Sedert vele jaren werk ik aan een “Historische Atlas van Tienen”. Op dit ogenblik bevat deze atlas 170 kaarten. Bovendien wordt elk perceel bondig beschreven, met de oppervlakte, de aard van de bebouwing, en de eigenaars tussen 1754 en 1860.

Voor sommige huizen reikt mijn dokumentatie verder dan 1754. Zo ben ik in staat om de geschiedenis van huizen zoals het Wit Paard, het Rood Paard, de Grote Hert enz. tot in een ver verleden in detail te beschrijven.

Tevens bood deze atlas mij de gelegenheid om een groot aantal onbekende panden opnieuw te lokaliseren. Door van gedetailleerde kaarten en de eigenaars te vertrekken ben ik er in geslaagd om verloren gegane huisbenamingen weer “thuis” te brengen. Ik denk o.m. aan de Gans, het Hemelrijk, de Gulden Laars, de Samson, de Drie Sterren, de Trouw, de Drie Heringen, de Psalm, de Voetboog, het Land van der Mennen, enz.

Uiteraard is een historische atlas een naslagwerk, te vergelijken met een telefoongids. Je kunt er nummers in opzoeken, maar je leest het niet als een roman. Daarom is mijn atlas niet voor publikatie bestemd. Wel is het voor mij een onuitputtelijke bron om aan “mikrotoponymie” te doen. In onderstaande bijdragen komen alzo onder de titel “Thuis in Thienen” systematisch enkele huizen aan bod.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in Oost-Brabant dec. 1995, p. 142.