(Dit artikel wert geschreven in de vereenvaudigde spelling.)

In 1887 verscheen een russise brochure, ondertekent met de schuilnaam Doktoro Esperanto. Dit betekent: de dokter die hoopt. Nu wort esperanto door meer dan 17 miljoen mensen begrepen. In Nederlant bestaat trauwens een grote belangstelling voor de werelttaal. Vanaf 1972 kunt u esperantolessen volgen op de nederlantse teevee. Spektrum gaf zo pas een nieuw esperantowoordeboek uit, geschreven door Prof. Middelkoop en in vele nederlantse scholen wort de werelthulptaal onderwezen.

Het is dan ook met genoegen, dat ik aan de lezers van de Publipers deze spraakkunst voorstel. Uitgeverij Van In te Lier gaf het werkje op keurige wijze uit. Mijn dank gaat ook naar de illustrators, de heren Oswald Kuijken en Francis Petitjean, leraren aan de provinsiale normaalschool. Met » vrijfletters » maakten ze soms grappige tekeningen, wat de frishijt van de brochure ten goede komt. Tijdens de derde provinsiale boekebeurs (17 tot 22 november) zal ik graag het werk signeren. Esperanto leren is meebauwen aan een schonere toekomst. Kun afabla saluto al miaj samideanoj je la tria librosemajno!

(Esperanto-gramatiko, uitg. Van In, Lier, 60 blz., geïll., 70 fr.)

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in Publipers, 18 november 1971.