Het Naamkundig Repertorium, bewaard in de afdeling Naamkunde van de Leuvense Universiteit, omvat alle plaatsnamen die sedert 1925 verzameld zijn in de licentiaatsverhandelingen en doktorale proefschriften. Hieruit blijkt dat de Kumtichse Ootmoedige- en Hoogmoedigestraat enig waren in de Nederlanden.

Vanuit het centrum van Kumtich vertrekt een weg richting Willebringen. Volgens de Atlas der Buurtwegen (1847) is dit weg 12. In de oudste bronnen heette deze weg de Oppemstraat: 1470 inde oppenstrateJn dopheemstraeteinde oppemstrate, genoemd naar het gehucht Opheem. Later is de naam vervormd tot Opperstraat: 1577 Jnde opperstrate. Later duikt de naam Ootmoedigestraat op: in 1737 in d”oodtmoedighe straete, 1847 Ootmoedige straet, enz. tot in 1958.

Ootmoedigestraat staat in tegenstelling tot de Hoogmoedigestraat. Deze straat, in de Atlas nr. 11, staat haaks op de Ootmoedigestraat. De oude naam voor weg 11 was Overmoedigestraat. Ik vond de naam al in 1470: dije ouermoedighe straette. In 1680 komt overmoedighe straete voor met als variant de overmyninghe straete. Pas in de 19de eeuw verschijnt de vorm met hoogmoedig: 1847 Hoogmoedige straet.

Sommige mensen wilden niet voor hoogmoedig doorgaan. Zo werden de twee straten op 5 oktober 1958 afgeschaft en vervangen door Tassinstraat (vroeger Ootmoedigestraat) en Sint-Barbarastraat. Op deze wijze ging, door hoogmoed, een unieke naamgeving verloren.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Brabantse Folklore nr. 280, dec. 1993, p. 312-340 en ook apart in 1994, 29 blz. Ook in: Publipers 1993.