In de Publipers van 3 december 1998 verscheen een artikel van redacteur A.S., naar aanleiding van 150 jaar liberalisme te Tienen. De redacteur stelt zich hierbij de vraag: Liefde aan oorsprong van Tiense liberalen?

Het artikel is gebaseerd op een onuitgegeven Kroniek van wijlen Jan Wauters, gebundeld onder de titel “Oud Tienen” en bewaard in het archief van het HHD. Wie zich met de Tiense geschiedschrijving bezighoudt, weet intussen wel dat de sympathieke Jan Wauters niet altijd betrouwbaar is. Wauters legde inderdaad nogal wat fantasie aan de dag. Zo houdt hij zich ook in de liefdesaffaire van burgemeester Frans Van Dormael niet aan de feiten.

Wauters citeert als huishoudster Thérèse Domville. Zij was afkomstig van Kumtich en woonde bij de burgemeester in 1837. Zij was 24 jaar oud, de burgemeester 39. Men zou in de val kunnen trappen van de oude bok die wel een groen blaadje lust. De deken was met de liefdesaffaire niet opgezet en zond een onderpastoor om Van Dormael te gaan wijzen op zijn christelijke plichten. In mijn Sprokkel nummer 81 heb ik de meid uit Kumtich vermeld, steunend op een gestencilde uitgave “Histoire de la famille Van Dormael”. Hierin vermeld ik de naam van de meid niet, maar wel dat ze van Kumtich was.

Bij het nakijken van de volkstelling, waarin de bewoners per huis zijn opgetekend, lees ik echter dat Thérèse al in 1838 naar Brussel was verhuisd. Ik vind het dan ook merkwaardig dat een verhouding met deze jonge huishoudster de verkiezingen zouden beïnvloeden van 10 jaar later. Er had immers voor 1848 nog een verkiezing plaats, waarbij de vrijgezel Frans Van Dormaal wél verkozen werd. In de volgende 10-jaarlijkse volkstelling vond ik dat Anne Caroline Bogaerts in het huis van de burgemeester woonde. Zij was afkomstig uit Binkom en één jaar jonger dan Van Dormael. Als de burgemeester-vrijgezel een verhouding had, kan dit alleen met Caroline zijn geweest. Hoe dan ook, Van Dormael verloor de verkiezingen. Caroline bleef ongehuwd bij hem inwonen tot aan zijn dood in 1861.

Dat zulke affaire kon leiden tot de nederlaag van een politicus, mag ons niet verbazen. De pastoor stookte enkele katholieke kiezers op. Dit was trouwens niet zo moeilijk, vermits er op dat ogenblik slechts 500 ingeschreven kiezers waren.

Dr. P. Kempeneers.