De volgende artikelen zijn verschenen in de Handelingen van de KCTD “Toponymie en dialectologie” 2022:

Nederlandse plaasnamen in Heilissem, p. 103-113

Toponymie van Opvelp & Neervelp, p. 153-252