De huidige Keibergstraat liep eertijds van Kumtich naar de Koudenberg. Voor de aanleg van de Leuvensesteenweg kwam deze straat aan de Heerstraat uit. Hier lag eertijds het Hof te Koudenberg of Koudenbergs Hof, dat eigendom was van de priorij van Betlehem bij Leuven. De Koudenberg is een hoogte van 90 meter aan Papendaal en Leuvenselaan. Hij maakt deel uit van de “ruggegraat”, die de waterscheiding uitmaakt tussen het Mene- en het Velpebekken.

Keiberg is een vervorming van Kouwenberg, uit ouder Koudenberg. In 1340 heet deze hoogte coudenberghe, maar in 1470 is de naam al veranderd in couwenberge. Koud heeft de betekenis van “onbeschut, blootgesteld aan koude noord- en oostenwinden”. Door dialektische gelijkenis tussen kaad “koud” en kaai “kei” treedt er verwarring op en wordt Kouwenberg veranderd in Kei(en)berg. De bergnaam heb ik niet gevonden, maar wel de naam Kei(en)bergstraatje, nu Keibergstraat, voorheen Koudenbergstraat.

Wel genoemd naar de aanwezigheid van keien is de Kei(en)berg: 1470 opt keijberch, 1706 op den keyenbergh. Deze hoogte is niet identiek met de Koudenberg, maar is waarschijnlijk de hoogte van 92,5 meter bij de grens met Willebringen. Dit is aannemelijk, aangezien in de schepengriffies van 1470 een bunder land op deze berg wordt gesitueerd boven het Wijtbroek.

In de huidige Keibergstraat ligt thans, tegenover de vroegere gemeenteschool, het luxueuze privérustoord Renaissance (fig. 8). Na een ophefmakend faillissement werd dit rustoord in 1993 gekocht door het Tiense OCMW.

kum08
Figuur 8 – het rustoord Renaissance aan de Keibergstraat.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Brabantse Folklore nr. 280, dec. 1993, p. 312-340 en ook apart in 1994, 29 blz. Ook in: Publipers 1993.