Een zekere personencultus heeft veel namen uit ons erfgoed doen verdwijnen. Het opvallendste voorbeeld is voorzeker onze Langestraat. Oorspronkelijk liep deze straat van Aandoren tot aan de Grote Markt. Deze inderdaad lange straat heette al in 1262 “longa strata”, een Latijnse vertaling voor het volkse langhestrate.

De eerste omheining sneed de Langestraat in twee delen. Een deel “binnen de muren” kreeg al vlug andere namen zoals Gareelmakerijstraat (in 1610), veranderd in Nieuwstraat na de brand van 1705. Ook de Hennemarkt was eertijds een deel van de Langestraat binnen de muren.

Op 28 oktober 1905 besliste de Tiense stadsraad om de Langestraat om te dopen tot Rue Victor Beauduin, in 1910 vertaald in het Nederlands. Deze straatnaam is officieel, maar veel Tienenaars spreken nog altijd van de Langestraat. Pogingen om de benaming Langestraat opnieuw te officialiseren zijn mislukt. Toch ijver ik ervoor om de herinnering aan zulke oude namen levendig te houden. Ze hoeven daarom geen officieel karakter te krijgen. De burgemeester van Tienen staat alvast positief tegenover dit idee.

In Luxemburg zijn dubbele namen op straatnaamborden al langer in gebruik. Enkele voorbeelden. In Echternach heet een straatje Rue des Ecoliers, maar hieronder staat de volkse benaming Schullergaass. Schuller betekent scholier, en gaass komt overeen met het Duitse Gasse. Op een ander straatnaambord lezen we: Rue de la Faucille. Hieronder staat Séchelgaass. Séchel betekent Sikkel. Zo heet de hoofdplaats in Echternach wel Place du Marché, maar voor de Luxemburger blijft het Moart, gelijk ons Nederlands Markt. Nu is de taalkundige toestand in Luxemburg wel anders dan bij ons. De inwoners van het Groothertogdom zijn in de praktijk drietalig. De meerderheid spreekt thuis Lëtzebuergesch (= Luxemburgs). De cultuurtaal is echter Duits, naast het officiële Frans.

In Tienen daarentegen is het Frans geen officiële taal naast het Tiens. Een straatnaambord met “Grande Place” en hieronder “Mèt” is in Tienen ondenkbaar. Onze straten hebben immers een Nederlandse benaming. Daarom ben ik er absoluut geen voorstander van om aan de stadsgrenzen de bezoekers te verwelkomen in het Tiens.

Met de steun van het stadsbestuur zie ik wel borden hangen met de vermelding “Beauduinstraat” en hieronder in cursieve letters Langestraat. Verder komen volgende namen als tweede vorm in aanmerking: Grauwzustersstraat, Augustijnenstraat, Vleeshouwersstraat, Ketelstraat, Keperstraat, Minnestraat, Kabbeekstraat, Dries, Wolvestraatje, Kaasstraatje, Kazernestraat, Beenhouwersstraat, Schoolvest, Beulestraat, Strontstraatje, Vismarkt, Gaarstraat, Stationsstraat. En in Kumtich: Ootmoedige en Hoogmoedige straat.

Dr. P. Kempeneers.