 maart 1793, x Catharina Browens.

Frides, Anna – 24 juni 1786, x Libertus Staes.

Frison, Jan – 8 aug. 1771, geb. van Hespen.

Frulinckx, Hijnderick – 18 jan. 1766, geb. van Tienen.

G

Geladen, Mari – 15 juli 1761.

Geni, Paulus – 3 maart 1783, vrijgezel.

Genis, Franciscus – 24 mei 1782, vrijgezel.

Genis, Jacobus Guilielmus – 27 april 1795, x Maria Josepha Lacourt.

Genis, Maria – 20 jan. 1795, weduwe van Antonius Engels.

Geraer, Niclaus – 11 mei 1768, geb. van Tienen.

Gerdinor, Joannes Franciscus – 3 april 1789, x Anna Maria Vanhauw.

Geruvis, Carolus – 4 dec. 1780, weduwnaar van Anna Maria Vandenbossche.

Ghargoul, Maria Josepha – 13 nov. 1771, geb. van Sainte Severin tot Luik.

Ghargoul, Marie – 4 okt. 1768, fransoos, geb. van Sainte Severin, Luik.

Gielens, Maria Anna – 11 juni 1758, geb. van Tienen.

Gijselinck, Peeter – 25 dec. 1735, jongman, geb. van Ezemaal.

Gilis, Franciscus – 10 april 1774.

Gilis, Matthias – 17 juni 1784, x Begga Lenaerts.

Gillaer, Catharina – 18 feb. 1795, weduwe van Guilielmus Vancauthem.

Gillaer, Joannes – 23 okt. 1780, x Maria Bedtlems, stadswachter.

Gissoe, Peeter – 4 juli 1761, geb. van Tienen.

Godfroy, Theresia – 1 aug. 1785, ongehuwd.

Godo, Guilielmus – 21 juni 1780, slachter, weduwnaar van Elisabeth Gelin.

Godtfroy, Henricus – 4 nov. 1792, x Anna Catharina Nats.

Godtgafs, Georgius – 23 okt. 1758, brouwer van Thienen.

Godts, Fransis – 10 juli 1769, geb. van Tienen.

Goessens, Anna Brigitta – 8 nov. 1786, vrome dochter.

Goevaers, Arnoldus – 22 dec. 1780, x Elisabeth Hendrickx.

Goevaers, Francis – 21 maart 1744, geb. van Tienen.

Goevaerts, Jacobus – 4? feb. 1779, werkman, x Maria Anna Peyssens.

Goffaer, Fransos – 3 dec. 1744, voerman, geb. van dandersij luijck.

Goffaers, Anthonetta – 2 nov. 1792, x Joannes Raeven.

Goffaers, Joanna Maria – 17 dec. 1744, x Francis Hopera, geb. van Tienen.

Goossens, Anna Maria – 7 jan. 1756, geb. van Tienen.

Goris, Nicolaus – 3 mei 1779, bedelaar, x Agnes Laroy.

Gossaers, Matthias – 25 okt. 1788, x Margarita Brandts.

Gossentin, Joanna – 27 okt. 1773.

Gotgaf, Lambertus – 29 jan. 1765, geb. van Grimde.

Govaers, Bosschiena – 10 nov. 1739, geb. van Tienen.

Grevens, Joanna Maria – 9 dec. 1790, x Joannes Vanosmael.

H

Haenegrijp, Anna Maria – 12 juni 1773, geb. van Glabbeek.

Haes, Maria – 18 aug. 1737.

Haese, Joanna – 23 feb. 1745, geb. van Tienen.

Haesevoet, Joannes Henricus – 1 aug. 1779 touwslager, x Ida Flessu.

Haus, Henderick – 30? jan. 1765, geb. van Grimde.

Hebanckx, Joannes Petrus – 3 sept. 1791, x Maria Dehoeve.

Henderickx, Anna Francisca – 30 april 1790, x Guilielmus Corthaers.

Hennus, Joanna – 27 dec. 1795, weduwe van Adrianus Michot.

Henrickx, Joanna – 22 feb. 1791, weduwe.

Heremans, Arnoldus – 7 sept. 1740, geb. van Tienen.

Hermans, Maria – 6 maart 1786, ongehuwd.

Hermans, Sander – 30 maart 1742, geb. van Tienen.

Hesseler, Joannes – 12 aug. 1742.

Heudens, Maria – 24 okt. 1755.

Heuninckx, Gerardus – 16 dec. 1793, x Anna Christina Vanderlinden.

Heyden, Maria – 2 aug. 1756, geb. van Tienen.

Heyden, Martina – 31 juli 1756, geb. van Tienen.

Hinnendael, Lucia – 20 april 1783, x Philippus Pulgre.

Hion, Maria – 30 maart 1796, weduwe van Joannes Baptista Vanbressom.

Hoebanckx, Catharina – 29 aug. 1792, ongehuwd.

Hoeberes, Lucia – 3 mei 1749, geb. van Tienen.

Hoebrechts, Joannes Anthonius Emanuel – 27 okt. 1783, weduwnaar van Anna Maria Merci.

Hoeck, Peeter – 3 jan. 1749, geb. van Tienen.

Hoegaers, Catharina – 31 jan. 1755, geb. van Tienen.

Hondts, Catharine – 28 maart 1784, x Franciscus Pleugen.

Hoodt, Jacobus – 25 nov. 1743, geb. van Tienen.

Hortaergael, Nieijs – 2? Juli 1747, geb. van Tienen.

Huijbrechts, Antonella – 12 okt. 1794, x Joannes Brughmans.

Hulens, Agnes – 19 jan. 1786, weduwe van Joannes Bonjean.

Hulst, Catharina – 20 juni 1772, geb. van Molenbeek.

Huysecom, Stephanus – 31 juli 1793, weduwnaar van Susanna Clemens.

I

IJelete, Anna – 18 dec. 1747, geb. van Tienen.

Ipers, Joannes – 22 jan. 1779, x Barbara Condé.

J

Jaboye, Maria – 28 mei 1788, x Guilielmus Taverniers.

Jacobi, Maria – 20 juni 1790, x Lambertus Perpeet.

Jacobs, Joannes – 6 sept. 1794, x Elisabetha Vanderstraeten.

Jacobs, Michael – 8 juli 1782, weduwnaar van Elisabeth Vanosmael.

Jacops, Catarina – 13 mei 1744, geb. van Tienen.

Jacops, Marianna – 20 feb. 1769, geb. van Tienen.

Jamot, Maria – 5 jan. 1741, weduwe van Niclaes Debon.

Jens, Maria Barbara – 4 juni 1793, x Joannes Cops.

Jernacq, Anna Margarita – 30 juli 1774.

Jeunesse, Catharina – 1 maart 1776.

K

Keij, Gertrudis – 27 nov. 1780, weduwe van Cornelius Willems, landbouwer.

Kempeneers, Lambertus – 15 aug. 1794, x Maria Roovers.

Kempeners, Anna Catarina – 4 okt. 1742, x Nicolas Smets, geb. van Linter.

Kickens, Laurentius – 3 sept. 1789, soldaat van het legioen Clairfayt.

Kinne, Anthonius – 28 juni 1790, weduwnaar.

Klaes, Hendrick – 18 feb. 1737, geb. van Tienen.

Kockelbergh, Anna – 4 mei 1742, geb. van Tienen.

Koeck, Henderick – 17 feb. 1752, geb. van Tienen.

Krims, Elisabeth – 29 jan. 1779, x Henricus Bogaerts, werkman.

Kums, Anna – 13 juli 1795, x Joannes Martinus Croes.

L

Labarbe, Christina – 11 feb. 1777.

Lacella, Gorsus – 9 maart 1749, geb. van Tienen.

Laermans, Anna – 10 aug. 1745, x Gilis Ambros, geb. van Bunsbeek of Vissenaken.

Lafons, Maria – 25 jan. 1774.

Lamaiter, Barbara – 28 april 1777.

Lambeer, Ludovicus – 13 april 1778.

Lambeer, Mattheus – 9 juli 1793, weduwnaar van Joanna Maria Maes.

Lambeir, Guilielmus – 5 feb. 1787, x Barbara Steveniers.

Lambrechts, Barbara – 16 dec. 1793, weduwe van Andreas Maes.

Lambrechts, Egidius. – 26 mei 1757.

Lamens, Franciscus – 20 juli 1785, weduwnaar van Elisabeth Vanderbeeken.

Lamens, Maria – 6 feb. 1793, weduwe van Henricus Smets.

Lamot, Maria – 9 juli 1785, x Guilielmus Beckers.

Lanot, Joannes – 12 juni 1744, geb. van Grimde.

Lapaese, Matijs – 7 maart 1745, geb. van Tienen.

Latour, Elisabeth – 30 sept. 1785, x Franciscus Pleugens.

Laureys, Anna – 8 aug. 1789, tachtigjarige.

Lebecq, Ambrosius – 12 april 1789, weduwnaar van Maria Barbara Bowen.

Lebrou, Anthonius – 22 mei 1778.

Leens, Cornelius – 18 april 1793, weduwnaar van Catharina Hobrees.

Lefever,Maria – 26 okt. 1742, geb. van Brussel.

Legeim, Catharina – 3 mei 1770, geb. van Tienen.

Lejeun, Joanna – 5 jan. 1785, x Andrea Defour.

Lemin, Hubertus – 8 nov. 1779, slachter, weduwnaar van Catharina Aluijn.

Lemin, Mari – 27 juli 1772, geb. van Tienen.

Lemin, Nicolaus – 7 juli 1772, geb. van Tienen.

Leming, Catharina – 26 dec. 1773.

Lemrech, Catharina – 1 juni 1753, geb. van Tienen.

Lemrench, Jan – 25 mei 1750, geb. van Tienen.

Lenaers, Margrita – 26 nov. 1766, geb. van Tienen.

Lenaers, Maria – 21 jan. 1736, jongedochter, geb. van Tienen.

Lenaers, Maria Gittruyt – okt. 1742, geb. van Tienen.

Lenaerts, Joanna Maria – 9 jan. 1754, geb. van Tienen.

Lenars, Cornelus – 14 juni 1764, geb. van Mechelen.

Letist, Henricus – 15 maart 1792, x Anna Catharina Dehert.

Levri, Catharina – 26 mei 1786, ongehuwd.

Levrier, Jan Baptist – 29 mei 1767, geb. van Tienen.

Libens, Petrus Anthonius – 27 maart 1789, x Maria Ballens.

Lieberts, Cattrina – 20 jan. 1744, weduwe, geb. van Tienen.

Lindekens, Heyledis – 21 sept. 1758, geb. van Tienen.

Linsen, Maria – 7 dec. 1743, x Gillam Ambros.

Lits, Arnoldus – 24 feb. 1783, weduwnaar van Maria Catharina Preuveners.

Lits, Ida – 6 maart 1787, x Gerardus Cleuts.

Lochte, Jan – 12 feb. 1763, geb. van Tienen.

Loes, Henricus – 7 maart 1790, vrijgezel.

Logist, Dierick – 20 okt. 1735.

Logist, Isabella – 25 dec. 1785, ongehuwd.

Louz, Michael – 8 okt. 1788, beambte in copiis principis linden in statione bruxellis.

Lowies, Cathrina – 6 dec. 1768, geb. van Tienen.

Loyens, Lucia – 13 nov. 1781, ongehuwd.

Loyens, Maria – 15 mei 1785, x Guilielmus Verdeyen.

Lusna – 24 aug. 1737, x Jan Deswieser.

M

Madaleen, Antoen – 18 nov. 1744, geb. van Bunsbeek.

Madele, Maria – 1 april 1795, weduwe van Renerus Lamot.

Maes, Andres – 30 nov. 1754, geb. van Tienen.

Maes, Geertruij – 7 feb. 1751, geb. van Tienen.

Maes, Germaen – 21 okt. 1741.

Maes, Gertrudis – 16 april 1793, weduwe van Jacobus Bollen.

Maes, Jacobus – 19 april 1790, weduwnaar van Clara Vandepoel.

Maes, Joanna Maria – 19 dec. 1792, x Mattheus Lambeer.

Malherbe, Gertrudis – 1 maart 1774.

Mallaer, Theresia – 11 feb. 1788, weduwe van Melchior Lemin.

Mandoza, Joannes – 3 feb. 1773.

Manus, Jan – 14 sept. 1741, geb. van Tienen.

Mareels, Catharina – 5 okt. 1794, x Joannes Nonné.

Massaer, Anna Catharina – 10 april 1790, ongehuwd.

Massaer, Henricus – 28 aug. 1780, zaaier, x weduwnaar van Maria Magdalena Meters.

Massui, Joannes Baptista – 1 okt. 1795, weduwnaar van Lucia Vandereijke.

Mathijs, Joannes Paulus – 19 jan. 1793, x Elisabetha Vandensavel.

Mathijs, Liebrecht – 29 okt. 1739, geb. van Tienen.

Matijs, Fransis – 6 aug. 1765, geb. van Grimde.

Matijs, Libreght – 15 juli 1742, geb. van Tienen.

Matthijs, Anna Maria – 18 juli 1796, x Joannes Stas.

Matthijs, Joanna – 3 april 1793, x Jacobus Lambrechts.

Mauron, Franciscus – 29 mei 1785, x Christina Regent.

Meijs, Joannes – 1 mei 1790, vrijgezel.

Mekens, Joannes – 12 maart 1793, x Catharina Teeremans.

Melaer, Josephus – 12 sept. 1782, kleermaker, weduwnaar van Maria Lemin.

Merci, Joannes – 21 april 1793, x Magdalena Tibiamon.

Merckx, Joannes – 15 juni 1791, x Catharina Roelens.

Merckx, Lambertus – 10 dec. 1755, geb. van Tienen.

Mercx, Joannes – 22 nov. 1780, kind van 10 jaar.

Merlie, Gillam – 18 nov. 1745, geb. van Tienen.

Mertens, Adrianus – 6 okt. 1781, weduwnaar van Theresia Bonoy.

Mertens, Alegondis – 13 maart 1785, x Anthonius Pascael.

Mertens, Angelina – 25 mei 1788, weduwe van Franciscus Pellerin.

Mertens, Anna – 11 mei 1781, x Anthonius Vanderbeken, soldaat.

Mertens, Catharina – 26 mei 1780, x Henricus Rullaers, olieslager.

Mestens, Maria – 30 juli 1747, geb. van Landen.

Meulders, Maria Joanna – 8 mei 1796, weduwe van Josephus Minsaer.

Meulders, Paulus – 25 aug. 1791, x Maria Gertrudis Mumbus.

Michils, Cornelus – 7 jan. 1765, geb. van Tienen.

Michils, Henricus – 11 jan. 1793, x Catharina Hondts.

Michils, Joannes – 20 nov. 1784, x Catharina Nens.

Michot, Adrianus – 28 juni 1793, x Joanna Annus.

Mijs, Hubertis – 26 april 1750, geb. van Tienen.

Millé, Maria Anna – 8 sept. 1781, x Reinerius Verhoef.

Minas, Anna Maria – 7 okt. 1781, ongehuwd.

Minzaer, Josephus – 26 april 1784, x Joanna Smulders.

Miwens, Barbara – 13 nov. 1791, x Henricus Dauwen.

Molders, Maria – 30 mei 1786, x Jacobus Viron.

Mombeecks, Dionysius – 17 juni 1781, vrijgezel.

Mommaers, Elisabeth – 22 feb. 1770, x Hendrick Haus, geb. van Oplinter.

Monnaes, Antoen – 1 maart 1755.

Mot, Maria – 22 sept. 1776.

Moton, Petrus – 28 maart 1794, ongeveer 11 jaar oud, uit Tienen.

Muelders, Catharina – 22 okt. 1789, ongehuwd.

N

Nats, Anna Catharina – 25 feb. 1793, weduwe van Henricus Godtfroij.

Navaeu, Henricus – 6 mei 1773, geb. van Tienen.

Nens, Catharina – 1 dec. 1786, weduwe van Joannes Michils.

Neulemans, Maria – 14 okt. 1793, x Jacobus Vandeput.

Nijs, Anna – 21 aug. 1780, weduwe van Libertus Vanderweijen, draaier.

Nijs, Corlina – 30 nov. 1764, geb. van Tienen.

Nijs, Egidius – 13 juni 1773, door het radt van sijne karre verongeluckt (…), geb. van Tienen.

Nijs, Elisabeth – 23 sept. 1790, ongehuwd.

Nijs, Jan – 12 jan. 1753, geb. van Tienen.

Nijs, Servaes – 2 sept. 1762, geb. van Goetsenhoven.

Nolo?, Petrus – 7 april 1790, soldaat sub centurione seresia.

Nomen – 1 nov. 1741, weduwe van Hijnderick Delport.

Nomen, Anna – 28 mei 1751, x Matthijs Belmaens.

Nomen, Anna – 7 feb. 1745, weduwe van Carolus Goffaers, geb. van Brussel.

Nomen, Anna Maria – 27 nov. 1739, weduwe van Jan Peeters, geb. van Vlaanderen.

Nomen, Cathariena – 22 okt. 1755, geb. van Tienen.

Nomen, Catharina – 25 juli 1749, x Lamber Mers.

Nomen, Catharina – 7 dec. 1749, x Mattijs Belmans.

Nomen, Gittruijt – 21 jan. 1746, weduwe van Martinus den ouden schouveger.

Nomen, Maria – 10 nov. 1776, weduwe van wijlen Joseph Walderi.

Nomen, Maria – 25 okt. 1773, weduwe Godefroy.

Nomen, Maria – 27 april 1772.

Nomen, Maria – 3 sept. 1742, x Jan Plas.

Nomen, Maria – 7 okt. 1751, weduwe van Henderick Delval.

Nomen, Marie – 4 okt. 1768, fransoos, geb. van Luik.

Nomen, Nomen – 12 jan. 1763, de vrouw van Huijbercht Vanhossemael.

Nomen, Nomen – 22 juli 1794, x een soldaat.

Nomen, Petrus Antonius – 3 april 1757, geb. bij Valentijn.

Nomen, Seulidou? – 18 jan. 1755, x Jan Kaelenberck.

Nosel, Joanna – 17 okt. 1781, weduwe van Laurentius Boccaer.

Nuthals, Petrus – 9 sept. 1780, bedelaar, weduwnaar van Cornelia Corné.

Nynans, Franciscus – 7 mei 1793, vrijgezel.

O

Obans, Anna Maria – 6 nov. 1794, x Michael Smets.

Obans, Matthaeus – 5 sept. 1794, vrijgezel.

Obbrech, Cathariena – 12 mei 1753.

Oberesche, Elisabeth – 16 jan. 1741, jongedochter.

Obierts, Maria – 18 nov. 1736.

Obrech, Maria – 14 maart 1752, geb. van Tienen.

Obrers, Catharina – 13 nov. 1773.

Obrers, Hendrickus – 7 nov. 1749, geb. van Tienen.

Obres, Anna – 13 april 1744, weduwe Jan Peeters, geb. van Tienen.

Olsteijns, Joanna – 18 maart 1795, x Joannes Letist.

Ost, Joanna – 12 sept. 1783, ongehuwd.

Oublincx, Guilielmus – 11 juli 1782, vrijgezel.

P

Paesmans, Elisabeth – 20 jan. 1745.

Pans, Catharina – 3 feb. 1784, weduwe van Franciscus Rogge.

Parijs, Petrus – 15 juni 1781, x Catharina Claes.

Paroir?, Jan – 13 feb. 1742, geb. van Ingie.

Parys, Joanna – 16 aug. 1779, brouwster, weduwe van Henricus Francken.

Pastuers, Clara – 31 jan. 1744, weduwe van den ouden messemaecker, geb. van Aarschot.

Peeters, Catharina – 13 jan. 1778.

Peeters, Gertrudis – 6 aug. 1789, ongehuwd.

Peeters, Guilelmus – 28 mei 1793, x Anna Hoebrechts.

Peeters, Joannes – 28 sept. 1780, kind van 12 jaar.

Peeters, Lambertus – 16 nov. 1783, x Helena Lampiau.

Peeters, Maria – 12 okt. 1794, weduwe van Petrus Swinnen.

Peijssens, Maria Anna – 3 okt. 1785, weduwe van Joannes Vandeput.

Pelegrims, Theodoricus – 18 nov. 1793, x Agatha Vanrycke.

Pelgerem, Anton – 6 mei 1742, geb. van Noduwez.

Pelgerem, Dorus – 11 dec. 1743.

Pelgrims, Gerardus – 21 aug. 1781, werkman, x Maria Agnes Vanderstraeten.

Pellerin, Franciscus – 14 juli 1773, geb. van Tienen.

Pels, Catarina – 3 nov. 1739, x Peter Flamen, geb. van  Gulberland.

Pelsers, Maria Cunegundis – 13 mei 1795, weduwe van Franciscus Bollen.

Perpeet, Lambertus – 11 mei 1795, x Maria Selis.

Petermans, Anna Maria – 28 aug. 1739.

Peters, Andriesis – 8 jan. 1751, geb. van Tienen.

Peters, Jaen – 4 sept. 1743, geb. van Tienen.

Petit, Jacobus – 1 juli 1790, patriota sub centurione Letangh.

Peyssens, Gabriel – 14 maart 1791, weduwnaar van Maria Keupts.

Peyssens, Theresia – 28 feb. 1792, weduwe van Nicolaus Erms.

Philips, Maria – 2 feb. 1784, ongehuwd.

Pickaer, Louwies – 16 jan. 1768, geb. van Leuven.

Piens, Barbara – 19 juni 1788, ongehuwd.

Pieters, Maria – 18 okt. 1751, geb. van Tienen.

Piets, Josephus – 5 juli 1781, weduwnaar.

Pira, Jacobus – 14 jan. 1785, vrijgezel.

Pleugen, Anthonius – 3 mei 1790, vrijgezel.

Ploms, Matthias – 14 juni 1784, x Maria Theresia Ambroes (zie ook Maria Anna Deboes).

Pluegen, Joannes Franciscus – 5 dec. 1793, weduwnaar van Elisabetha Latoer.

Plugers, Guturudus – 18 sept. 1768, geb. van Tienen.

Poffé, Henricus – 3 sept. 1787, x Anna Bietens.

Ponsaerts, Mattheus – 4 sept. 1795, x Maria Theresia Rommelet.

Portugaels, Maria Anna – 14 dec. 1788, x Guilielmus Henrickx.

Potus, Judocus – 20 okt. 1779, wever, weduwnaar van Maria Lafous.

Preuveners, Joannes – 30 maart 1757, geb. van Tienen.

Preuveners, Josephus – 25 maart 1786, x Anna Margarita Goffaers.

Preuveners, Maria – 24 dec. 1778, weduwe van wijlen Joannes Geilmain.

Preuveners, Pimelinus? – 21 mei 1757, geb. van Tienen.

Preveneirs, Anna Catharina – 19 okt. 1741.

Preveners, Jan – 9 feb. 1769, geb. van Wommersom.

Pruveners, Maria – 23 maart 1774, jongedochter.

Putiaers, Mari – 1 mei 1735, jongedochter, geb. van Tienen.

R

Raemakens, Catharina – 18 mei 1753, geb. van Tienen.

Raijmaeckers, Albertina – 6 nov. 1780, meisje van 14 jaar.

Ralus, Jesper – 10 jan. 1743, geb. van Tienen.

Regens, Hieronimus – 13 aug. 1789, x Anna Catharina Aron.

Regens, Jeronimus – 15 mei 1793, x Anna Mertens.

Reijsermans, Magdalena – 27 nov. 1787, x Joannes Swillis.

Rennaix?, Ludovicus – 4 sept. 1772.

Rijnnaerts, Anna Catharina – 23 maart 1767, geb. van Tienen.

Rijs, Henricus – 16 dec. 1785, weduwnaar van Elisabeth Cremers.

Robens, Marta – 5 juni 1762, geb. van Tienen.

Robert, Catharina – 1 mei 1759, geb. van Tienen.

Rommers, Franciscus – 23 nov. 1773.

Rommers, Maria Anna – 10 sept. 1787, weduwe van Guilielmus Reynaerts.

Roosen, Elisabeth – 28 sept. 1758, geb. van Tienen.

Rotti, Elisabetha – 21 maart 1794, uit Tienen, x Joannes Mellaerts.

Rouflet, Ludovicus – 24 nov. 1794, athensis, vrijgezel.

Rusau, Philippus – 21 april 1764, geb. van Tienen.

Ruttens, Clara – 27 juni 1772, geb. van Raetshoven.

Ruttens, Nicolaus – 10 aug. 1788, vrijgezel.

S

Salens, Jacobus – 30 dec. 1762, geb. van Tienen.

Sanne, Aderian – 14 jan. 1750, geb. van Tienen.

Sannen, Guilliaem – 22 sept. 1776.

Saveron, Joannes Franciscus – 25 juli 1794, vrijgezel.

Savoij, Maria – 9 okt. 1783, weduwe van Cornelius Vanherf.

Schellinck, Catharina – 11 sept. 1753, geb. van Tienen.

Schoenbetters, Jacobus – 22 dec. 1743, geb. van Lubbeek.

Schots, Christina – 25 juli 1773, geb. van Houtem.

Schouveger, Peeter den – 8 sept. 1742.

Schreijvers, Huebertus – 2 sept. 1745, geb. van Tienen.

Segers, Barbara – 10 dec. 1771, jongedochter van wijlen Jan Segers.

Segers, Barbara – 18 nov. 1792, x Lambertus Mercx.

Seghen, Joanna – 30 nov. 1736, x Hendrick Obierts.

Seghers, Philippus – 25 jan. 1795, x Gertrudis Vanautgaerden.

Sergant, Ida – 2 mei 1742, x Jesper Raemans, geb. van Sint-Truiden.

Servaes, Franciscus – 11 sept. 1773, geb. van Tienen.

Simon, Maria – 6 juni 1778.

Smets, Catharina – 11 dec. 1788, weduwe van Anthonius Debrou.

Smets, Maria Catharina – 14 juni 1780, weduwe van Guilielmus Flamand, bedelaar.

Smets, Martinus – 3 april 1778.

Smoeders, Magrieta – 13 dec. 1748, geb. van Tienen.

Sponsat, Cathariena – 1 maart 1754, geb. van Tienen.

Sponssarts, Paulus – 27 feb. 1767, geb. van Sint-Truiden.

Staels, Weynandus – 26 okt. 1781, slachter, weduwnaar van Maria Castel.

Stas, moeder – 7 jan. 1763, geb. van Bunsbeek.

Stas, Rumoldus – 13 nov. 1777.

Steijls, Petrus – 16 dec. 1794, weduwnaar van Barbara Lemaitre.

Stels, Henderick – 20 okt. 1755, geb. van Tienen.

Sterckendries, Joannes – 16 aug. 1790, vrijgezel, patriotta ex laude.

Steveniers, Catarina – 20 feb. 1735, x Jan Bijkens, geb. van Tienen.

Steveniers, Guliam – 3 dec. 1769, geb. van Tienen.

Steveniers, Henderick – 11 okt. 1742, geb. van Tienen.

Steveniers, Joseph – 26 mei 1736, jongman, geb. van Tienen.

Steveniers, Lucia – 28 okt. 1756, geb. van Tienen.

Steveniers, Theresia – 29 juli 1781, ongehuwd.

Stevenies. – 30 mei 1761, geb. van Tienen.

Stevens, Anna Maria – 10 juni 1787,

Stevens, Guturudus – 22 juni 1765, geb. van Tienen.

Stijls, Barbarina – 9 dec. 1762, geb. van Kersbeek.

Stratenes, Guilelmus – 3 feb. 1793, x Beatrix Steveniers.

Stroijbans, Elisabeth – 2 april 1740, x Gillam Smets, geb. van Kapellen.

Struijs, Elisabeth – 2 okt. 1781, x Carolus Leijnens.

Struijven, Agatha – 20 maart 1792, ongehuwd.

Struijven, Lucia – 24 juli 1795, ongehuwd.

Struyven, Henricus – 11 dec. 1788, vrijgezel.

Styls, Henricus – 14 okt. 1793, weduwnaar van Elisabetha Docus.

Sulos?, Hendrick – 4 okt. 1771, geb. van Eliksem.

Swerdts, Josep – 22 sept. 1745, geb. van Tienen.

Swevers, Anna Maria – 8 okt. 1780, x Franciscus Vanmechter.

Swevers, Maria – 15 feb. 1757, geb. van Tienen.

Swevers, Maria Anna – 24 feb. 1788, ongehuwd.

Swevers, Melster – 18 juli 1753, geb. van Tienen.

Swevers, Petrus – 16 sept. 1786, notaris, x Maria Gertrudis Lindekens.

Swillen, Franciscus – 17 aug. 1790, vrijgezel.

Swillen, Joannes – 6 mei 1792, weduwnaar van Agnes Eijnetten.

T

Taes, Henricus – 26 nov. 1793, weduwnaar van Maria Vanwever.

Tenger, Nicolaus – 15 okt. 1781, schrijnwerker, x Catharina Debres.

Thijs, Walterus – 6 mei 1793, x Christina Regens.

Tirry, Margareta – 31 jan. 1754, geb. van Tienen.

Tiry, Maria Catharina – 14 maart 1793, x Lambertus Delport.

Tombij, N. – 18 april 1796, een Franse soldaat.

Tonnar, Martin – 5 aug. 1769, door sijnen waegen verongeluck, geb. Luik.

Torduer, Lucia – 24 april 1776.

Tritmans, Catharina – 12 okt. 1780, x Nicolaus Mischot, kleermaker.

Tritsman, Henricus – 23 mei 1777.

Trouwens, Liebreght – 3 juli 1744, geb. van Tienen.

Tylla, Catharina – 24 jan. 1754, geb. van Tienen.

U

Ullens, Henricus – 19 dec. 1793, vrijgezel.

V

Valckenaers, Antoen – 21 dec. 1745, geb. van Tienen.

Vanasbrouck, George – 18 juni 1766, korporaal (…).

Vanast, Anna Maria – 9 dec. 1789, x Guilielmus Lion.

Vanautgaerden, Gertrudis – 5 sept. 1780, weduwe van Henricus Vanderweijen, werkman.

Vanautroy, Geerardus – 30 mei 1790, x Albertina Decoster.

Vanavendoren, Jacobus – 3 nov. 1780, weduwnaar van Joanna Catharina Nens, stadsvroedvrouw.

Vanbelinde, Bega – 22 okt. 1737.

Vancauthem, Guilielmus – 29 juni 1793, x Catharina Gillaer.

Vandaele, Anna – 14 aug. 1791, weduwe van Delvou.

Vandaelen, 11 juli 1786, vrijgezel.

Vandebeemdekens, Maria Catarina – 22 juni 1745, x Anton Jakops.

Vandebemdt, Anna – 14 maart 1788, weduwe van Joannes Roovers.

Vandelinden, Maria – 25 juni 1794, x Petrus Vangoitsenhoven.

Vandenbemden, Maria – 2 apr 1741, weduwe.

Vandenbemt, Maria – 25 okt. 1742, x Matijs Vanosmael, geb. van Wommersum.

Vandenberch, Catharina – 20 aug. 1754, geb. van Tienen.

Vandenbergh, Hermans – 8 feb. 1738, geb. van Tienen.

Vandenbergh, Philippina – 22 juli 1795, ongeveer 12 jaar oud.

Vandenbrock, Anna Maria – 21 juli 1742, geb. van Tienen.

Vandenbroeck, Carolus Josephus Guilielmus – 8 dec. 1780, vrijgezel, bekeerd van Lutheranisme naar het katholiek geloof.

Vandenbroeck, Maria – 18 dec. 1788, x Georgius Vandenplas.

Vandendorpel, Petrus – 29 aug. 1775.

Vandenplas, Maria – 27 sept. 1740, x Henderick Smets, geb. van Tienen.

Vandenput, Anna Maria – 11 april 1758, geb. van Tienen.

Vandenroelen, Leonardus – 27 aug. 1781, vrijgezel.

Vandenweijer, Joannes – 1 feb. 1745, geb. van Tienen.

Vandeplas, Anna Maria – 19 sept. 1793, ongehuwd.

Vandeplas, Henricus – 8 juli 1790, x Elisabeth Belens.

Vandeplas, Peeter – 19 juni 1766, geb. van Tienen.

Vandeplas, Peeter – 20 aug. 1762, geb. van Tienen.

Vandeput, Catharina – 28 dec. 1776.

Vanderboeten, Maria – 2 maart 1739.

Vanderdutsen, Margarita – 31 dec. 1794, ongehuwd.

Vandereijken, Janbatist – 16 jan. 1771, geb. van Tienen.

Vanderge, Joanna – 15 april 1794, uit Tienen, weduwe van Joannes Gillaer.

Vandergeten, Catarina – 11 dec. 1739, geb. van Tienen.

Vandergheten, Andielen – 27 feb. 1755, geb. van Tienen.

Vanderlinden, Anna Catarina – 24 mei 1742, geb. van Tienen.

Vanderlinden, Anna Flipina – 4 dec. 1762, geb. van Tienen.

Vanderlinden, Annes – 25 juli 1742, weduwe.

Vanderlinden, Elisabeth – 5 nov. 1758, geb. van Tienen.

Vanderlinden, Hendrick – 2? april 1738.

Vanderlinden, Jacobus – 10 okt. 1751, geb. van Tienen.

Vanderlinden, Jacobus – 16 jan. 1761, geb. van Tienen.

Vanderlinden, Maghdalena – 19 april 1770, geb. van Tienen.

Vanderlinden, Petrus – 27 april 1788, x Catharina Mulders.

Vandermonde, Henricus – 15 dec. 1775.

Vanderrock, Joanna Maria – 8 juli 1743, geb. van Tongeren, jongedochter.

Vandersanden, Maria – 26 jan. 1746, geb. van Leuven.

Vandervoordt, Anna Maria – 9 maart 1788, x Henricus Lambrechts.

Vandervoort, Emanuel – 4 jan. 1793, x Maria Joos.

Vandervoort, Franciscus – 28 april 1794, x Anna Catharina Stas.

Vandervoort, Jacobus – 24 sept. 1783, weduwnaar van Catharina Vandeput.

Vanderweijen, Bartholomeus – 6 juni 1772, geb. van Tienen.

Vanderwijen, Maria – 16 okt. 1753, geb. van Tienen.

Vandeschilde, Jacobus – 7 feb. 1787, vrijgezel.

Vandeschille, Maria – 19 sept. 1734.

Vandevelde, Joannes – 13 jan. 1794, x Maria Isaac.

Vandevoort, Franciscus – 31 maart 1791, x Elisabetha Freses.

Vandewal, Joannes – 27 mei 1790, ostendanus viduus patriotta.

Vandoren, Maria – 5 feb. 1795, weduwe van Melchior Uijtenbroek.

Vandouplaer, Henderick – 18 okt. 1755, geb. van Tienen.

Vanelsken, Gabriel – 4 feb. 1791, x Anna Catharina Plugens.

Vanes, Catharina Agnes – 27 aug. 1774.

Vanes, Joannes – 1 sept. 1781, vrijgezel en koperslager.

Vanes, Joannes – 6 feb.1784, x Barbara Levis.

Vangestel, Anna – 16 okt. 1745, weduwe, geb. van Tienen.

Vangestel, Catarina – 28 sept. 1742, geb. van Tienen.

Vangestel, Francis – 26 okt. 1743, geb. van Tienen.

Vangodtssenhoven, Catarina – 3 sept. 1745, geb. van Tienen.

Vangoitsenhoven, Apolonia – 6 feb. 1786, weduwe van Petrus Jordijn.

Vangoitsenhoven, Franciscus – 27 juli 1788, soldaat in copiis Murray sub centurione Van der Noot.

Vangroenderbeek, Petrus – 27 april 1796, x Anna Wolfs.

Vanha, Anna Maria – 4 april 1795, weduwe van Joannes Henricus Blockx.

Vanha, Elisabeth – 5 april 1774, jongedochter.

Vanhaef, Helena – 5 april 1750, geb. van Tienen.

Vanham, Joannes – 2 dec. 1783, vrijgezel.

Vanhautgarden, Catharina – 22 aug. 1762.

Vanhelmont, Anna – 23 maart 1782, weduwe van Walterus Coenen.

Vanherberghen, Carolus – 8 nov. 1742, geb. van Tienen.

Vanherck, Christina – 20 nov. 1794, uit Neerlanden, ongehuwd.

Vanherckx, Barbara – 30 nov. 1794, x Mattheus Sponsaers.

Vanhipsem, Maria – 2 sept. 1793, x Jacobus Festraets.

Vanhoedsgarden, Gerradus – 1 nov. 1741.

Vanhouw, Mathias – 7 okt. 1783, vrijgezel.

Vanierschot, Nicolaus – 10 dec. 1757, geb. van Tienen.

Vanisschot, Rombot – 15 mei 1745, geb. van Tienen.

Vankeulen, Tresia – 22 aug. 1760, geb. van Tienen.

Vanmechter, Franciscus – 12 okt. 1780, weduwnaar van Anna Maria Swevers.

Vanmedert, Joannes Francis – 23 juli 1743, geb. van Tienen.

Vanmeer, Jan – 28 april 1765, geb. van Tienen.

Vanmeerbeek, Petrus – 27 sept. 1782, x Catharina Cille.

Vanmeldert, Elisabetha – 22 maart 1792, weduwe van Henricus Suwé.

Vanoet, Jan – 2 jan. 1753, geb. van Tienen.

Vanosmael, Gergorus – 24 mei 1741, honsslager van St Germeijns, geb. van Tienen.

Vanosmael, Henricus – 30 dec. 1780, kind van 10 jaar.

Vanossemael, Barbara – 20 sept. 1762, geb. van Tienen.

Vanost, Nicolaus – 20 juli 1772, geb. van Tienen.

Vansevenbergen, Guturudus – 19 jan. 1768, geb. van Tienen.

Vansevenberghen, Lambertis – 3 jan. 1750, geb. van Tienen.

Vansteenwegen, Cicilia – 1 juli 1743, weduwe van Henderick Trismans, geb. van Tienen.

Vansteenwegen, Maria Catharina – 17 feb. 1777, in den ouderdom van hondert en een Jaer en ses maenden.

Vanwaes, Elisabeth – 18 aug. 1735, x Hendrick Bousri, geb. van Leuven.

Vanweser, Philippus – 23 sept. 1795, vrijgezel.

Vanwinde, Hermelindis – 29 juni 1747, geb. van Mellaert.

Vathier, Jacobus – 2 feb. 1796, soldaat, geboren in Cullij gallia (Frankrijk).

Verbeek, Piroe – 6 aug. 1770, geb. van Tienen.

Verdyen, Guilielmus – 10 juni 1788, weduwnaar van Maria Loyens.

Verstraeten, Henricus – 3 mei 1796, x Elisabetha Vandenbosch.

Vervoe, Jan – 20 feb. 1755, geb. van Tienen.

Vestras, Catharina – 16 jan. 1795, ongehuwd.

Vestras, Elisabetha – 10 okt. 1794, x weduwe van Gerardus Arts.

Vivens, Nicolaus – 18 aug. 1779, schoenlapper, x Christina Paens.

Vlaslaer, Anthonius – 12 juni 1790, x Maria Populiers.

Vlasschaers, Elisabeth – 28 jan. 1789, ongehuwd.

Vogels, Barbara – 25 jan. 1774.

Vollaers, Peeter – 11 sept. 1742, geb. van Tienen.

Volom, Dimpina – 21 maart 1792, x Guilelmus Maes.

Vostere, Cattriena – 2 okt. 1751, geb. van Tienen.

Vraesen, Maria – 12 dec. 1748, geb. van Tienen.

Vranckx, Peeter – 27 sept. 1742, geb. van Tienen.

Vranx, Walterus – 17 nov. 1756, geb. van Tienen.

Vreedt, Anna – 25 maart 1782, weduwe van Joannes Ambroes.

W

Warnau, Christina – 26 okt. 1793, x Egidius Vanloon.

Wauters, Philippus – 9 feb. 1791, weduwnaar van Catharina Elskens.

Wautie, Carolus – 14 nov. 1741.

Wautie, Maria – 16 nov. 1741.

Wavrin, Anna – 28 jan. 1780, weduwe van Petrus Degroot, kleermaker.

Werm, Henderick – 17 mei 1750, geb. van Annover (= Hannover).

Wicus, Egidius – 23 maart 1793, vrijgezel.

Wijnans, Elisabet – 1 feb. 1761.

Wijnants, Genoveva – 24 nov. 1778, weduwe van wijlen Matthias Tilla.

Winnen, Maria – 19 jan. 1793, weduwe van Ludovicus Vanweser.

Witte, Catharina – 29 juli 1783, ongehuwd.

Witte, Elisabeth – 9 dec. 1783, weduwe van Deodatus Cleuts.

Witten Isabella – 4 mei 1793, ongehuwd.

Witten, Anna Margrieta – 21 juli 1743, x Jan Lambrecht, geb. van Tienen.

Witten, Anna Margrita – 28 feb 1742, geb. van Tienen.

Wolfs, Jan – 17 mei 1758, geb. van Tienen.

Wuyts, Anna Maria – 11 dec. 1788, weduwe van Henricus Stijls.

Wuyts, Joannes – 17 okt. 1776.

Einde.