Zo pas verscheen het nieuwe boek van Paul Kempeneers over de gemeente Kersbeek-Miskom. Hierin behandelt hij de plaatsnamen en hun geschiedenis. Na de zoektocht in archieven en kartografisch materiaal stelde Kempeneers detailkaarten op van het hele grondgebied. De toponiemen verwerkte hij in rubrieken. Zo komen namen als Einde, Kattebeek, Rijseren en Vroente samen bij gehuchten. Velpe, Bornbeek, Driesbeek, Kapellebeek, Paalbeek, Spoelbeek, Winterbeek, Heiligen-born, Culpenwouwer, enz. staan bij waternamen. Hoogten en Laagten worden onderscheiden in toponiemen als Hennekensberg, Kalenberg, Meienberg, Wewenberg, Delle en Pandput. Zo zijn er ook aparte rubrieken voor namen van grasland, velden, gebouwen en wegen. Deze indeling zorgt voor een vlotte lectuur van het boek.


Een aantal historische documenten geven een kijk op het sociale leven van het dorp, zoals de gevangenneming van Niclaes Janssens in Hannuit in 1637. Genealogische informatie in het Nederlands geeft de auteur met de namen van de inwoners in Miskom in de 17de en 18de eeuw. Uit de Franse tijd dateren de inwonersnamen van 1796 in Kersbeek en Miskom. Zulke gegevens zijn interessant voor mensen die werken aan hun stamboom. Zo vond de auteur de namen van inwoners in privé-archief terug voor het jaar 1747, terwijl volgens de schepenen uit die tijd de originele documenten door huzaren werden verwoest.

Achteraan komt dan een bibliografie van de geraadpleegde bronnen, een atlas met 25 overzichtskaarten en een reeks foto’s en prentkaarten. Ten slotte zorgt een Klapper voor het vlug terugvinden van de vermelde plaats- en persoonsnamen. Het boek telt 188 bladzijden en kost 18 euro + 6 euro voor een
eventuele verzending.

Hiernaast verschijnt ook de Historische Atlas van Kersbeek en Miskom. Dit boek telt 147 bladzijden en beschrijft alle kadasternummers van het dorp rond 1860 en vroeger, met de aanduiding van de oppervlakte, de aard (land, weide, huis, hof, …) en de eigenaars, met 25 kaarten. Dit boek kost 11 euro. De Historische Atlas van Kortenaken telt 118 bladzijden met 23 kaarten en kost 10 euro. Voor de Atlassen + 4 euro voor een eventuele verzending.


De boeken zijn te bestellen via de website

of via de auteur Paul Kempeneers, met rekeningnummer BE87 4346 2394 2194. Het boek is ook af te halen bij de auteur in de Leuvensestraat 45 te Tienen, en is ook te verkrijgen in boekhandel Plato.