Pand H 307 of Veemarkt 40 was in 1935 bekend als de meubelwinkel van Louis Asperges en in 1987 als de kledingzaak Couture Marie. Het pand is in 1997 tot in de grond afgebroken en wordt vernieuwd. Voorheen heette dit huis de Luipaard.

Rond 1370 betaalde Jan van Westerlo (Johannes de westerle) aan de hertog 9 deniers en 1 kapuin. Na deze werd de cijns betaald door Henrick Babbart de jonge, Henrick vanden Borne (1477-1500) en Marie Huybrechts. In de 16de eeuw vond ik als eigenaars Jan Crans, daarna zijn erfgenamen, Mayken van Vissenaken, Joris Wauters (1590-1600) en Hans van Rielaer of Rillaere (1616). Op het einde van de eeuw lag het naast het Eksterken en heette het den luypaert.

In 1639-51 hoorde de Luipaard toe aan Geert Cobbelgiers en in 1663-66 aan Franchois Cobbelgiers bij successie. Hierop volgde Barbara Cobbelgiers, die de Luipaard eveneens bij successie verwierf en getrouwd was met Florentius of Floris Putteau. Floris stierf en werd in de Sint-Germeinskerk op 23 maart 1708 begraven. Zijn weduwe overleed op 30 september 1722 en werd eveneens in de hoofdkerk begraven met twelf poesen geluydt ende dobbel dertigste. Toch komt zij als Barbe Cobbelgiers nog in het cijnsboek van 1735 voor, als eigenares van den Luijpaert située op de potmerckt. Hoe dan ook, Barbara liet de Luipaard na aan haar erfgenamen. Volgens pastoor De Ridder waren dit: 1. Jan Geert Putteau, stadsmagistraat en echtgenoot van Isabella Standaerts; 2. Peter Putteau, dienende raedt van die stadt en echtgenoot van Anna Goossens; 3. Joanna Barbara Putteau, getrouwd met Willem Joseph Wauters; en 4. Maria Magdalena Putteau, allen kinderen van Floris Putteau de oude en Barbara Cobbelgiers.

In 1763 was de Luipaard eigendom van de “geestelijke dochter” Maria Theresia de Baus. In 1771 komt het huis voor als reengenoot bij de verkoop van het Eksterken en nadien ook van de Borse. De eigenaar is dan sieur Matthias Simons met het huijs genaempt den luijpaert. Deze liet het na aan zijn weduwe, een handelaarster die vermeld wordt van 1796 tot na 1800. Hierop volgde Pierre Vandenbosch uxoris nomine (na 1800 en 1826). Recentere eigenaars waren: in 1834-37 de winkelier Jan Ausseloos, en in 1860 de winkeliers Fernand, Jeanne en Josephine Vanausseloos.

Dr. P. Kempeneers.