In Leuven is Alfred Vansina geen onbekende. Het is de oud-burgemeester van Leuven en de huidige voorzitter van de provincieraad van Vlaams-Brabant. De oudst bekende voorvader van deze tak was Peeter van Sinaije, afkomstig uit Hoegaarden. Op 4 juli 1716 bekwam deze het poorterschap van de stad Leuven. Oorspronkelijk moet deze familie afkomstig zijn van Oost-Vlaanderen. Dit blijkt uit de herkomstnaam zelf. Vansina komt uit Sinaai. Frans Debrabandere geeft in zijn “Woordenboek van de Familienamen” (deel 2, blz. 1286) volgende varianten: Sinaey, van; van Sinay(e); van Sinaij; van Sina; Vansina; (van) Sinoy.

De naam komt van de Oost-Vlaamse plaatsnaam Sinaai, plaatselijk uitgesproken als “sna”. Deze gemeente ligt in het gebied van Reinaart de Vos. Debrabandere geeft als oudste vindplaatsen: circa 1350 Guillielmus de Sinai (Harelbeke); 1392 Willemme van Synay = Willem van Senay; 1410 Maeyken van Senaey; 1418 Willem Senaye (Kortrijk); 1403 Christiaen van Sinay (Brugge), en 1481 Wouter van Senaey (Smetlede-Gent).

Hiermee is wel de afkomst verklaard, maar niet de betekenis. Prof. M. Gysseling geeft in zijn “Toponymisch Woordenboek” van Sinaai geen oudere vormen, omdat deze niet voorkomen voor het jaar 1226.

Dank zij mijn “Register op het tijdschrift Naamkunde” vond ik in dit tijdschrift enkele gegevens terug. Zo is Sinaai verwant met Zonhoven, een vervorming van Sonuwe. Het eerste lid Son is een waternaam, te vergelijken met Zeune, bijriviertje van de Zenne. Son komt uit ouder Sunna, een naam die nog als Zon voorkomt in Noord-Brabant. Het tweede lid -uwe of -ouwe is water- of moerasland. Zo betekent Zonhoven oorspronkelijk “waterland aan de waterloop de Son”. De i van Sinaai is geen bezwaar. Zonnebeke bij Ieper heeft bv. in 1072 de grafie Sinnebechhe. De i van de uitgang -aai is ook te verklaren. Het is een restant van een j, uit het suffix -ja, waarmee nederzettingsnamen werden gevormd. Al de genoemde varianten (uwe, ouwe, enz.) zijn ontstaan uit Germaans ahw(j)o, dat water betekent. Zelf is het woord in het Latijn bekend als aqua. Vergelijkbaar ten slotte met Sinaai is Sonooi in Gelderland.

Besluit. De familie Vansina komt uit Sinaai, met de betekenis “waterland aan de waterloop Sunna”.

Dr. P. Kempeneers.