In pand H 309 of Veemarkt 42 woonde in 1935 de slager Georges Stockmans. In 1982 was het een winkel voor rookgerief, Tabakado genoemd en in 1997 bevindt zich hier het kapsalon Chantal Liegois coiffure. Het pand ernaast, H 310 of Veemarkt 43, was in 1935 bekend als de verfwinkel van Camille Gillet. Sedert 1973 vinden we hier het reisbureau Jupo Tours, (voorheen in nummer 42), als opvolger van het reisbureau Lotus, dat verhuisde naar de Peperstraat 9. Jupo is de afkorting van de stichter Jules Point. De zaak wordt verder gezet door de zoon Willy Point. Gedurende vele jaren kenden beide panden dezelfde eigenaars.

Op het einde van de 14de eeuw betaalde Hermannus de Coesen (dit is Herman van Kozen) en voor hem Jan Noyen, 6 deniers voor een oversprong. Bovendien betaalde hij nog eens 6 deniers voor een lubbe en een oversprong aan zijn huis. Deze tweede cijns werd later betaald door Beatins van Kozen. Hieruit blijkt dat het huis toen verdeeld was. Als opeenvolgende eigenaars vond ik voor het eerste deel Henrick vanden Borne (Henricus de fonte), Martinus Grauweels, Walterus Speelmans, in 1477 Liebertus Stercx en rond 1500 Ydeken Bogarts en voor het tweede deel Johannes Persemart, Katherina Persemart, Reynier Sayere en in 1477 Johannes de Groete, die werd opgevolgd door Liebrecht Stercx en Jan vander Meyen, in 1500 verbeterd in Jan vander Rameyen.

In de 16de eeuw hadden beide panden dezelfde eigenaar, onder meer Jacob Bernaerts en rond 1575 Gielis Capparts. Op dat ogenblik heette het tweede huis, nu Jupo Tours, al de borze. Volgens een schepenbrief van 1548 stond op dit huis een rente van 33 stuivers uit het legaat van heer Jan Beca, priester, ten voordele van het gemeen jaargetijde. In 1588 staat Capparts vervangen door zijn gerfuen of erfgenamen. Toen het Statenvolk op 12 april 1589 het Stadhuis in brand stak, werd ook de Borze een prooi der vlammen. Het huis lag volgens de rentmeester al desolaet, omdat niemandt in hem en draeght, d.w.z. zich van het huis iets aantrok. Gedurende korte tijd hoorde de ruïne toe aan Hans vanden Poele. In 1598 liet het kapittel de grond uitwinnen en verkopen. De koper was Henrick Immens. Deze liet de panden na aan zijn weduwe, Maria Groetfosse. Waarschijnlijk hertrouwde ze met Herman Cuelmans of Cuelers. Deze komt in het hertogelijk cijnsboek van 1616 als eigenaar voor, terwijl het gemeen jaargetijde de weduwe van Henrick Immens opgeeft als bezitster van die borsse tussen 1616 en 1636.

Dr. P. Kempeneers.