De industriële revolutie liet Kumtich niet links liggen. Op 5 mei 1835 werd de eerste spoorweg van Brussel naar Mechelen officieel ingewijd. Andere trajekten zouden vlug volgen, onder meer de verbinding tussen Tienen en Leuven. Niet iedereen was hier mee opgezet. Veel mensen zagen hun broodwinning bedreigd. Met het verdwijnen van de “diligences” en het vervoer langs de grote wegen, werden ook de herbergiers, de wagenmakers, de hoefsmeden getroffen. Ook de boeren waren tegen de komst van de “vuurduivel” of “Jan Vapeur”, zoals de trein in de volksmond werd genoemd.

Toch zorgde de aanleg van de spoorwegen voor nieuwe werkgelegenheid. Talrijke inwoners uit Kumtich en andere dorpen langs de spoorweg gingen werken voor de IJzerenweg.

Zo werd de “Statiestraat” een drukke straat. Een deel van deze straat heette de Kamerhofstraat. Eertijds liep deze naar het voormalige Kamerhof of het Hof ter Kameren. Deze hoeve was sedert de 13de eeuw eigendom van de abdij van Ter Kameren te Brussel en staat op perceel C 260. Ze werd verkocht op 22 februari 1800 aan Jean- Henri-Joseph Spoelbergh. Volgens een thans verdwenen balk werd de hoeve verbouwd door J. B. Destrée in 1808. In 1860 is het de hoeve van Mathieu Smolders. Nu hoort het pand toe aan de gebroeders Vanparijs. Na de fusie in 1977 werd de Stationsstraat vervangen door Spoorwegstraat (fig. 14).

kum14
Figuur 14: De Stationsstraat rond 1927. (Verzameling R. Thioulants).
De personen op de prentkaart zijn: François Dony met pet (geboren in 1915) en de drie zusters Wouters (inl. Robert Freson).

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Brabantse Folklore nr. 280, dec. 1993, p. 312-340 en ook apart in 1994, 29 blz. Ook in: Publipers 1993.