Op 14 oktober 1927 verkocht Artheme Constant Julien Theophile Loriers, geboren in Geetbets op 6 juli 1874, zonder beroep en wonende in Geetbets, het huis met nummer 17, 2 are groot, aan Jean Papon. Arthème Loriers bleef wel eigenaar van het huis nr. 15. Hij had het Van Ranst-huis geërfd van zijn vader Emile Loriers, overleden in Geetbets op 27 mei 1903. Emile had het huis verkregen van zijn broer Calixte Loriers, die in Tienen overleed op 21 november 1902.

Jean Papon kocht het huis nr. 17 voor de som van 55.000 fr. Deze “kommissaris van Maatschappyen”, geboren in Sint-Jans-Molenbeek op 15 juli 1878, woonde met zijn vrouw, Josephina Claassens, in de Eikblokstraat 24, in Deurne bij Antwerpen. De 15de februari 1933 verkocht Jean Papon het huis nr. 17 aan mejuffer Yvonna Elisabeth Charlotta Weyler, geboren te Hoogstraten op 14 april 1911 en wonende te Hoogstraten, Vryheidstraat 238. In 1933 was het verkochte huis sedert 15 november 1927 verhuurd aan de familie Leonard-Couwenbergh. De verkoopprijs was intussen gestegen tot 60.000 fr. De akte werd verleden voor notaris Gérard Geudens, Louizastraat 22, te Antwerpen. De zoon van. Leonard-Couwenbergh, François-René, geboren in Tienen op 31 oktober 1902, baatte in het huis op de Wolmarkt 17, een zaak van kerkartikelen uit. Hij trouwde met genoemde Yvona Weyler, zodat het Van Ranst-huis nu eigendom was geworden van de familie Leonard-Weyler. Intussen was het Van Ranst-huis op 20 september 1958, geklasseerd als waardevol monument. René werd opgevolgd door zijn zoon Karl Leonard, geboren te Tienen op 28 maart 1936. Hij verhuisde echter naar de Beigemsesteenweg 283 in Beigem. Hij verkocht het huis op de Wolmarkt op 17 december 1991 aan accountant Roby Horembach en zijn echtgenote Martine Raymaekers. De rechterkant, nr. 15, wordt thans bewoond door Johan Doperé.

Aan de kant van de Minderbroedersstraat bezat de familie Van Ranst twee grote panden. Een pand sloot aan bij de Grote Lombaard op de Wolmarkt en komt nu overeen met de winkel van Michel Vandervesse, handelaar in huishoudkundige toestellen en geschenken, Minderbroedersstraat 20. Op het tweede perceel, rechts hiervan (met oud kadasternummer G 707), bevinden zich thans de Cindy Shop, een winkel voor herstelling van kleding, Minderbroedersstraat 22, en drie gesloten huizen met de nummers 24, 26 en 28. Deze vier percelen heetten in de 17de eeuw de Kleine Lombaard. In het cijnsboek van 1689, vernieuwd in 1699, was dit pand een ledige plaetse daer eertyts een huijs heeft opgestaen genoemt den kleynen Lombaert. De Kleine Lombaard werd na de furie van Tienen niet meer opgebouwd en bleef tot na 1860 een tuin. Dit verdwenen huis heeft dezelfde geschiedenis als de Grote Lombaard. In de 17de eeuw werd het geërfd door jonker Peter van Ranst, de broer van Jacob. De grond, 8 a 40 ca groot, kwam eveneens in het bezit van de genoemde familie Van Nerim. In 1826 waren de erfgenamen van Paul en Henri Vannerim de eigenaars, maar vanaf 1837 ging de tuin over naar P. Barbier-Janssens en in 1860 ontmoeten we als bezitter de brouwer Charles-Norbert Barbier. De tuin werd pas na 1860 met huizen bebouwd.

Dr. P. Kempeneers.